Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Stravovacie služby

Donáška stravy do domácnosti

Komu sa služba poskytuje?

  • fyzickej osobe, ktorá je ŤZP alebo má nepriaznivý zdravotný stav

fyzickej osobe, ktorá dosiahla dôchodkový vek

Podmienky pre poskytnutie služby:

  • trvalý pobyt na území mesta Brezna
  • podanie žiadosti
  • výmer o výške invalidného, starobného dôchodku

Úhrada za poskytovanie služby: v zmysle uznesenia MsZ č. 49/2017 zo dňa 29.03.2017 úhrada za donášku stravy do domácnosti: 0,30 €/ deň

Príspevok na stravovanie dôchodcov a ŤZP občanov

Komu sa služba poskytuje?

  • ŤZP občan
  • dôchodca

Podmienky pre poskytnutie služby:

  • trvalý pobyt na území mesta Brezna
  • podanie žiadosti vo vybranom zariadení školského stravovania
  • výmer o výške invalidného, starobného dôchodku

Kde sa stravovanie poskytuje?

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Pionierska č.2, Brezno
Kontaktná osoba - Emília Čajnáková
Telefón 048/619 78 11, 0911 311 737, e-mail: jedalenp2@gmail.com 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Karola Rapoša, Pionierska č.4,Brezno
Telefon 048/611 21 68

Reštaurácia Bodega, Mládežnícka 5,Brezno
Kontakt: 0904 346 303

 

Pásmo

Príjem v €

Úhrada občana

Príspevok mesta

I.

do 300 €

45%

55%

II.

od 300 - 370 €

70%

30%

III.

nad 370 €

100%

-

Príspevok mesta je % podiel z celkovej sumy stravného lístka.


Úhrada občana je % podiel, ktorý hradí klient v zariadení školského stravovania.