Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

v zmysle § 17 zákona č.417/2013  Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení n. p.

Účel, na ktorý je možné jednorazovú dávku poskytnúť:

  • na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie
  • na základné vybavenie domácnosti
  • na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa
  • na mimoriadne liečebné náklady

Podmienky pre poskytnutie dávky:

  • poberateľ dávky v hmotnej núdzi, príp. spoločne posudzovaná osoba
  • trvalý pobyt na území Brezna
  • podanie žiadosti na MsÚ – odbor sociálnych vecí s kópiou rozhodnutia z úradu práce a sociálnych vecí o poberaní dávky v hmotnej núdzi
  • právoplatnosť rozhodnutia o priznaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Pozn. jednorazovú dávku mesto môže poskytnúť, nie je to jeho povinnosť.