Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Cena mesta

František Kreutz

*12.04.1920 †19.12.2004

ocenenie udelené 25. marca 1996 za rozvoj kultúry v meste Brezne, za celoživotnú prozaickú tvorbu pre deti a mládež

Ernest Kandera

14.09.1906 † 18.12.1999

ocenenie udelené 25. marca 1996 za rozvoj kultúry a hudobného života v Brezne v 50-tych rokoch

Folklórny súbor Mostár

ocenenie udelené 25. marca 1996 pri príležitosti 40. výročia vzniku za reprezentáciu mesta, rozvoj a šírenie horehronského folklóru
ocenenie udelené 13. decembra 2005 pri príležitosti 50. výročia založenia za výchovu a rozvoj talentovaných mladých ľudí, za výraznú a úspešnú reprezentáciu

Klára Roštárová

29.10.1922 † 09.09.2006

ocenenie udelené 25. augusta 1997 pri príležitosti životného jubilea za rozvoj kultúry v Brezne, za reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí ako členka ochotníckeho divadelného súboru Jána Chalupku v Brezne

Dušan Fabricius

ocenenie udelené 23. februára 1998 za kultúrny a spoločenský rozvoj mesta Brezna
ocenenie udelené 14. decembra 2009 pri príležitosti životného jubilea za verejno-prospešnú činnosť a za kultúrny rozvoj mesta Brezna

Dychový orchester mesta Brezna

ocenenie udelené 23. februára 1998 za rozvoj dychovej hudby v regióne mesta Brezna a reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí

Divadelný súbor Jána Chalupku

ocenenie udelené 8. marca 1999 pri príležitosti 75. výročia vzniku za reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí a za rozvoj kultúry v horehronskom regióne

Vladimír Soták

ocenenie udelené 8. marca 1999 za rozvoj horehronského regiónu

Dušan Švantner

ocenenie udelené 8. marca 1999 za rozvoj horehronského regiónu a reprezentáciu Slovenskej republiky zorganizovaním Majstrovstiev Európy v závesnom lietaní

Anna Murínová

ocenenie udelené 8. marca 1999 za reprezentáciu Slovenskej republiky v biatlone

Angela Černáková

 ocenenie udelené 19. februára 2001 pri príležitosti životného jubilea za zachovávanie kultúrneho dedičstva a šírenie folklóru doma i v zahraničí

Anton Bučko

ocenenie udelené 14. decembra 2001 za dlhoročnú prácu v zdravotníctve a osobnú angažovanosť pri zariaďovaní nemocnice najmodernejšími technickými prístrojmi

Jozef Sámel

ocenenie udelené 14. decembra 2001 za dlhoročnú činnosť v horskej službe a za záchranu ľudských životov

Ladislav Muriňák

ocenenie udelené 14. decembra 2001 za dlhoročnú činnosť v horskej službe a za záchranu ľudských životov

Jozef Knoško

13.10.1925 †02.12.2003

ocenenie udelené 25. novembra 2002 za rozvoj dychovej hudby na Horehroní a reprezentáciu mesta Brezna a Slovenskej republiky doma i v zahraničí

Barbara NIVET, rod. Striešová a Joseph NIVET

ocenenie udelené 15. decembra 2003 pri príležitosti 5. výročia vzniku spolku Asociácia Bretónsko - Slovensko za prínos v pedagogickej činnosti, rozvoj francúzskych vzťahov v oblasti kultúry a školstva

Spevácky zbor mesta

ocenenie udelené 15. decembra 2003 pri príležitosti 25. výročia založenia za reprezentáciu mesta, šírenie kultúrnych hodnôt Slovenska a profesionálnu interpretáciu hudby domácich i zahraničných autorov

Mária Václavíková

10.08.1930 † 16.04.2009

ocenenie udelené 15. decembra 2003 pri príležitosti 50 výročia založenia Zboru pre občianske záležitosti Človek - človeku za aktívnu činnosť v Zbore pre občianske záležitosti Človek – človeku

Anna Husenicová

ocenenie udelené 14.decembra 2004 za dlhoročnú aktívnu činnosť v Slovenskom zväze zdravotne postihnutých, za propagáciu mesta a celého regiónu

Jozef Prepletaný

ocenenie udelené 14.decembra 2004 za celoživotné pôsobenie v kultúre, za jej rozvoj a propagáciu mesta a horehronského regiónu doma i v zahraničí

Dom sv. brata Alberta

ocenenie udelené 14.decembra 2004 za obetavú pomoc a starostlivosť o chorých a sociálne odkázaných občanov, za aktívnu spoluprácu s mestom Brezno pri starostlivosti o sociálne odkázaných 

Dobrovoľné združenie občanov Horská služba Nízke Tatry - Juh

ocenenie udelené 14.decembra 2004 pri príležitosti 50 výročia vzniku za záchranu ľudských životov a organizovanie športových podujatí

Horehronské múzeum

ocenenie udelené 13. decembra 2005 pri príležitosti 45. výročia založenia za dlhoročný podiel na rozvoji miestnej kultúry, za organizovanie národnopisných výstav a výstav z oblasti regionálnej histórie, za reprezentáciu zberateľskej práce múzea v meste, okolí, ale aj v zahraničí

Základná umelecká škola Brezno

ocenenie udelené 13. decembra 2005 pri príležitosti 45. výročia založenia za výchovu a rozvoj talentovaných mladých ľudí, za úspešnú reprezentáciu mesta na celoštátnych a medzinárodných súťažiach

František Dropčo

ocenenie udelené 13. decembra 2005 pri príležitosti životného jubilea za priamu účasť v protifašistickom odboji v II. sv. vojny v partizánskej skupine „Jegorov“, za dlhoročné pôsobenie v Základnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov SZPB Brezno

Anna Štulrajterová

ocenenie udelené 16. novembra 2006 za vynikajúce tvorivé výsledky, za zásluhy pri tvorbe a vydaní publikácie „Brezno v premenách času“, ktoré propaguje históriu i súčasnosť mesta Brezno na Slovensku, ale aj v zahraničí

Ján Weiss

ocenenie udelené 16. novembra 2006 za vynikajúce tvorivé výsledky, za zásluhy pri tvorbe a vydaní publikácie „Brezno v premenách času“, ktoré propaguje históriu i súčasnosť mesta Brezno na Slovensku, ale aj v zahraničí

Ľubica Škrinárová

ocenenie udelené 16. novembra 2006 za vynikajúce tvorivé výsledky, za zásluhy pri tvorbe a vydaní publikácie „Brezno v premenách času“, ktoré propaguje históriu i súčasnosť mesta Brezno na Slovensku, ale aj v zahraničí

Ladislav Vagaday

ocenenie udelené 16. novembra 2006 za dosiahnuté úspechy v celoživotnej práci, za reprezentáciu mesta Brezno doma i v zahraničí prostredníctvom hereckého umenia

Slovenský rybársky zväz Brezno

ocenenie udelené 16. novembra 2006 pri príležitosti 80. výročia vzniku za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti ochrany prírody a za výchovu mladých ľudí

Ivan Nemky

ocenenie udelené 16. novembra 2006 pri príležitosti životného jubilea za vynikajúce výsledky v umeleckej oblasti, za kultúrny rozvoj detí a mládeže a reprezentáciu mesta Brezno doma i v zahraničí

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezna

ocenenie udelené 11. decembra 2007 pri príležitosti 40 výročia vzniku za záslužnú činnosť pri záchrane majetku a životov obyvateľov Brezna i jeho okolia

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov č. 1

ocenenie udelené 11. decembra 2007 za zásluhy pri šírení ideí protifašistického odboja a odkazu Slovenského národného povstania, za starostlivosť o pamätníky a členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Mária Macuľová

ocenenie udelené 11. decembra 2007 za dlhoročnú prácu v oblasti rozvoja kultúry v meste Brezne

Štefan Giertl

ocenenie udelené 11. decembra 2007 za propagáciu histórie i súčasnosti Brezna a jeho regiónu prostredníctvom svojej literárnej a publikačnej činnosti

Peter Berčík

ocenenie udelené 11. decembra 2007 pri príležitosti životného jubilea za dosiahnuté celoživotné dielo a úspešnú propagáciu a reprezentáciu mesta Brezna a celého regiónu doma i v zahraničí

Peter Zifčák

ocenenie udelené 11. decembra 2007 za celoživotné dielo, za vynikajúce výsledky v umeleckej publicistickej činnosti a za propagáciu Brezna a jeho regiónu doma i v zahraničí

Ferdinand Hrablay

ocenenie udelené 19. decembra 2008 pri príležitosti životného jubilea za kultúrny a spoločenský rozvoj mesta Brezna a jeho propagáciu v regióne, v Slovenskej republike i v zahraničí

Milutín Černák

ocenenie udelené 19. decembra 2008 za vynikajúce výkony v oblasti športu a za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinil o kultúrny a športový rozvoj mesta Brezna, jeho propagáciu doma i v zahraničí

Domov sociálnych služieb KOTVA

ocenenie udelené 19. decembra 2008 za dlhoročnú úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta Brezna a jeho obyvateľov

Zbor pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri Mestskom úrade Brezno

ocenenie udelené 19. decembra 2008 pri príležitosti 55. výročia založenia za vynikajúce tvorivé výkony, za verejno-prospešnú činnosť pre občanov mesta Brezna i celého Slovenska, za činnosť, ktorou sa významným spôsobom zbor pričinil o kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu v regióne Horehronia i v celej Slovenskej republike pri príležitosti 55. výročia založenia

Milan Pazúrik

ocenenie udelené 14. decembra 2009 za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti zborového spevu, za dlhoročné vedenie Speváckeho zboru mesta Brezna a úspešnú reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí

nár. umelec Ladislav Chudík                           

Za šírenie dobrého mena mesta Brezna doma i v zahraničí, za vysoko profesionálnu hereckú činnosť, šírenie slovenského jazyka doma i v zahraničí a za obohatenie ľudského poznania vynikajúcimi tvorivými umeleckými a hereckými výkonmi    220/2008/II/3a)    19.12.2008

Adriana Karembeu

"Za šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska vo svete, za verejno-prospešnú činnosť a za činnosť spojenú s ochranou základných ľudských práv a slobôd"

doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD             

Za celoživotné dielo, ktorým sa významným spôsobom zaslúžil o obohatenie ľudského poznania a propagáciu mesta Brezna doma i v zahraničí pri príležitosti životného jubilea 65 rokov