Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Podnikanie a prevádzky v meste

 Tlačivá na stiahnutie


Osvedčenie o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie

Osvedčenie sa vydáva v zmysle zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č.105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v platnom znení.


POTREBNÉ DOKLADY:

  • List vlastníctva alebo nájomná zmluva k nehnuteľnosti, na ktorej sa činnosť bude vykonávať
  • Pri podnikaní v živočíšnej výrobe aj stanovisko Regionálnej veterinárnej správy Banská Bystrica

POPLATOK: 6,5€

  • Zmena trvalého pobytu samostatne hospodáriaceho roľníka
  • Dodatok k osvedčeniu bude vykonaný na základe žiadosti SHR.

POPLATOK: 1,5€


Zrušenie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie

K žiadosti je potrebné pripojiť originál vydaného osvedčenia.


POPLATOK: bez poplatku


Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarňach zriadených na území mesta Brezno určuje Všeobecno-záväzné nariadenie VZN-08/2013 a VZN 04/2014.


KONTAKT:

Ďuriančíková Kvetoslava, Mgr. - 048/6306232, kvetoslava.duriancikova@brezno.sk