Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Cena mesta

 

Cena mesta Brezna 2022

 

Miroslav Glembek , riaditeľ Gymnázia Jána Chalupku Brezno

-udelená  za zásluhy o rozvoj školstva a vzdelanosti v meste Brezno a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov  

 

Záchranná zdravotná služba

- za poskytovanie neodkladnej prednemocničnej urgentnej a zdravotnej starostlivosti a za záchranu ľudských životov 

 

Cena mesta Brezna 2021

 

Ing. Milanovi Kováčikovi, PhD.

-udelená za  celoživotnú prácu v prospech občanov mesta Brezna pri  životnom jubileu – 80. narodenín

 

Viere Makovej

-udelená za dlhodobý a neoceniteľný prínos pre naše mesto, dlhoročné pôsobenie na Mestskom úrade v Brezne a za usporadúvanie svadobných obradov, pietnych aktov a iných organizovaných podujatí v našom meste

 

Marte Michálikovej

-udelená za dlhodobý a neoceniteľný prínos pre naše mesto, dlhoročné pôsobenie na Mestskom úrade v Brezne a za usporadúvanie svadobných obradov, pietnych aktov a iných organizovaných podujatí v našom meste

 

Gabrielovi Oberauerovi

 -udelená za celoživotný prínos v oblasti kultúry

 

Cena mesta Brezna 2020

 

Mgr. Eva Dočekalová, riaditeľka Hotelová a obchodná akadémia Brezno

- udelená pri príležitosti životného jubilea a za zásluhy o rozvoj školstva a vzdelanosti v našom meste

 

Elena Faťúnová, podnikateľka a akcionárka CBA SK, a.s.

- udelená za odvahu, ľudskosť a spoločenskú zodpovednosť pri podnikateľských aktivitách a výrazný podiel na rozvoji zamestnanosti v regióne

 

Irena Sobotová, jediná Spravodlivá medzi Brezňanmi

IN MEMORIAM - cena je prejavom vďaky za záchranu židovského obyvateľstva počas 2. svetovej vojny ako zdravotná sestra pôsobiaca v breznianskej nemocnici

 

Jarmila Obernauerová, činorodá herečka Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezna

- cena je prejavom vďaky za zásluhy o kultúrny rozvoj v našom meste

 

Cena mesta Brezna 2019

 

MUDr. Emília Bučková- lekárka, primárka geriatrickej ambulancie NsP Brezno

-pri príležitosti  jubilea 65. narodením a za záslužnú činnosť v zdravotníctve

 

Eva Brucháčková- aktívna učiteľka ZUŠ, hudobníčka, speváčka

-za rozvoj kultúry v Brezne a jeho okrese, za 50-ročné pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsÚ v Brezne

 

Ing. Eva Koľajová- predsedníčka COOP Jednota Brezno           

-za vysoký prínos pre mesto Brezno, profesionalitu, odbornosť a ľudskosť

 

Miestny odbor Matice Slovenskej v Brezne-  podieľa sa a pomáha pôsobeniu záujmových klubov a profesijných sekcií, ako aj na akciách hudobnej a tradičnej ľudovej kultúry                    

-pri príležitosti 100. výročia jeho vzniku

 

IN MEMORIAM     

Ing. Vladimír Faško -bývalý primátor mesta Brezna v rokoch 1994 až 2002, stál pri zrode viacerých významných projektov, ktoré natrvalo zmenili vzhľad Brezna

-za zásluhy pri kultúrno-spoločenskom, investičnom a hospodárskom rozvoji mesta Brezno, za osobný prínos pri rozvíjaní partnerských vzťahov v Novom Bydžove, Meudone a Ciechanowe

 

 

Cena mesta Brezna 2018

 

Jozef Sámel -osobnosť mesta Brezna vo svete športu, dlhoročný aktivista v oblasti lyžovania 

-pri príležitosti 80-tych narodením za športový rozvoj mesta a jeho propagáciu doma a v zahraničí

 

Jozef Peruňský -hudobník, pedagóg ZUŠ           

-za reprezentáciu mesta v zahraničí, za významný prínos v oblasti rozvoja kultúry v meste, za výchovu mladých talentov

 

Angela Černáková  -choreografka a umelecká vedúca DFS Šťastné detstvo     

-pri príležitosti 40-teho výročia založenia detského folklórneho súboru Šťastné detstvo za rozvoj ľudových tradícií a šírenie folklóru v Brezne, na Slovensku a v zahraničí, za dlhoročnú prezentáciu mesta Brezna a šírenie jeho dobrého mesta na hranicami Slovenska

 

IN MEMORIAM     

Viktor Štens -riaditeľ Horehronského múzea v Brezne

-za kultúrny rozvoj mesta ako zakladateľ Horehronského múzea v Brezne

 

 

Cena mesta Brezna 2017

 

Ing. Ján Pampurík- súčasný predseda ZPOZ, učiteľ strednej priemyselnej školy

-pri príležitosti životného jubilea 70 rokov, za záslužnú športovú a kultúrnu činnosť v prospech občanov mesta a celého regiónu, za reprezentáciu mest Brezna v SR a v zahraničí

 

Ing. Milan Petrla -majiteľ -ateliér reklamy a tlače ART                                 

-za rozvoj kultúry v meste Brezne, v celom okrese. Svojou celoživotnou činnosťou prispel k zachovaniu a šíreniu tradícií Horehronského regiónu doma i v zahraničí

 

Lýdia Furdíková- v rokoch 1974 - 1992 trénerka plavcov TJ Mostáreň Brezno, so svojimi zverencami úspešne reprezentovala Brezno doma i v zahraničí

-za záslužnú športovú činnosť v prospech občanov mesta a regiónu

 

Stanislav Šebest - v rokoch 1974- 1992 tréner plavcov TJ Mostáreň Brezno

-za záslužnú športovú činnosť v prospech občanov mesta a regiónu

 

Ing. Milan Kováčik -predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zo SZPB- skupina číslo 2 v Brezne, predseda klubu Maroško v Brezne, bývalý poslanec MsZ mesta Brezna, autor rôznych publikácií

-za verejnoprospešnú činnosť, propagáciu mesta, publikačnú činnosť

 

IN MEMORIAM     

Emil Urban - učiteľ neskôr aj zástupca riaditeľa a riaditeľ na Základnej škole na Školskej ulici v Brezne. V novinách publikoval odborno-populárne príspevky z oblasti zoológie a ochrany prírody. Prispieval aj do Slevenského rozhlasu.

-za dlhoročnú publicistickú činnosť pri popularizácii mesta a jeho osobností v rôznych periodikách a za dlhoročný prínos k vzdelávaniu jeho obyvateľov

 

 

Cena mesta Brezna 2016

 

PhDr. Ingrid Poliaková-aktívna členka ZPOZ, predsedníčka ústrednej rady pre kultúru  Človek človeku

-za verejno- prospešnú činnosť, ľudskosť, obetavosť, prístup k práci , kultúrny rozvoj mesta a šírenie dobrého mena mesta Brezno

 

Štefan Libič -ochranca prírody, v okolí Brezna vybudoval tri desiatky prameňov vody a studničiek

-za celoživotnú prácu  v oblasti ochrany  a skrášľovania prírody v okolí mesta Brezno

 

Dychový orchester mesta Brezno - Spolok amatérskych a profesionálnych muzikantov. Hudobný sprievod pri rôznych podujatiach a oslavách, cirkevných slávnostiach, pohreboch, svadbách, firemných výročiach a výstavách. 

-za vynikajúce výsledky v oblasti dychovej hudby a za výchovu mladých ľudí

 

 

Cena mesta Brezna 2015

 

MUDr. Anna Longauerová -lekárka  anesteziologickej  ambulancie NsP Brezno n.o.

-za verejno prospešnú činnosť pre obyvateľov mesta Brezna a rozvoj zdravotníckych služieb v meste Brezne pri príležitosti životného jubilea 71 rokov

 

PhDr. Oľga Jorčíková - riaditeľka pedagogicko-psychologickej poradne v Brezne

-za mimoriadne úspechy a prínos pre školstvo a poradenstvo v regióne i v rámci Slovenska

 

Ivan Tasler -aktívny člen klubu Maroško, projektant a stavebný dozor rekonštrukcie priestorov expozície "Literárne Brezno"

-za športové, kultúrne, pracovné a spoločenské aktivity obyvateľov mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

 

Tibor Gilla  - zanietený športový hlásateľ breznianskeho futbalu

-za rozvoj športu v meste Brezne a za verejno - prospešnú činnosť pre obyvateľov mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 83 rokov

 

 

Cena mesta Brezna 2014

 

Emil Furdík -reprezentant mesta Brezna v Slovenskej republike vo volejbale

-za rozvoj športu v meste Brezne a úspešnú reprezentáciu mesta Brezna v bývalom Československu a v zahraničí pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

 

IN MEMORIAM     

Ing. Ján Weiss - dlhoročný riaditeľ Horehronského múzea, etnograf, folklorista              

-za výrazný podiel na rozvoji kultúry v meste Brezne za šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí, za vynikajúce tvorivé výkony, ktorými významne obohatil ľudské poznanie.

 

 

Cena mesta Brezna 2013

 

Doc. Ing. Milan Pivovarči  CSc. -  vedec, fotograf, štatutár speváckeho zboru mesta Brezno, aktívny člen miestneho odboru Matice Slovenskej      -za celoživotnú vedecko-technickú, vedecko-publikačnú, pedagogicko-výchovnú, športovú spoločenskú a kultúrnu činnosť, za rozvoj kultúry v Brezne a jeho reprezentáciu v Slovenskej republike pri príležitosti životného jubilea 75 rokov

 

MUDr. Ján Mačkin -bývalý primár oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny NsP. Brezno n.o  

-za záslužnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Brezna a regiónu Horehronia pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

 

Kolektív ZPOZ -je to občianske združenie, ktorého práca je založená na humánnom cítení ľudskosti, prirodzenej láske a úcte k človeku

-za záslužnú činnosť v prospech občanov mesta a celého regiónu, za reprezentáciu mesta Brezna v Slovenskej republike pri príležitosti 60 výročia vzniku ZPOZ-u

 

Vladimír Strmeň -od 1.januára 1990 zaujal miesto primátora mesta Brezna, stal sa tiež členom ústrednej rady združenia zborov pre občianske záležitosti, bol zakladateľom Ekológu- združenia obcí breznianskeho okresu             

-za záslužnú a prospešnú činnosť v prospech mesta Brezna a jeho obyvateľov pri príležitosti životného jubilea 75 rokov

 

 

Cena mesta Brezna 2012

 

Ing. Vladimír Soták  - generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová, predseda klubu 500

-za prínos k hospodárskemu, kultúrnemu a športovému rozvoju regiónu Horehronia

 

Ernest Svrček -známy slovenský autor vynikajúcich koláží, Brezniansky výtvarník, autor aforizmov a epigramov  

-za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

 

Daniel Matej Rakyta -fotograf, kameraman, vedúci divadelných súborov   -za vynikajúce tvorivé výsledky v oblasti kultúry a za reprezentáciu mesta Brezna a celého regiónu doma i v zahraničí pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

 

Marián Pavúk -majiteľ kultúrneho hudobného klubu Bombura v Brezne

-za vynikajúce výsledky v oblasti kultúry a za reprezentáciu mesta Brezna a celého regiónu doma i v zahraničí

 

Peter Berčík - fotograf, folklorista a brezniansky fenomén                      

-za dosiahnuté celoživotné dielo a úspešnú propagáciu a reprezentáciu mesta Brezna a celého regiónu doma i v zahraničí

 

 

Cena mesta Brezna 2011

 

Alžbeta Vagadayová, rod. Knošková -dlhoročná členka DS Jána Chalupku, herečka

-za vynikajúce výsledky v oblasti ochotníckeho divadla a za propagáciu mesta Brezna doma i v zahraničí pri príležitosti životného jubilea 65 rokov

 

Ing. Jozef Makuša -bývalý aktívny futbalista, dlhoročný tréner futbalu            

-za rozvoj športu v Brezne a za reprezentáciu mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

 

Mgr. Marcela Škultétyová, rod. Škvareninová -psychologička

-za dlhoročné pôsobenie vo verejnom živote, za dlhoročné prácu v sociálnej oblasti, za jej rozvoj, za činnosť v prospech mesta Brezna a jeho občanov pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

 

Alžbeta Prepletaná, rod. Čellárová -dlhoročná členka Zboru pre občianske záležitosti, knihovníčka

-za dlhoročné členstvo v Zbore pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsÚ Brezno a za záslužnú činnosť v prospech občanov mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

 

Jozef Cesnak -slovenský maliar, ilustrátor a grafik                  

-za celoživotnú ilustračnú tvorbu a šírenie dobrého mena mesta Brezna doma i v zahraničí

 

 

Cena mesta Brezna 2010

 

Zoltán Popróči -dlhoročný riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Brezne, člen dychového orchestra mesta Brezna                  

-za rozvoj kultúry v meste Brezne, za rozvíjanie medzinárodných vzťahov prostredníctvom kultúry a za dlhoročné pôsobenie v Dychovom orchestri mesta Brezna

 

Mons. Mgr. Jozef Hrtús  -bývalý dekan Rímskokatolíckej farnosti v Brezne     

-za dlhoročné pôsobenie vo funkcii dekana rímskokatolíckej farnosti, za rozvíjanie medziľudských vzťahov a za verejno-prospešnú činnosť v prospech mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

 

Ing. Vladimír Faško -bývalý primátor mesta Brezna v rokoch 1994 až 2002, stál pri zrode viacerých významných projektov, ktoré natrvalo zmenili vzhľad Brezna   

-za verejno-prospešnú činnosť v prospech mesta Brezna a za rozvoj mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

 

 

Cena mesta Brezna 2009

 

Mgr. Dušan Fabricius -dlhoročný brezniansky farár evanjelickej cirkvi v Brezne

-ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za verejno-prospešnú činnosť a za kultúrny rozvoj mesta Brezna

 

prof. PeadDr. CSc. Milan Pazúrik -dirigent spevokolu Spevácky zbor mesta Brezna, dlhoročný profesor katedry hudobnej 

-ocenenie udelené za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti zborového spevu, za dlhoročné vedenie Speváckeho zboru mesta Brezna a úspešnú reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí

 

 

Cena mesta Brezna 2008

 

Ferdinand Hrablay -konateľ firmy HLP grafik s.r.o.

-ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za kultúrny a spoločenský rozvoj mesta Brezna a jeho propagáciu v regióne, v Slovenskej republike i v zahraničí

 

Mgr. Milutín Černák -atletický odborník, bývalý pretekár, tréner, funkcionár a rozhodca

-ocenenie udelené za vynikajúce výkony v oblasti športu a za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinil o kultúrny a športový rozvoj mesta Brezna, jeho propagáciu doma i v zahraničí

 

Domov sociálnych služieb KOTVA - špecializovaný domov sociálnych služieb 

-ocenenie udelené za dlhoročnú úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta Brezna a jeho obyvateľov

 

Zbor pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri Mestskom úrade Brezno - je občianske združenie, ktorého práca je založená na humánnom cítení, ľudskosti, prirodzenej láske a úcte k človeku

-ocenenie udelené pri príležitosti 55. výročia založenia za vynikajúce tvorivé výkony, za verejno-prospešnú činnosť pre občanov mesta Brezna i celého Slovenska, za činnosť, ktorou sa významným spôsobom zbor pričinil o kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu v regióne Horehronia i v celej Slovenskej republike pri príležitosti 55. výročia založenia

 

 

Cena mesta Brezna 2007

 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezna - DHZM vykonáva najmä záchranné práce pri požiaroch, povodniach a iných mimoriadnych udalostiach

-ocenenie udelené pri príležitosti 40 výročia vzniku za záslužnú činnosť pri záchrane majetku a životov obyvateľov Brezna i jeho okolia

 

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov č. 1 

-ocenenie udelené za zásluhy pri šírení ideí protifašistického odboja a odkazu Slovenského národného povstania, za starostlivosť o pamätníky a členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

 

Mária Macuľová -dlhoročná členka miestneho odboru Matice Slovenskej v Brezne

-ocenenie udelené za dlhoročnú prácu v oblasti rozvoja kultúry v meste Brezne

 

Štefan Giertl

-ocenenie udelené za propagáciu histórie i súčasnosti Brezna a jeho regiónu prostredníctvom svojej literárnej a publikačnej činnosti

 

Peter Berčík -člen folklórneho súboru Mostár Brezno, fotograf, člen Fotoklubu GRANUS

-ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za dosiahnuté celoživotné dielo a úspešnú propagáciu a reprezentáciu mesta Brezna a celého regiónu doma i v zahraničí

 

Peter Zifčák

-ocenenie udelené za celoživotné dielo, za vynikajúce výsledky v umeleckej publicistickej činnosti a za propagáciu Brezna a jeho regiónu doma i v zahraničí

 

 

Cena mesta Brezna 2006

 

Anna Štulrajterová

-ocenenie udelené za vynikajúce tvorivé výsledky, za zásluhy pri tvorbe a vydaní publikácie „Brezno v premenách času“, ktoré propaguje históriu i súčasnosť mesta Brezno na Slovensku, ale aj v zahraničí

 

Ján Weiss -etnograf a bývalý riaditeľ Horehronského múzea v Brezne

-ocenenie udelené za vynikajúce tvorivé výsledky, za zásluhy pri tvorbe a vydaní publikácie „Brezno v premenách času“, ktoré propaguje históriu i súčasnosť mesta Brezno na Slovensku, ale aj v zahraničí

 

Ľubica Škrinárová

-ocenenie udelené za vynikajúce tvorivé výsledky, za zásluhy pri tvorbe a vydaní publikácie „Brezno v premenách času“, ktoré propaguje históriu i súčasnosť mesta Brezno na Slovensku, ale aj v zahraničí

 

Ladislav Vagaday -herec, recitátor, folklorista, organizátor a bývalý predseda Divadelného súboru Jána Chalupku mesta Brezno

-ocenenie udelené za dosiahnuté úspechy v celoživotnej práci, za reprezentáciu mesta Brezno doma i v zahraničí prostredníctvom hereckého umenia

 

Slovenský rybársky zväz Brezno

-ocenenie udelené pri príležitosti 80. výročia vzniku za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti ochrany prírody a za výchovu mladých ľudí

 

Ivan Nemky- učiteľ ZUŠ, vedúcim ľudovej hudby v Šťastnom detstve

-ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za vynikajúce výsledky v umeleckej oblasti, za kultúrny rozvoj detí a mládeže a reprezentáciu mesta Brezno doma i v zahraničí

 

 

Cena mesta Brezna 2005

 

Folklórny súbor Mostár

-ocenenie udelené pri príležitosti 50. výročia založenia za výchovu a rozvoj talentovaných mladých ľudí, za výraznú a úspešnú reprezentáciu

 

Horehronské múzeum

-ocenenie udelené pri príležitosti 45. výročia založenia za dlhoročný podiel na rozvoji miestnej kultúry, za organizovanie národnopisných výstav a výstav z oblasti regionálnej histórie, za reprezentáciu zberateľskej práce múzea v meste, okolí, ale aj v zahraničí

 

Základná umelecká škola Brezno

-ocenenie udelené pri príležitosti 45. výročia založenia za výchovu a rozvoj talentovaných mladých ľudí, za úspešnú reprezentáciu mesta na celoštátnych a medzinárodných súťažiach

 

František Dropčo -veterán

-ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za priamu účasť v protifašistickom odboji v II. sv. vojny v partizánskej skupine „Jegorov“, za dlhoročné pôsobenie v Základnej organizácii Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov SZPB Brezno

 

 

Cena mesta Brezna 2004

 

Anna Husenicová

-ocenenie udelené za dlhoročnú aktívnu činnosť v Slovenskom zväze zdravotne postihnutých, za propagáciu mesta a celého regiónu

 

Jozef Prepletaný

-ocenenie udelené za celoživotné pôsobenie v kultúre, za jej rozvoj a propagáciu mesta a horehronského regiónu doma i v zahraničí

 

Dom sv. brata Alberta

-ocenenie udelené za obetavú pomoc a starostlivosť o chorých a sociálne odkázaných občanov, za aktívnu spoluprácu s mestom Brezno pri starostlivosti o sociálne odkázaných 

 

Dobrovoľné združenie občanov Horská služba Nízke Tatry - Juh

-ocenenie udelené pri príležitosti 50 výročia vzniku za záchranu ľudských životov a organizovanie športových podujatí

 

 

Cena mesta Brezna 2003

 

Barbara NIVET, rod. Striešová a Joseph NIVET

-ocenenie udelené pri príležitosti 5. výročia vzniku spolku Asociácia Bretónsko - Slovensko za prínos v pedagogickej činnosti, rozvoj francúzskych vzťahov v oblasti kultúry a školstva

 

Spevácky zbor mesta

-ocenenie udelené pri príležitosti 25. výročia založenia za reprezentáciu mesta, šírenie kultúrnych hodnôt Slovenska a profesionálnu interpretáciu hudby domácich i zahraničných autorov

 

Mária Václavíková

-ocenenie udelené pri príležitosti 50. výročia založenia Zboru pre občianske záležitosti Človek - človeku za aktívnu činnosť v Zbore pre občianske záležitosti Človek – človeku

 

 

Cena mesta Brezna 2002

 

Jozef Knoško

-ocenenie udelené za rozvoj dychovej hudby na Horehroní a reprezentáciu mesta Brezna a Slovenskej republiky doma i v zahraničí

 

 

Cena mesta Brezna 2001

 

Anton Bučko

-ocenenie udelené za dlhoročnú prácu v zdravotníctve a osobnú angažovanosť pri zariaďovaní nemocnice najmodernejšími technickými prístrojmi

 

Jozef Sámel

-ocenenie udelené za dlhoročnú činnosť v horskej službe a za záchranu ľudských životov

 

Ladislav Muriňák

-ocenenie udelené  za dlhoročnú činnosť v horskej službe a za záchranu ľudských životov

 

 

Cena mesta Brezna 2000

 

Angela Černáková -choreografka a umelecká vedúca DFS Šťastné detstvo

-ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za zachovávanie kultúrneho dedičstva a šírenie folklóru doma i v zahraničí

 

 

Cena mesta Brezna 1998

 

Divadelný súbor Jána Chalupku

-ocenenie udelené pri príležitosti 75. výročia vzniku za reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí a za rozvoj kultúry v horehronskom regióne

 

Ing. Vladimír Soták -generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová, predseda klubu 500

-ocenenie udelené za rozvoj horehronského regiónu

 

Dušan Švantner

-ocenenie udelené za rozvoj horehronského regiónu a reprezentáciu Slovenskej republiky zorganizovaním Majstrovstiev Európy v závesnom lietaní

 

Anna Murínová

-ocenenie udelené za reprezentáciu Slovenskej republiky v biatlone

 

 

Cena mesta Brezna 1997

 

Dušan Fabricius

-ocenenie udelené za kultúrny a spoločenský rozvoj mesta Brezna

Dychový orchester mesta Brezna

-ocenenie udelené za rozvoj dychovej hudby v regióne mesta Brezna a reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí

 

 

Cena mesta Brezna 1996

 

Klára Roštárová -herečka

-ocenenie udelené pri príležitosti životného jubilea za rozvoj kultúry v Brezne, za reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí ako členka ochotníckeho divadelného súboru Jána Chalupku v Brezne

 

 

Cena mesta Brezna 1995

 

František Kreutz                                                                

Historik, spisovateľ, autor kníh „Heľpianska bosorka, „Čriepky z breznianskeho rínku“

 

Ernest Kandera                                                      

Hudobný skladateľ, dirigent, organizátor hudobného života v 50-tych rokoch

 

FS Mostár                                                    

-ocenenie udelené pri príležitosti 40. výročia vzniku za reprezentáciu mesta, rozvoj a šírenie horehronského folklóru