Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Organizovanie občianskych obradov

Občianskym obradom rozumieme:

- uvítanie detí do života
- sobáše
- jubilejné sobáše
- pohreby

Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne mestu Brezno, matričnému úradu.

POTREBNÉ DOKLADY: Špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad.

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK: podľa sadzobníka správnych poplatkov


Kontakt

Rosíková Kristína- 048/2856 312, kristina.rosikova@brezno.sk 

Rusnáková Frederika, Mgr.  - 048/2856 311, frederika.rusnakova@brezno.sk