Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Útvar primátora

Jediný z útvarov, ktorý podľa organizačnej schémy mestského úradu podlieha priamo primátorovi mesta. Zabezpečuje rozsiahlu agendu od sekretariátu primátora, cez oblasť styku s verejnosťou a propagácie mesta, až po komunikáciu a aktívne posilňovanie spolupráce s partnerskými mestami v zahraničí. Zamestnanci útvaru majú na starosti aj vydávanie regionálnych periodík a prevádzku miestnej turisticko- informačnej kancelárie.

Útvar  primátora zabezpečuje činnosti v nasledovných oblastiach:

1. sekretariát primátora
2. oblasť styku s verejnosťou a propagácia mesta
3. oblasť spolupráce s partnerskými mestami
4. oblasť Tik-u
5. oblasť lokálnej redakcie


Vedúca útvaru

Dzurmanová Petra, PhDr.- 048/6306 213, petra.dzurmanova@brezno.sk

Asistentka primátora

Machničová Lívia - 048/6306 211, 210, mob. 0910996003 livia.machnicova@brezno.sk

SOR na úseku masmediálnej komunikácie

Pšenčík Lukáš - 048/6306 225, lukas.psencik@brezno.sk

Webmaster

Veverka Juraj - 048/6306 225, juraj.veverka@brezno.sk

Turisticko - informačná kancelária

Cabanová Alena - 048/6114 221, mob. 0911410555  alena.cabanova@brezno.sk 
Švantnerová Miroslava - 048/6114 221, mob. 0911410555 miroslava.svantnerova@brezno.sk

Redakcia MYHorehronie, Brezňan

Dolňanová Monika, Mgr. - 048/6306 217, myhorehronie@brezno.sk
Páleniková Ľubica - 048/6306 217, myhorehronie@brezno.sk
Šipošová Eva - 048/6306 217, myhorehronie@brezno.sk