Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Komisia pre verejný poriadok

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

 

Predseda:

Ing. Vladimír Strmeň

Podpredseda:

Ján Maruškin

Členovia:       

Róbert Schmidt

Ing. Martin Ridzoň, PhD.

Martin Marcinek

Ing. Milan Hašan

Mgr. Martin Juhaniak

 

Sekretár:

Katarína Križianová

048/6306 296

048/611 3284

katarina.krizianova@brezno.sk

 


Hlavná oblasť náplne činnosti komisie pre verejný poriadok a riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi pri MsZ mesta Brezna

  • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia,
  • predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
  • spolupôsobí pri riešení susedských sporov, alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
  • podáva podnety na ochranu majetku mesta a občanov mesta,
  • podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach verejných priestranstvách mesta a verejne prístupných miestach,
  • prejednáva stav kriminality a priestupkovosti, v súčinnosti s PZ SR navrhuje opatrenia na nápravu,
  • upozorňuje MsP na porušovanie verejného poriadku v meste,
  • zaoberá sa problematikou gamblerstva a ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových drog mladistvými, aj v súčinnosti s komisiou pre školstvo