Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Podnikanie a prevádzky v meste

 Tlačivá na stiahnutie


Prevádzky v meste

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarňach zriadených na území mesta Brezno určuje Všeobecno-záväzné nariadenie VZN-08/2013 a VZN 04/2014.

 

Osvedčenie o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie

Osvedčenie sa vydáva v zmysle zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č.105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v platnom znení.

 

POTREBNÉ DOKLADY:

·        List vlastníctva alebo nájomná zmluva k nehnuteľnosti, na ktorej sa činnosť bude vykonávať

·        Pri podnikaní v živočíšnej výrobe aj stanovisko Regionálnej veterinárnej správy Banská Bystrica

POPLATOK: 10,00€

·        Zmena trvalého pobytu samostatne hospodáriaceho roľníka

·        Dodatok k osvedčeniu bude vykonaný na základe žiadosti SHR.

POPLATOK: 2,00€

 

Zrušenie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie

K žiadosti je potrebné pripojiť originál vydaného osvedčenia.


POPLATOK: bez poplatku