Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Sociálny taxík

Komu sa služba poskytuje?

 • ŤZP občanom a ich sprievodcom
 • seniorom nad 62 rokov veku
 • občanom s nepriaznivým zdravotným stavom
 • rodinám s maloletými deťmi

Pozn. súčasťou výbavy sociálneho taxíka je zdvíhacia plošina, ktorú možno použiť na prepravu imobilného klienta na vlastnom invalidnom vozíku, alebo je možné vozík zapožičať v požičovni pomôcok na Mestskom úrade v Brezne (info u vodiča). 

Kde je možné službu využiť?

 • na prepravu do zdravotníckych zariadení mesta Brezno a Banská Bystrica
 • na prepravu do zariadení sociálnych služieb v okrese Brezno
 • na prepravu do kúpeľov Sliač, Brusno a Kováčová
 • na preprava do zdravotníckych zariadení mimo okresov Brezno a Banská Bystrica (túto službu je potrebné objednať 7 dní vopred)
 • na bežnú prepravu v rámci mesta Brezna a jeho mestských častí

Čím preukazujú vodičovi taxíka žiadatelia oprávnenosť na službu?

 • preukazom ŤZP
 • dokladom totožnosti
 • časenkou k lekárovi do zdravotníckeho zariadenia v okrese Brezno aj mimo okresu
 • časenkou k lekárovi na celom území mesta Banská Bystrica
 • časenkou k lekárovi mimo okresov Brezna a Banská Bystrica

Kontakt na vodiča taxíka:

1/ tel. č. 0903 562 199 
pondelok až piatok
06:30 - 15:00 h

2/ tel. 0911 558 992
pondelok až piatok
05:30 - 14:00 h


Úhrada za poskytovanú službu: v zmysle platného sadzobníka:

Paušálne poplatky pri prevoze od 1 - 10 km:

 • A1občan s preukazom ZŤP - 0,50 €
 • Asenior nad 62 rokov - 0,50 €
 • A3občan s nepriaznivým zdravotným stavom - 1 €
 • A4rodičia s maloletými deťmi - 1 €

Paušálne poplatky pri prevoze od 11 - 20 km:

 • B1občan s preukazom ZŤP - 1 €
 • Bsenior nad 62 rokov - 1 €
 • B3občan s nepriaznivým zdravotným stavom - 1, 50 €
 • B4rodičia s maloletými deťmi - 1, 50 €

Paušálne poplatky pri prevoze nad 20 km:

 • C1občan s preukazom ZŤP - 0,25 € /km
 • Csenior nad 62 rokov - 0,25 € /km
 • C3občan s nepriaznivým zdravotným stavom - 0,25 € /km
 • C4rodičia s maloletými deťmi - 0,25 € /km

Paušálny poplatok v rámci bežnej prepravy po meste

 • D1občan s preukazom ZŤP - 1 €
 • Dsenior nad 62 rokov - 1 €
 • D3občan s nepriaznivým zdravotným stavom - 1 €
 • D4rodičia s maloletými deťmi - 1 €