Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Strategické dokumenty

Základný strategický dokument mesta Brezno zahŕňajúci všetky oblasti rozvoja mesta je Program rozvoja mesta (PRM), platný do konca roka 2022. V tomto čase sa pracuje na jeho aktualizácii, resp. príprave nového PRM v nadväznosti na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030 a Integrovanú územnú stratégiu Banskobystrického samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2021 – 2027 (dokumenty sú v procese tvorby). V procese tvorby je aj aktualizácia Komunitného plánu sociálneho rozvoja, ktorý zahŕňa aj oblasť rozvoja kultúry, športu a školstva.

 

 

 Akčný plán pre zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území mesta Brezno

 Krízový plán zariadenia Nocľaháreň "Nádej"

 Územný plán mesta Brezna

 Program rozvoja mesta Brezna 2016 - 2022

 Komplexná stratégia riešenia rómskej problematiky 2016 - 2022

 Komunitný plán sociálneho rozvoja

 Stratégia cyklodopravy mesta Brezno

 Plán dopravného značenia a organizácia dopravy v meste Brezno

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Brezno 2023 – 2032