Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Vystavenie matričných dokladov

Vystavenie ďalšieho výpisu rodného, sobášneho, úmrtného listu

matričný úrad vystaví rodný,sobášny alebo úmrtný list pri zápise do matriky.

Občan môže požiadať o vystavenie ďalšieho výpisu matričných dokladov:

  • rodného listu,
  • sobášneho listu,
  •  úmrtného listu,

ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.

POTREBNÉ DOKLADY: platný občiansky preukaz

DOBA VYBAVENIA: na počkanie

POPLATOK: 5,00 €


Kontakt

Maková Viera  - 048/6306 234, viera.makova@brezno.sk
Michalíková Marta - 048/6306 234, marta.michalikova@brezno.sk