Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Organizovanie občianskych obradov

Občianskym obradom rozumieme:

- uvítanie detí do života
- sobáše
- jubilejné sobáše
- pohreby

Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne mestu Brezno, matričnému úradu.

POTREBNÉ DOKLADY: Špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad.

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK: podľa sadzobníka správnych poplatkov


Kontakt

Maková Viera  - 048/6306 234, viera.makova@brezno.sk

Rosíková Kristína - 048/6306 234, kristina.rosikova@brezno.sk 
Rusnáková Frederika, Mgr. - 048/6306 234, frederika.rusnakova@brezno.sk