Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Cena mesta

Cena mesta Brezna 2019

 

Emília Bučková

pri príležitosti  jubilea 65. narodením a za záslužnú činnosť v zdravotníctve

 

Eva Brucháčková

za rozvoj kultúry v Brezne a jeho okrese, za 50-ročné pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsÚ v Brezne

 

Eva Koľajová                      

za vysoký prínos pre mesto Brezno, profesionalitu, odbornosť a ľudskosť

 

Miestny odbor Matice Slovenskej v Brezne                     

pri príležitosti 100. výročia jeho vzniku

 

IN MEMORIAM     

Vladimír Faško        

za zásluhy pri kultúrno-spoločenskom, investičnom a hospodárskom rozvoji mesta Brezno, za osobný prínos pri rozvíjaní partnerských vzťahov v Novom Bydžove, Meudone a Ciechanowe

 

 

Cena mesta Brezna 2018

 

Jozef Sámel  

pri príležitosti 80-tych narodením za športový rozvoj mesta a jeho propagáciu doma a v zahraničí

 

Jozef Peruňský           

za reprezentáciu mesta v zahraničí, za významný prínos v oblasti rozvoja kultúry v meste, za výchovu mladých talentov

 

Angela Černáková              

pri príležitosti 40-teho výročia založenia detského folklórneho súboru Šťastné detstvo za rozvoj ľudových tradícií a šírenie folklóru v Brezne, na Slovensku a v zahraničí, za dlhoročnú prezentáciu mesta Brezna a šírenie jeho dobrého mesta na hranicami Slovenska

 

IN MEMORIAM     

Viktor Štens 

za kultúrny rozvoj mesta ako zakladateľ Horehronského múzea v Brezne

 

 

Cena mesta Brezna 2017

 

Ján Pampurík

pri príležitosti životného jubilea 70 rokov, za záslužnú športovú a kultúrnu činnosť v prospech občanov mesta a celého regiónu, za reprezentáciu mest Brezna v SR a v zahraničí

 

Milan Petrla                                            

za rozvoj kultúry v meste Brezne, v celom okrese. Svojou celoživotnou činnosťou prispel k zachovaniu a šíreniu tradícií Horehronského regiónu doma i v zahraničí.

Lýdia Furdíková

za záslužnú športovú činnosť v prospech občanov mesta a regiónu

 

Stanislav Šebest                 

za záslužnú športovú činnosť v prospech občanov mesta a regiónu

 

Milan Kováčik         

za verejnoprospešnú činnosť, propagáciu mesta, publikačnú činnosť

 

IN MEMORIAM     

Emil Urban              

za dlhoročnú publicistickú činnosť pri popularizácii mesta a jeho osobností v rôznych periodikách a za dlhoročný prínos k vzdelávaniu jeho obyvateľov

 

 

Cena mesta Brezna 2016

 

Ingrid Poliaková   

za verejno- prospešnú činnosť, ľudskosť, obetavosť, prístup k práci , kultúrny rozvoj mesta a šírenie dobrého mena mesta Brezno

 

Štefan Libič                         

za celoživotnú prácu  v oblasti ochrany  a skrášľovania prírody v okolí mesta Brezno

 

Dychový orchester mesta Brezno  

za vynikajúce výsledky v oblasti dychovej hudby a za výchovu mladých ľudí

 

 

Cena mesta Brezna 2015

 

Anna Longauerová                         

za verejno prospešnú činnosť pre obyvateľov mesta Brezna a rozvoj zdravotníckych služieb v meste Brezne pri príležitosti životného jubilea 71 rokov

 

Oľga Jorčíková                     

za mimoriadne úspechy a prínos pre školstvo a poradenstvo v regióne i v rámci Slovenska

 

Ivan Tasler                  

za športové, kultúrne, pracovné a spoločenské aktivity obyvateľov mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

 

Tibor Gilla                           

za rozvoj športu v meste Brezne a za verejno - prospešnú činnosť pre obyvateľov mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 83 rokov

 

 

Cena mesta Brezna 2014

 

Emil Furdík                     

za rozvoj športu v meste Brezne a úspešnú reprezentáciu mesta Brezna v bývalom Československu a v zahraničí pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

 

IN MEMORIAM     

Ján Weiss                   

za výrazný podiel na rozvoji kultúry v meste Brezne za šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí, za vynikajúce tvorivé výkony, ktorými významne obohatil ľudské poznanie.

 

 

Cena mesta Brezna 2013

 

Milan Pivovarči                               

Za celoživotnú vedecko-technickú, vedecko-publikačnú, pedagogicko-výchovnú, športovú spoločenskú a kultúrnu činnosť, za rozvoj kultúry v Brezne a jeho reprezentáciu v Slovenskej republike pri príležitosti životného jubilea 75 rokov

 

Ján Mačkin       

Za záslužnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Brezna a regiónu Horehronia pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

 

Kolektív ZPOZ        

Za záslužnú činnosť v prospech občanov mesta a celého regiónu, za reprezentáciu mesta Brezna v Slovenskej republike pri príležitosti 60 výročia vzniku ZPOZ-u

 

Vladimír Strmeň              

Za záslužnú a prospešnú činnosť v prospech mesta Brezna a jeho obyvateľov pri príležitosti životného jubilea 75 rokov

 

 

Cena mesta Brezna 2012

 

Ing. Vladimír Soták            

Za prínos k hospodárskemu, kultúrnemu a športovému rozvoju regiónu Horehronia

 

Ernest Svrček                 

Za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

 

Daniel Rakyta                      

Za vynikajúce tvorivé výsledky v oblasti kultúry a za reprezentáciu mesta Brezna a celého regiónu doma i v zahraničí pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

 

Marián Pavúk                     

Za vynikajúce výsledky v oblasti kultúry a za reprezentáciu mesta Brezna a celého regiónu doma i v zahraničí

 

Peter Berčík                         

Za dosiahnuté celoživotné dielo a úspešnú propagáciu a reprezentáciu mesta Brezna a celého regiónu doma i v zahraničí

 

 

Cena mesta Brezna 2011

 

Alžbeta Vagadayová, rod. Knošková 

Za vynikajúce výsledky v oblasti ochotníckeho divadla a za propagáciu mesta Brezna doma i v zahraničí pri príležitosti životného jubilea 65 rokov

 

Ing. Jozef Makuša               

Za rozvoj športu v Brezne a za reprezentáciu mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

 

Mgr. Marcela Škultétyová, rod. Škvareninová

Za dlhoročné pôsobenie vo verejnom živote, za dlhoročné prácu v sociálnej oblasti, za jej rozvoj, za činnosť v prospech mesta Brezna a jeho občanov pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

 

Alžbeta Prepletaná, rod. Čellárová

Za dlhoročné členstvo v Zbore pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsÚ Brezno a za záslužnú činnosť v prospech občanov mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

 

Jozef Cesnak                  

Za celoživotnú ilustračnú tvorbu a šírenie dobrého mena mesta Brezna doma i v zahraničí

 

 

Cena mesta Brezna 2010

 

Zoltán Popróči                     

Za rozvoj kultúry v meste Brezne, za rozvíjanie medzinárodných vzťahov prostredníctvom kultúry a za dlhoročné pôsobenie v Dychovom orchestri mesta Brezna

 

Mgr. Jozef Hrtús                 

Za dlhoročné pôsobenie vo funkcii dekana rímskokatolíckej farnosti, za rozvíjanie medziľudských vzťahov a za verejno-prospešnú činnosť v prospech mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

 

Ing. Vladimír Faško            

Za verejno-prospešnú činnosť v prospech mesta Brezna a za rozvoj mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

 

 

Cena mesta Brezna 2009

 

Dušan Fabricius

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za verejno-prospešnú činnosť a za kultúrny rozvoj mesta Brezna

 

Milan Pazúrik

ocenenie udelené za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti zborového spevu, za dlhoročné vedenie Speváckeho zboru mesta Brezna a úspešnú reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí

 

 

Cena mesta Brezna 2008

 

Ferdinand Hrablay

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za kultúrny a spoločenský rozvoj mesta Brezna a jeho propagáciu v regióne, v Slovenskej republike i v zahraničí

 

Milutín Černák

ocenenie udelené za vynikajúce výkony v oblasti športu a za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinil o kultúrny a športový rozvoj mesta Brezna, jeho propagáciu doma i v zahraničí

 

Domov sociálnych služieb KOTVA

ocenenie udelené za dlhoročnú úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta Brezna a jeho obyvateľov

 

Zbor pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri Mestskom úrade Brezno

ocenenie udelené pri príležitosti 55. výročia založenia za vynikajúce tvorivé výkony, za verejno-prospešnú činnosť pre občanov mesta Brezna i celého Slovenska, za činnosť, ktorou sa významným spôsobom zbor pričinil o kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu v regióne Horehronia i v celej Slovenskej republike pri príležitosti 55. výročia založenia

 

 

Cena mesta Brezna 2007

 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezna

ocenenie udelené pri príležitosti 40 výročia vzniku za záslužnú činnosť pri záchrane majetku a životov obyvateľov Brezna i jeho okolia

 

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov č. 1

ocenenie udelené za zásluhy pri šírení ideí protifašistického odboja a odkazu Slovenského národného povstania, za starostlivosť o pamätníky a členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

 

Mária Macuľová

ocenenie udelené za dlhoročnú prácu v oblasti rozvoja kultúry v meste Brezne

 

Štefan Giertl

ocenenie udelené za propagáciu histórie i súčasnosti Brezna a jeho regiónu prostredníctvom svojej literárnej a publikačnej činnosti

 

Peter Berčík

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za dosiahnuté celoživotné dielo a úspešnú propagáciu a reprezentáciu mesta Brezna a celého regiónu doma i v zahraničí

 

Peter Zifčák

ocenenie udelené za celoživotné dielo, za vynikajúce výsledky v umeleckej publicistickej činnosti a za propagáciu Brezna a jeho regiónu doma i v zahraničí

 

 

Cena mesta Brezna 2006

 

Anna Štulrajterová

ocenenie udelené za vynikajúce tvorivé výsledky, za zásluhy pri tvorbe a vydaní publikácie „Brezno v premenách času“, ktoré propaguje históriu i súčasnosť mesta Brezno na Slovensku, ale aj v zahraničí

 

Ján Weiss

ocenenie udelené za vynikajúce tvorivé výsledky, za zásluhy pri tvorbe a vydaní publikácie „Brezno v premenách času“, ktoré propaguje históriu i súčasnosť mesta Brezno na Slovensku, ale aj v zahraničí

 

Ľubica Škrinárová

ocenenie udelené za vynikajúce tvorivé výsledky, za zásluhy pri tvorbe a vydaní publikácie „Brezno v premenách času“, ktoré propaguje históriu i súčasnosť mesta Brezno na Slovensku, ale aj v zahraničí

 

Ladislav Vagaday

ocenenie udelené za dosiahnuté úspechy v celoživotnej práci, za reprezentáciu mesta Brezno doma i v zahraničí prostredníctvom hereckého umenia

 

Slovenský rybársky zväz Brezno

ocenenie udelené pri príležitosti 80. výročia vzniku za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti ochrany prírody a za výchovu mladých ľudí

 

Ivan Nemky

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za vynikajúce výsledky v umeleckej oblasti, za kultúrny rozvoj detí a mládeže a reprezentáciu mesta Brezno doma i v zahraničí

 

 

Cena mesta Brezna 2005

 

Folklórny súbor Mostár

ocenenie udelené pri príležitosti 50. výročia založenia za výchovu a rozvoj talentovaných mladých ľudí, za výraznú a úspešnú reprezentáciu

 

Horehronské múzeum

ocenenie udelené pri príležitosti 45. výročia založenia za dlhoročný podiel na rozvoji miestnej kultúry, za organizovanie národnopisných výstav a výstav z oblasti regionálnej histórie, za reprezentáciu zberateľskej práce múzea v meste, okolí, ale aj v zahraničí

 

Základná umelecká škola Brezno

ocenenie udelené pri príležitosti 45. výročia založenia za výchovu a rozvoj talentovaných mladých ľudí, za úspešnú reprezentáciu mesta na celoštátnych a medzinárodných súťažiach

 

František Dropčo

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za priamu účasť v protifašistickom odboji v II. sv. vojny v partizánskej skupine „Jegorov“, za dlhoročné pôsobenie v Základnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov SZPB Brezno

 

 

Cena mesta Brezna 2004

 

Anna Husenicová

ocenenie udelené za dlhoročnú aktívnu činnosť v Slovenskom zväze zdravotne postihnutých, za propagáciu mesta a celého regiónu

 

Jozef Prepletaný

ocenenie udelené za celoživotné pôsobenie v kultúre, za jej rozvoj a propagáciu mesta a horehronského regiónu doma i v zahraničí

 

Dom sv. brata Alberta

ocenenie udelené za obetavú pomoc a starostlivosť o chorých a sociálne odkázaných občanov, za aktívnu spoluprácu s mestom Brezno pri starostlivosti o sociálne odkázaných 

 

Dobrovoľné združenie občanov Horská služba Nízke Tatry - Juh

ocenenie udelené pri príležitosti 50 výročia vzniku za záchranu ľudských životov a organizovanie športových podujatí

 

 

Cena mesta Brezna 2003

 

Barbara NIVET, rod. Striešová a Joseph NIVET

ocenenie udelené pri príležitosti 5. výročia vzniku spolku Asociácia Bretónsko - Slovensko za prínos v pedagogickej činnosti, rozvoj francúzskych vzťahov v oblasti kultúry a školstva

 

Spevácky zbor mesta

ocenenie udelené pri príležitosti 25. výročia založenia za reprezentáciu mesta, šírenie kultúrnych hodnôt Slovenska a profesionálnu interpretáciu hudby domácich i zahraničných autorov

 

Mária Václavíková

ocenenie udelené pri príležitosti 50 výročia založenia Zboru pre občianske záležitosti Človek - človeku za aktívnu činnosť v Zbore pre občianske záležitosti Človek – človeku

 

 

Cena mesta Brezna 2002

 

Jozef Knoško

ocenenie udelené za rozvoj dychovej hudby na Horehroní a reprezentáciu mesta Brezna a Slovenskej republiky doma i v zahraničí

 

 

Cena mesta Brezna 2001

 

Anton Bučko

ocenenie udelené za dlhoročnú prácu v zdravotníctve a osobnú angažovanosť pri zariaďovaní nemocnice najmodernejšími technickými prístrojmi

 

Jozef Sámel

ocenenie udelené 1za dlhoročnú činnosť v horskej službe a za záchranu ľudských životov

 

Ladislav Muriňák

ocenenie udelené  za dlhoročnú činnosť v horskej službe a za záchranu ľudských životov

 

 

Cena mesta Brezna 2000

 

Angela Černáková

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za zachovávanie kultúrneho dedičstva a šírenie folklóru doma i v zahraničí

 

 

Cena mesta Brezna 1998

 

Divadelný súbor Jána Chalupku

ocenenie udelené pri príležitosti 75. výročia vzniku za reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí a za rozvoj kultúry v horehronskom regióne

 

Vladimír Soták

ocenenie udelené za rozvoj horehronského regiónu

 

Dušan Švantner

ocenenie udelené za rozvoj horehronského regiónu a reprezentáciu Slovenskej republiky zorganizovaním Majstrovstiev Európy v závesnom lietaní

 

Anna Murínová

ocenenie udelené za reprezentáciu Slovenskej republiky v biatlone

 

 

Cena mesta Brezna 1997

 

Dušan Fabricius

ocenenie udelené za kultúrny a spoločenský rozvoj mesta Brezna

Dychový orchester mesta Brezna

ocenenie udelené za rozvoj dychovej hudby v regióne mesta Brezna a reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí

 

 

Cena mesta Brezna 1996

 

Klára Roštárová

ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za rozvoj kultúry v Brezne, za reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí ako členka ochotníckeho divadelného súboru Jána Chalupku v Brezne

 

 

Cena mesta Brezna 1995

 

František Kreutz                                                                

Historik, spisovateľ, autor kníh „Heľpianska bosorka, „Čriepky z breznianskeho rínku“

 

Ernest Kandera                                                      

Hudobný skladateľ, dirigent, organizátor hudobného života v 50-tych rokoch

 

FS Mostár                                                    

ocenenie udelené pri príležitosti 40. výročia vzniku za reprezentáciu mesta, rozvoj a šírenie horehronského folklóru