Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Tlačivá na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

F 069/1 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia doc - textový dokument 144.33 kB

F 070/1 Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby doc - textový dokument 165.94 kB

F 071/1 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby doc - textový dokument 147.33 kB

F 072/1 Ohlásenie jednoduchej stavby doc - textový dokument 168.77 kB

F 073/1 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred je -dokončením doc - textový dokument 168.97 kB

F 074/1 Žiadosť o zmenu v užívaní stavby doc - textový dokument 140.50 kB

F 075/1 Žiadosť o stavebné povolenie doc - textový dokument 187.55 kB

F 079/2 Žiadosť o výrub drevín doc - textový dokument 96.84 kB

F 099/1 Potvrdenie z archívu doc - textový dokument 49.01 kB

F 136/1 Malý zdroj znečistenia - povolenie prevádzky doc - textový dokument 184.32 kB

F 185/0 Návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia doc - textový dokument 165.58 kB

F 186/0 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudáciou stavby doc - textový dokument 192.72 kB

F 187/0 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby doc - textový dokument 187.79 kB

F 188/0 Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby doc - textový dokument 20.69 kB

F 190/0 Malý zdroj znečistenia žiadosť o povolenie na stavbu doc - textový dokument 79.60 kB

prilohy-k-navrhu-na-kolaudaciu-stavby_br PDF - dokument 168.70 kB

prilohy-k-navrhu-na-uzemne-rozhodnutie_br PDF - dokument 308.79 kB

prilohy-k-ziadosti-o-stavebne-povolenie_br PDF - dokument 269.70 kB

F 064/0 Ohlasovacia povinnosť - drobná stavba doc - textový dokument 101.05 kB

F 076/0 Návrh na kolaudačné konanie - vodná stavba doc - textový dokument 90.80 kB

F 189/0 Žiadosť na zriadenie studne doc - textový dokument 59.90 kB