Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Komisia pre šport

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

Predseda:                   Mgr. Pavel Ambros

Podpredseda:             Ing. Miroslav Baran

Členovia:                   Jozef Tokár, Mgr. Monika Jenčová, Ján Medveď, Mgr. Peter Votroubek, Ing. Michal Daxner

Sekretár:

Michal Martiník
michal.martinik@tsbrezno.sk

 

 


Hlavná oblasť náplne činnosti komisie pre šport

 • posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v meste,
 • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia,
 • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení a organizácií na území mesta pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v meste,
 • posudzuje návrhy na financovanie jednotlivých športových klubov,
 • posudzuje návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry,
 • vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území mesta,
 • vyjadruje sa k činnosti organizácie mesta zabezpečujúcej najmä organizovanú i neorganizovanú individuálnu a skupinovú činnosť súvisiacej s telesnou výchovou, športovou, turistickou a pohybovo – rekreačnou aktivitou občanov,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie rozvoja športu  meste,
 • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v meste a v regióne.
 • spolupôsobí pri napĺňaní Koncepcie rozvoja športu na roky 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2022,
 • vyjadruje sa k návrhom zápisov do kroniky mesta.