Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Nákup športovej výbavy pre deti a mládež mesta Brezna

Projekt: je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky

 – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“

Mesto získalo od ÚV SR dotáciu 3.500 EUR na nákup športovej výbavy pre rôzne druhy športov: futbal, volejbal, basketbal, florbal, hokejbal, bedminton, stolný tenis, gymnastické cvičenie, pohybové hry, kondičné tréningy v telocvični.

Mestu záleží na mladej generácii a vytvára vhodné podmienky pre aktívne trávenie voľného času detí a mládeže a preto prispieva aj na nákup športovej výbavy z vlastných finančných zdrojov.

Projektom boli splnené:

  • Hlavný cieľ: zabezpečenie materiálneho športovo-technického vybavenia a športovej výbavy pre deti a mládež mesta Brezna, ktorí sa venujú rôznym športovým aktivitám a to v rámci školskej ale aj mimoškolskej činnosti
  • Čiastkové ciele:
  1. vytvorenie predpokladov na športovú činnosť širokej verejnosti s dôrazom na deti

     a mládež,

  1. vytvorenie predpokladov pre dosahovanie pozitívnych športových výsledkov,
  2. poskytnutie lepších možností na zlepšovanie športových výkonov,
  3. vytvorenie predpokladov na pohybovú aktivitu a tým zlepšenie zdravotného stavu aj   

  rodičov detí a ostatných obyvateľov mesta.

 

Športová výbava bude využívaná predovšetkým na realizáciu športových aktivít  aktívne športujúcich chlapcov a dievčat. Snahou je pritiahnuť do telocvične čo najväčší počet detí a mládeže, aby si vybrali z ponuky rôznych športov a rozvíjali svoj vzťah k športu.