Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Hrobka zemianskej rodiny Lehotských

Mesto získalo dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 25.000 EUR na zrealizovanie I. etapy  obnovu národnej kultúrnej pamiatky – Hrobky rodiny Lehotských, číslo ÚZPF NNKP, Dúbravka – starý cintorín.

Jednou z najkrajších stavieb starého cintorína v Brezne je  Hrobka rodu Lehotských.

Hrobka zemianskej rodiny Lehotských, pôvodom z Kráľovej Lehoty, bola postavená okolo roku 1860  v neorenesančnom slohu. 

Na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR Hrobka rodiny Lehotských na podnet mesta je od roku 1990 národnou kultúrnou pamiatkou a je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Hrobka dlhodobo chátrala a bola v kritickom stavebno-technickom stave.

 Zámerom projektu bolo v prvom rade odvrátiť ďalšie chátranie národnej kultúrnej pamiatky a riešiť jej havarijný stav. Základným cieľom bola obnova – súhrn reštaurátorských prác na záchranu hmotnej podstaty originálu a obnovu pôvodného výtvarného výrazu objektu v čo najautentickejšej podobe tak, aby boli zachované a rešpektované pôvodné výtvarné a pamiatkové hodnoty diela a aby pamiatka mohla dôstojne prezentovať pamiatkovú hodnotu tejto sakrálnej stavby. 

Projekt je rozdelený na tri etapy, do konca novembra sa zrealizovala prvá etapa. Ďalšie dve etapy mesto plánuje zrealizovať v nasledujúcom období.

V rámci realizácie I. etapy bolo reštaurovanie urobené tou istou technológiou, akú pred takmer 160 rokmi použili realizátori prác pri vybudovaní hrobky. Ide o vzácnu pamiatku už len z toho dôvodu, že vtedajšia technológia bola nóvum a jej použitie na náhrobnú architektúru je na Slovensku asi jediné.

Práce boli realizované prevažne v exteriéri. Reštaurované prestrešenie kopuly zabráni prieniku vody do jadra architektúry. Exteriér aj interiér bol vyčistený od hrubých nečistôt a depozitov, ale aj lišajníkov, machov, nárastov zelene. Kovové mreže a prvky armatúry boli očistené a ošetrené protikoróznym náterom, rekonštrukcia chýbajúcich a poškodených častí kamennej hmoty, doplnenie poškodeného tehlového muriva klenby kupoly, doplnenie jadrovej hmoty po obvode plášťa stavby, rekonštrukcia plášťa kupoly – medzivrstva, 100% rekonštrukcia strešnej krytiny s imitáciou strešnej škridly a čiastočná rekonštrukcia exteriérových dekoratívnych rebier kupoly, celoplošné podchytenie uvoľnených ríms a čiastočné doplnenie jadrovej hmoty ríms. V interiéri bolo prevedené spevňovanie a injektáž uvoľnených omietkových a štukových vrstiev, spevňovanie základných plôch a profilových prvkov. Čiastočne bol upravený a odvodnený priľahlý terén.