Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Plán dopravného značenia a organizácia dopravy

Plán dopravného značenia a organizácia dopravy v meste Brezno

Predmetom a cieľom zmeny plánu dopravného značenia a organizácie dopravy v meste Brezno je, vzhľadom na stúpajúci počet motorových vozidiel, zvýšiť bezpečnosť, zvýšiť počet parkovacích miest na problémových uliciach v mestských častiach Centrum a Mazorníkovo a tiež zabezpečiť bezpečný prejazd v letnom a najmä v zimnom období pri zimnej údržbe. Prostriedkom pre dosiahnutie stanoveného cieľa sú zmeny v dopravnom značení spočívajúce v zmene obojsmernej premávky v určitých uliciach na jednosmernú.

V roku 2011 sa v zmysle plánu dopravného značenia realizovala zmena dopravného značenia na uliciach ČSA za tržnicou, Laskomerského a časť ulice Malinovského.

V roku 2012 sa zjednosmerňovali ulice MPČĽ a 9. mája na Mazorníkove.

Dňa 16. novembra 2013 došlo k zmene dopravného značenia a organizácie dopravy na uliciach – Nálepkova, Sládkovičova, Hronská, Pionierska, Šoltésova,  Bottova, Jesenského, Hviezdoslavova.

 

18.2.2011

 

Súbory na stiahnutie

01_brezno_centrum_povodne PDF - dokument 8.35 MB

02_brezno_mazornikovo_povodne PDF - dokument 4.09 MB

03_brezno_centrum_2_varianta_b PDF - dokument 9.68 MB

04_brezno_mazornikovo_2-varianta PDF - dokument 1.10 MB

05_brezno_centrum_siet PDF - dokument 715.17 kB

06_brezno_mazornikovo_siet PDF - dokument 391.21 kB

07_brezno_centrum_foto PDF - dokument 731.13 kB

08_brezno_mazornikovo_foto PDF - dokument 395.48 kB