Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Rokovací poriadok

V súlade s § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podrobné pravidlá o rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta Brezna upravuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Brezna.

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Brezna upravuje prípravu rokovania, priebeh rokovania, prípravu materiálov, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení a všeobecne záväzných nariadení, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečenie úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy.  Poslanci si tento dokument schválili 13. decembra 2018 uznesením číslo 203/2018. Plné znenie Rokovacieho poriadku MsZ predkladáme v súbore na stiahnutie.

 

 

 

Súbory na stiahnutie

msz_01_2022_rokovaci-poriadok-msz PDF - dokument 287.07 kB

priloha_1_rokovaci_poriadok_msz PDF - dokument 541.87 kB