Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Prehlásenie o prístupnosti


Vyhlásenie

Webové sídlo mesta Brezna www.brezno.sk sa snaží v čo najväčšej miere zabezpečiť naplnenie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obidva dokumenty sú zverejnené na podstránke Ministerstva financií Slovenskej republiky www.informatizacia.sk
Webové sídlo www.brezno.sk je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Veľkosť písma je definovaná v relatívnych jednotkách a obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.
Webové sídlo www.brezno.sk je oficiálnym sídlom mesta Brezna.
Sme si vedomí toho, že niektoré staršie súbory môžu byť zverejnené v súbore DOC. Tieto nedostatky v čo najkratšom čase odstránime. V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku nás prosím kontaktujte na: webmaster@brezno.sk. Za každý podnet, ktorý prispeje k vylepšeniu nášho webového sídla dopredu ďakujeme.


Správca obsahu

Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno
IČO: 00 313 319
Prima banka Slovensko a.s., pobočka Brezno
Č. ú. 2002791001/5600

Technický prevádzkovateľ

GIBOX, s.r.o.
Pod Donátom 12/136
965 01 Žiar nad Hronom
Slovakia (Slovak Republic)
podpora@gibox.cc