Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zákazky s nízkymi hodnotami

Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Súbory na stiahnutie:

ZsNHT ZŠKR prieskum - výzva s prílohami zip 195.90 kB

Zverejnené 12.4.2019


Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí v Základnej škole s materskou školou Pionierska 2, 977 01 Brezno

Súbory na stiahnutie:

rszzsp2 zip 1.77 MB

Zverejnené 11.4.2019


Stavebno-technické úpravy v rámci projektu „Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ MPČĽ, Brezno“

Súbory na stiahnutie:

stuzskrp4 zip 2.03 MB

Zverejnené 10.4.2019


Stavebno-technické úpravy v rámci projektu „Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno.“

Súbory na stiahnutie:

stuzsmpcl zip 1.82 MB

Zverejnené 10.4.2019


Regenerácia obytnej zelene F. Kráľa, Brezno

Súbory na stiahnutie:

rozfkb zip 3.26 MB

Zverejnené 17.1.2018


„Wifi pre teba v Brezne“

Súbory na stiahnutie:

vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_wifi PDF - dokument 1.87 MB

Zverejnené 12.11.2018


Materiálno-technické vybavenie v rámci implementácie projektu „Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Pionierska 2, Brezno“

Súbory na stiahnutie:

mtvzsp2 zip 2.81 MB

Zverejnené 22.10.2018


Bytový dom ul. MPČĽ, Brezno - Mazorníkovo

Súbory na stiahnutie:

 bdmpcl 394.82 kB

Zverejnené 27.09.2018


VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V INTRAVILÁNE MESTA BREZNO

Súbory na stiahnutie:

vzo_mesta_brezno 6.25 MB

Zverejnené 16.07.2018


ŠPORTOVÉ VYBAVENIE  v rámci implementácie projektu „Nákup športovej výbavy pre deti a mládež mesta Brezna“

Súbory na stiahnutie:

nsvpdam_mesta_brezno_26.6.2018 zip 216.84 kB

Zverejnené 26.06.2018


„Chodník Brezno –Tisovská cesta“

chbrtc_vyzva_na_predlozenie_ponuky PDF - dokument 280.50 kB

chbrtc_priloha_c_3_situacia PDF - dokument 372.11 kB

chbrtc_priloha_c_2_navrh_zod doc - textový dokument 29.08 kB

chbrtc_priloha_c_1_-navrh_na_plnenie_kriterii doc - textový dokument 68.73 kB

2018-04-03


„Chodník Brezno – Bujakovo“

vyzva_na_predlozenie_ponuky PDF - dokument 274.44 kB

priloha_c_3_situacia PDF - dokument 362.83 kB

priloha_c_2_navrh_zod.rtf doc - textový dokument 33.53 kB

priloha_c_1_-navrh_na_plnenie_kriterii doc - textový dokument 68.22 kB

2018-01-29


„Cyklotrasa Brezno – Valaská“ – stavebný dozor

 vyzva_na_predlozenie_ponuky - cyklotrasa
 priloha_c_1_ Navrh_na_plnenie_kriterii
 priloha_c_2_Navrh_Mandatnej_zmluvy

2017-12-21

 vyzva_na_predlozenie_ponuky_doplnenie

2018-01-05


Inžiniersko – geologický prieskum projektu „Brezno - protipovodňové opatrenia viazané na vodný tok

 priloha_c_1_-navrh_na_plnenie_kriterii
 priloha_c_2_navrh_zod
 priloha_c_3_situacia_rieseneho_uzemia.pdf
 vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf


Externý manažment realizácie projektu „Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezna“