Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Odbor investičný

Vedúci odboru

Kamenský Ivan, Ing. -  048/6306 280 mob. 0904 620 189 , ivan.kamensky@brezno.sk

 

Samostatný odborný referent

na úseku investičnej činnosti
Boháčiková Veronika, Ing., PhD. - 048/63 06 285, veronika.bohacikova@brezno.sk 
Kriška Michal, Ing. - 048/63 06 285, michal.kriska@brezno.sk
Potkány Ondrej, Ing. - 048/63 06 285, ondrej.potkany@brezno.sk
Rybianska Bronislava, Ing. - 048/6306 285, bronislava.rybianska@brezno.sk

Štipák Krištof, Bc. - 048/6306 285, kristof.stipak@brezno.sk 


ODBOR INVESTIČNÝ

Oblasť investícií
1. Zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby mesta okrem majetkovo-právneho
vysporiadania.
2. Zabezpečuje projektovú dokumentáciu investícií.
3. Zabezpečuje podklady pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného a kolaudačného
povolenia investícií mesta.
4. Zabezpečuje výber zhotoviteľov podľa osobitných predpisov.
5. Zabezpečuje prípravy zmlúv o dielo.
6. Vykonáva odborný stavebný dozor.
7. Preberá a odovzdáva do evidencie majetku dokončené investície.
8. Vlastná investičná a podnikateľská činnosť mesta v záujme zabezpečenia potrieb
obyvateľov mesta a jeho rozvoja z hľadiska prípravy územia (drobné projekty podľa
požiadaviek a potrieb MsÚ).