Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zástupca primátora

 

Ing. Miroslav FAŠANG

Nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 3

Adresa: Kozlovo 663/3, Brezno
Tel: 048/2856 101
Mobil: 0905 596 193
E-mail: miroslav.fasang@brezno.sk

 


Funkciu zástupcu primátora mesta zastáva 1. volebné obdobie.

 

Kompetencie prvého zástupcu primátora mesta Brezna

Zástupca primátora mesta Brezna je verejnou funkciou.

V súlade s ustanovením § 13b ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov primátor mesta Brezna poveril zástupcu primátora zastupovaním primátora mesta Brezno vo volebnom období 2022 - 2026 v nasledovnom rozsahu:

zastupovanie primátora v oblasti:

·      regionálneho rozvoja mesta, rozvojových programov a investícií

·      životného prostredia, čistoty a údržby verejnej zelene, problematiky odpadového hospodárstva

  • spolupráca s verejnosťou pri vytváraní zdravého životného prostredia, úprave verejných priestranstiev a výstavbe verejných kultúrnych a športových zariadení, zariadení občianskej vybavenosti a pod.
  • reprezentácia a zastupovanie mesta na oficiálnych prijatiach a podujatiach s patronátom alebo účasťou mesta

V súlade s ustanovením § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je plat zástupcu primátora vo výške 2932,00 Eur.