Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Zákazky s nízkymi hodnotami

„Cyklotrasa Brezno – Valaská“ – stavebný dozor

 vyzva_na_predlozenie_ponuky - cyklotrasa
 priloha_c_1_ Navrh_na_plnenie_kriterii
 priloha_c_2_Navrh_Mandatnej_zmluvy

2017-12-21

 vyzva_na_predlozenie_ponuky_doplnenie

2018-01-05


Inžiniersko – geologický prieskum projektu „Brezno - protipovodňové opatrenia viazané na vodný tok

 priloha_c_1_-navrh_na_plnenie_kriterii
 priloha_c_2_navrh_zod
 priloha_c_3_situacia_rieseneho_uzemia.pdf
 vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf


Externý manažment realizácie projektu „Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezna“