Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Komisia pre kultúru

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

Predseda (poslanec) Mgr. Andrej Barančok
Členovia (poslanci) PhDr. Petra Dzurmanová
  Mgr. Daniel Struhár
Členovia (neposlanci) Mgr. art. Matej Struhár
  Mgr. Ivica Krištofová
  Marián Pavúk
  Bc. Miroslava Rosíková
  Ing. Michal Cibuľa
  Igor Kerestény
Sekretár Ing. Ľubica Kubaliaková
  048 6306 272
  lubica.kubaliakova@brezno.sk

Hlavná oblasť náplne činnosti komisie pre kultúru

  • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov ZUČ, škôl, školských zariadení a organizácií na území mesta pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v meste,
  • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia,
  • vyjadruje sa k činnosti jednotlivých kolektívov ZUČ,
  • koordinuje a kontroluje činnosť kultúrnych zariadení v meste,
  • posudzuje spôsob financovania jednotlivých kolektívov ZUČ,
  • posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu miestnych historických pamiatok
  • vyjadruje sa k činnosti organizácie mesta, ktorá zabezpečuje najmä celomestské kultúrno - spoločenské podujatia a  koordinuje činnosť kolektívov ZUČ v meste,
  • spolupôsobí pri tvorbe  a napĺňaní koncepcie rozvoja kultúry v meste,
  • spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v meste a jeho regióne.
  • vyjadruje sa k návrhom zápisov do kroniky mesta.