Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Samospráva

obrazok

 

Mesto ako samosprávna jednotka samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku v súlade s ustanoveniami zákona o obecnom zriadení (Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). Samosprávu vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom volených orgánov (primátor a mestské zastupiteľstvo), miestnym referendom alebo zhromaždením obyvateľov mesta.  

 

 Primátor

 Mestský úrad

 Mestské zastupiteľstvo

 Komisie mestského zastupiteľstva

 Hlavný kontrolór

 Všeobecne záväzné nariadenia

 Majetok mesta

 Verejné obstarávanie

 Úradná tabuľa

 Ako vybaviť

 Povinne zverejňované dokumenty

 Rozvojové projekty

 Komunitná sociálna práca

 Strategické dokumenty

 Pre investorov

 Rozpočet mesta

 Školstvo

 Mestské organizácie

 Mestská polícia

 Spoločnosti s účasťou mesta

 Účasť mesta v združeniach

 Zbor pre občianske záležitosti

 Brezno pre občanov, n.o.

 Právo na prístup k informáciám

 Oznamovanie protispoločenskej činnosti