Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Úhrada za poskytované služby

Úhrada za poskytované služby v zariadení pre seniorov

 

Výška úhrady za odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby) v závislosti od stupňa odkázanosti osoby určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa určuje nasledovne:

 

Stupeň odkázanosti

Výška úhrady za odkázanosť/deň

IV.

4,30 Eur

V.

4,80 Eur

VI.

5,00 Eur

 

Výška úhrady za ubytovanie v dvojlôžkovej izbe vybavenej nábytkom, kuchynským kútom a sociálnym zariadením s rozlohou v priemere 22,54 m2  je  8,00 Eur/deň.

Výška úhrady za ostatné obslužné činnosti (upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva)je 4,00 Eur/deň.

Výška úhrady za stravovanie zahŕňa náklady na suroviny a 100 % režijné náklady na prípravu stravy.

Hodnota stravnej jednotky vrátane režijných nákladov je pri racionálnej strave  7,80  Eur v členení: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera.

Hodnota stravnej jednotky vrátane režijných nákladov je pri diabetickej a výživnej diéte je 8,55 Eur v členení: raňajky, desiata, obed, olovrant, 2x večera.

Ostatné úhrady,  spojené s ubytovaním,  sú stanovené nasledovne:

·       používanie vlastného elektrospotrebiča (presné vymedzenie v domovom poriadku) 0,10 Eur/deň.

·       individuálne pripojenie k internetovej sieti bude spoplatnené podľa aktuálneho sadzobníka operátora.

 

Úhrada za poskytované služby v dennom stacionári

1.     Výška úhrady za odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby) v závislosti od stupňa odkázanosti osoby určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa určuje nasledovne:

 

Stupeň odkázanosti

Výška úhrady za odkázanosť/deň

III.

1,50 Eur

IV.

1,70 Eur

V.

1,80 Eur

VI.

2,00 Eur

 

2.     Ostatné odborné činnosti, uvedené v § 16 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z., nie sú spoplatnené.

3.     Medzi patrí upratovanie, stravovanie a poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch.

4.     Výška úhrady za obslužné činnosti (upratovanie) je 1,00 Eur/deň.

5.     Výška úhrady za stravovanie zahŕňa náklady na suroviny a 100 % režijné náklady na prípravu stravy.

6.     Hodnota stravnej jednotky vrátane režijných nákladov je pri racionálnej strave 7,80  Eur v členení:

·       Raňajky: 20 %  z hodnoty stravnej jednotky      1,56  Eur

·       Desiata:  7 %  z hodnoty stravnej jednotky        0,55 Eur

·       Obed: 40%  z hodnoty stravnej jednotky           3,12 Eur

·       Olovrant: 7 %  z hodnoty stravnej jednotky       0,55 Eur

7.     Hodnota stravnej jednotky vrátane režijných nákladov je pri diabetickej a výživnej diéte je 8,55 Eur v členení:

·       Raňajky: 20 %  z hodnoty stravnej jednotky     1,71 Eur

·       Desiata: 7 %  z hodnoty stravnej jednotky        0,60 Eur

·       Obed: 40%  z hodnoty stravnej jednotky          3,42Eur

·       Olovrant: 7 %  z hodnoty stravnej jednotky      0,60 Eur

 

Súbory na stiahnutie