Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Všeobecné kontakty

 048/6306 236 - Informátor
 048/6306 231 - Podateľňa
 048/6306 210 - Sekretariát primátora
 048/6306 221 - Sekretariát prednostu
 048/6306 231 - Overovanie podpisov a listín
 048/6306 271 - Dane a poplatky

 048/6306 232 - Podnikanie a prevádzky v meste
 048/3606 287 - Životné prostredie
 048/6306 261 - Byty a nebytové priestory
 048/6306 237 - Evidencia obyvateľov
 048/6306 234 - Matrika
 048/6306 241 - Sociálne služby

 

 0950 761 520 - Technické služby Brezno, nahlasovanie porúch


 podatelna@brezno.sk

Oficiálna e-mailová adresa Mestského úradu Brezno pre urýchlenie postupu vybavenia, na ktorý môžete podať svoju žiadosť, podnet, návrh, iný typ podania (písomne, osobne, elektronicky)

 info@brezno.sk

Slúži na poskytovanie informácií osobám v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj na prijímanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

 kontrolor@brezno.sk

Útvar hlavnej kontrolórky zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavnej kontrolórky.

 predajpozemkov@brezno.sk

Informácie k ponuke majetku mesta.

 msp@brezno.sk

Mestská polícia Brezno

 kniznica@brezno.sk

Mestská knižnica Brezno.

 webmaster@brezno.sk

Správca webovej stránky

 

 

 ts@tsbrezno.sk

Technické služby Brezno, nahlasovanie porúch