Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zákazky s nízkymi hodnotami

„Regenerácia vnútrobloku Brezno, Mazorníkovo - MPČĽ“ – stavebný dozor

Súťažné podklady sú zverejnené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/472349?cHash=cd5d88e9742d9288716a4e1e27946377 

zverejnené 20.06.2023


„Regenerácia vnútrobloku Brezno" - ŠLN - stavebný dozor

Súťažné podklady sú zverejnené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/472299?cHash=9cba0d2af675d3d9dbb03e2f221f0237 

zverejnené 20.06.2023


Inštalácia 28 kusov solárnych svietidiel (3)„Regenerácia vnútrobloku Brezno, Mazorníkovo - 9. mája  - vstup“ – stavebný dozor

Súťažné podklady sú zverejnené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/465587?cHash=c9562443ded085f043c8523a08588e49 


Inštalácia 28 kusov solárnych svietidiel (3)

 

  Vyzva_na_predkladanie_ponuk.zip - ZIP archív, pôvodná veľkosť 2 734 678 B

Odkaz na súťažné podklady:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/463509?cHash=e4074c2199810d08f264ddc051fb4b03

Odkaz na Výzvu na predkladanie ponúk:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/607560?cHash=86f604066075b10fba0f7ad30d906d37

zverejnené 02.06.2023


Inštalácia 28 kusov solárnych svietidiel (2)

 Výzva na predloženie ponuky - Inštalácia 28 kusov solárnych svietidiel (2)  zip 2.4 MB

  Oznámenie o zrušení VO PDF - dokument 381 kB

zverejnené 25.01.2023


Inštalácia 28 kusov solárnych svietidiel

Odkaz na zverejnenie vo vestníku

 Výzva na predloženie ponuky - Inštalácia 28 kusov solárnych svietidiel  zip 2.4 MB

Vysvetľovanie PDF - dokument 142 kB

  Oznámenie o zrušení VO PDF - dokument 288 kB

zverejnené 13.09.2022


Zmena povrchov asfaltových ihrísk na svetlé povrchy - 2

 Výzva na predloženie ponuky - Zmena povrchov asfaltových ihrísk na svetlé povrchy 2  zip 406 kB

  Oznámenie o zrušení VO PDF - dokument 288 kB

zverejnené 06.09.2022


 Zmena povrchov asfaltových ihrísk na svetlé povrchy

 Výzva na predloženie ponuky - Zmena povrchov asfaltových ihrísk na svetlé povrchy zip 1.8 MB

  Oznámenie o zrušení VO PDF - dokument 238 kB

zverejnené 23.08.2022


Výstavba detského inkluzívneho ihriska „RODINKA“

 Výzva na predloženie ponuky - Výstavba detského inkluzívneho ihriska „RODINKA“  zip 6.2 MB

zverejnené 24.03.2022


Stavebný dozor „Cyklotrasy Brezno – trasy C2, C5, C10

 Výzva na predloženie ponuky - Stavebný dozor „Cyklotrasy Brezno – trasy C2, C5, C10“  zip 309 kB

zverejnené 13.01.2022


„Bytový dom ul. MPČĽ, Brezno - Mazorníkovo“ a technická vybavenosť – stavebný a technický dozor.

 Bytový dom ul. MPČĽ a technická vybavenosť- stavebný a technický dozor  zip 492 kB

Vysvetlenie súťažných podkladov PDF - dokument  315 kB

zverejnené 13.10.2021 


Stravovanie v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“ - 2.

 Stravovanie Boženka 2 - výzva na predloženie ponuky  zip 1.8 MB

zverejnené 03.09.2021


Výzva na predkladanie ponúk „Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy – externý manažment“

Príloha č.1_Špecifikácia doc - textový dokument 25 kB

Príloha č.2_Žiadosť o projekt xls - tabuľkový dokument 233 kB

Príloha č.3_Návrh zmluvy doc - textový dokument 45 kB

Príloha č.4_Kriteria doc - textový dokument 16 kB

Výzva na predloženie ponuky PDF - dokument 266 kB


Stravovanie v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“

 Stravovanie Boženka - výzva na predloženie ponuky  zip 1.8 MB

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania PDF - dokument  279 kB


 Interreg – Youmobil – Renovácia železničnej stanice Brezno - mesto

 vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky  zip  11.45 MB

Zverejnené 24.02.2021

 zmena_vyzvy_na_predlozenie_cenovej_ponuky  zip  8.04 MB

Zverejnené 05.03.2021


Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno

 rvsmbr  zip  4.88 MB

Zverejnené 14.10.2020


Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Brezno 2

 vodozadrzne_opatrenia_br2  zip  7.86 MB

Zverejnené 07.04.2020


Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Brezno

 vodozadrzne_opatrenia_br  zip  6.13 MB

Zverejnené 12.03.2020

 

 aktualizovana_vyzva_na_predkladanie_ponuk_zmena  PDF - dokument  1.88 MB

 zmena_vyzvy_na_predkladanie_ponuk  PDF - dokument  431.93 kB

Zverejnené 17.03.2020

 

 oznamenie-o-zruseni-vo-brezno-vodozadrzne  PDF - dokument  431.93 kBPDF - dokument  160.19 kB

Zverejnené 23.03.2020


Modernizácia zastávok v Brezne

 mzvbr  zip  5.23 MB

Zverejnené 02.03.2020

 

„Vzhľadom na mimoriadny stav v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 sa otváranie ponúk  uskutoční bez osobnej prítomnosti uchádzačov (dátum a čas otvárania ponúk ostáva nezmenený)“


Cyklotrasa Brezno – C3, C100

Súbory na stiahnutie:

cbc3c100 zip 25.60 MB

Zverejnené 20.11.2019


„Výmena trávnika na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4“.

Súbory na stiahnutie:

 vtmizs-msp4  zip 896 kB

Zverejnené 20.11.2019


Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Súbory na stiahnutie:

ZsNHT ZŠKR prieskum - výzva s prílohami zip 195.90 kB

Zverejnené 12.4.2019


Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí v Základnej škole s materskou školou Pionierska 2, 977 01 Brezno

Súbory na stiahnutie:

rszzsp2 zip 1.77 MB

Zverejnené 11.4.2019


Stavebno-technické úpravy v rámci projektu „Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ MPČĽ, Brezno“

Súbory na stiahnutie:

stuzskrp4 zip 2.03 MB

Zverejnené 10.4.2019


Stavebno-technické úpravy v rámci projektu „Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno.“

Súbory na stiahnutie:

stuzsmpcl zip 1.82 MB

Zverejnené 10.4.2019


„Wifi pre teba v Brezne“

Súbory na stiahnutie:

vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_wifi PDF - dokument 1.87 MB

Zverejnené 12.11.2018


Materiálno-technické vybavenie v rámci implementácie projektu „Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Pionierska 2, Brezno“

Súbory na stiahnutie:

mtvzsp2 zip 2.81 MB

Zverejnené 22.10.2018


Bytový dom ul. MPČĽ, Brezno - Mazorníkovo

Súbory na stiahnutie:

 bdmpcl 394.82 kB

Zverejnené 27.09.2018


VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V INTRAVILÁNE MESTA BREZNO

Súbory na stiahnutie:

vzo_mesta_brezno 6.25 MB

Zverejnené 16.07.2018


ŠPORTOVÉ VYBAVENIE  v rámci implementácie projektu „Nákup športovej výbavy pre deti a mládež mesta Brezna“

Súbory na stiahnutie:

nsvpdam_mesta_brezno_26.6.2018 zip 216.84 kB

Zverejnené 26.06.2018


„Chodník Brezno –Tisovská cesta“

chbrtc_vyzva_na_predlozenie_ponuky PDF - dokument 280.50 kB

chbrtc_priloha_c_3_situacia PDF - dokument 372.11 kB

chbrtc_priloha_c_2_navrh_zod doc - textový dokument 29.08 kB

chbrtc_priloha_c_1_-navrh_na_plnenie_kriterii doc - textový dokument 68.73 kB

2018-04-03


„Chodník Brezno – Bujakovo“

vyzva_na_predlozenie_ponuky PDF - dokument 274.44 kB

priloha_c_3_situacia PDF - dokument 362.83 kB

priloha_c_2_navrh_zod.rtf doc - textový dokument 33.53 kB

priloha_c_1_-navrh_na_plnenie_kriterii doc - textový dokument 68.22 kB

2018-01-29


Regenerácia obytnej zelene F. Kráľa, Brezno

Súbory na stiahnutie:

rozfkb zip 3.26 MB

Zverejnené 17.1.2018


„Cyklotrasa Brezno – Valaská“ – stavebný dozor

 vyzva_na_predlozenie_ponuky - cyklotrasa
 priloha_c_1_ Navrh_na_plnenie_kriterii
 priloha_c_2_Navrh_Mandatnej_zmluvy

2017-12-21

 vyzva_na_predlozenie_ponuky_doplnenie

2018-01-05


Inžiniersko – geologický prieskum projektu „Brezno - protipovodňové opatrenia viazané na vodný tok

 priloha_c_1_-navrh_na_plnenie_kriterii
 priloha_c_2_navrh_zod
 priloha_c_3_situacia_rieseneho_uzemia.pdf
 vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf


Externý manažment realizácie projektu „Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezna“