Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Spracovanie zmien

Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov

Matrika vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene, alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.

POTREBNÉ DOKLADY:
- hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v matrike podľa okolností
- právoplatné súdne rozhodnutie
- zmena alebo oprava rodného čísla
- rôzne opravy

DOBA VYBAVENIA: 1 mesiac


Kontakt

Maková Viera  - 048/6306 234, viera.makova@brezno.sk

Rosíková Kristína - 048/6306 234, kristina.rosikova@brezno.sk 
Rusnáková Frederika, Mgr. - 048/6306 234, frederika.rusnakova@brezno.sk