Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Komisia pre verejný poriadok

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

 

Predseda:       Erik Duhan

Podpredseda: Július Obernauer

Členovia:       Viliam Hláčik, Ing. Jozef Brveník, Igor Muco, Mjr. Ján Vojtko, Beáta Ďurindová           

Sekretár:

PhDr. Katarína Zaňáková
048/2856151
katarina.zanakova@brezno.sk

 

 


Hlavná oblasť náplne činnosti komisie pre verejný poriadok 

  • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia,
  • predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
  • spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
  • podáva podnety na ochranu majetku mesta a občanov mesta,
  • podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach verejných priestranstvách mesta a verejne prístupných miestach,
  • prejednáva stav kriminality a priestupkovosti, v súčinnosti s PZ SR navrhuje opatrenia na nápravu,
  • upozorňuje MsP na porušovanie verejného poriadku v meste,
  • zaoberá sa problematikou gamblerstva a ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových drog mladistvými, aj v súčinnosti s komisiou pre školstvo