Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Komisia pre kultúru

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

Predseda:       

Mgr. Andrej Barančok

Podpredseda:

Július Obernauer

Členovia:       

Róbert Schmidt

Jozef Tokár

Bc. Martin Jorčík

Ivica Krištofová

Mgr. Matej Struhár

 

Sekretár:

Ing. Ľubica Kubaliaková
048 6306 272
lubica.kubaliakova@brezno.sk

 


Hlavná oblasť náplne činnosti komisie pre kultúru

  • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov ZUČ, škôl, školských zariadení a organizácií na území mesta pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v meste,
  • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia,
  • vyjadruje sa k činnosti jednotlivých kolektívov ZUČ,
  • koordinuje a kontroluje činnosť kultúrnych zariadení v meste,
  • posudzuje spôsob financovania jednotlivých kolektívov ZUČ,
  • posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu miestnych historických pamiatok
  • vyjadruje sa k činnosti organizácie mesta, ktorá zabezpečuje najmä celomestské kultúrno - spoločenské podujatia a  koordinuje činnosť kolektívov ZUČ v meste,
  • spolupôsobí pri tvorbe  a napĺňaní koncepcie rozvoja kultúry v meste,
  • spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v meste a jeho regióne.
  • vyjadruje sa k návrhom zápisov do kroniky mesta.