Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Sociálny taxík

Komu sa služba poskytuje?

 • ŤZP občanom a ich sprievodcom
 • seniorom nad 62 rokov veku
 • občanom s nepriaznivým zdravotným stavom
 • rodinám s maloletými deťmi

Pozn. súčasťou výbavy sociálneho taxíka je zdvíhacia plošina, ktorú možno použiť na prepravu imobilného klienta na vlastnom invalidnom vozíku, alebo je možné vozík zapožičať v požičovni pomôcok na Mestskom úrade v Brezne (info u vodiča). 

Kde je možné službu využiť?

 • na prepravu do zdravotníckych zariadení mesta Brezno a Banská Bystrica
 • na prepravu do zariadení sociálnych služieb v okrese Brezno
 • na prepravu do kúpeľov Sliač, Brusno a Kováčová
 • na preprava do zdravotníckych zariadení mimo okresov Brezno a Banská Bystrica (túto službu je potrebné objednať 7 dní vopred)
 • na bežnú prepravu v rámci mesta Brezna a jeho mestských častí

Čím preukazujú vodičovi taxíka žiadatelia oprávnenosť na službu?

 • preukazom ŤZP
 • dokladom totožnosti
 • časenkou k lekárovi do zdravotníckeho zariadenia v okrese Brezno aj mimo okresu
 • časenkou k lekárovi na celom území mesta Banská Bystrica
 • časenkou k lekárovi mimo okresov Brezna a Banská Bystrica

Kontakt na vodiča taxíka:

1/ tel. č. 0903 562 199 
pondelok až piatok
06:30 - 15:00 h

2/ tel. 0911 558 992
pondelok až piatok
05:30 - 14:00 h


Kategorizácia a sadzobník platný pre obe vozidlá od 1.1.2024

Poplatky sú uvedené pre rôzne skupiny občanov Brezna.
Paušálne poplatky pri prevoze od 1 - 10 km:

 A 1 občan s preukazom ZŤP 1 €
 A 2 senior nad 62 rokov 1 €
 A 3 občan s nepriaznivým zdravotným stavom 2 €
 A 4 rodičia s maloletými deťmi 2 €

Paušálne poplatky pri prevoze od 11 - 20 km:

 B 1 občan s preukazom ZŤP 2 €
 B 2 senior nad 62 rokov 2 €
 B 3 občan s nepriaznivým zdravotným stavom 2, 50 €
 B 4 rodičia s maloletými deťmi 2, 50 €

Paušálne poplatky pri prevoze nad 20 km:

 C 1 občan s preukazom ZŤP 0,25 € /km
 C 2 senior nad 62 rokov 0,25 € /km
 C 3 občan s nepriaznivým zdravotným stavom 0,25 € /km
 C 4 rodičia s maloletými deťmi 0,25 € /km

Paušálny poplatok v rámci bežnej prepravy po meste

 D 1 občan s preukazom ZŤP 2 €
 D 2 senior nad 62 rokov 2 €
 D 4 rodičia s maloletými deťmi 2 €