Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výkon opatrovníckych práv a povinností

sociálna služba v zmysle § 31 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení n. p.

  • fyzickej osobe, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka
  • fyzickej osobe, ktorá si sama nedokáže uplatňovať a chrániť práva a právom chránené záujmy.

Služba je bezplatná