Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Komisia pre šport

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

Predseda (poslanec) Mgr. Daniel Struhár
Členovia (poslanci) Jozef Tokár
  Ing. Milan Hašan
  Ing. Milan Macuľa
Členovia (neposlanci) Ing. Ján Pampurík
  Ing. Peter Dvorský
  Adriana Miseje
  Pavel Miháľ
  Mgr. Zuzana Rybárová
Sekretár Janka Štulajterová
  048/6306 221
  janka.stulajterova@brezno.sk

Hlavná oblasť náplne činnosti komisie pre šport

 • posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v meste,
 • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia,
 • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení a organizácií na území mesta pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v meste,
 • posudzuje návrhy na financovanie jednotlivých športových klubov,
 • posudzuje návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry,
 • vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území mesta,
 • vyjadruje sa k činnosti organizácie mesta zabezpečujúcej najmä organizovanú i neorganizovanú individuálnu a skupinovú činnosť súvisiacej s telesnou výchovou, športovou, turistickou a pohybovo – rekreačnou aktivitou občanov,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie rozvoja športu  meste,
 • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v meste a v regióne.
 • spolupôsobí pri napĺňaní Koncepcie rozvoja športu na roky 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2022,
 • vyjadruje sa k návrhom zápisov do kroniky mesta.