Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Exekúcie

Poskytujeme informácie:

O stave v exekučnom konaní na tel. 0486306270, e-mail pavel.harnak@brezno.sk,

Osobne:

kancelária č.28 exekúcie na prvom poschodí budovy MsÚ, po balkóne na samom konci 

Nedoplatky v exekučnom konaní sa uhrádzajú na daňový exekučný účet mesta            

IBAN: SK9556000000002002793074 vedený v banke Prima banka Slovensko, a.s.    

Nové informácie:

Novela Exekučného poriadku stanovila nielen nové podmienky riešenia exekúcií a zriadenie exekučného súdu v Banskej Bystrici. Ten v rámci banskobystrického Okresného súdu sídliť vo výškovej budove v Radvani.

Exekučný súd

Exekučné konania sústreďuje Ministerstvo spravodlivosti SR na Okresný súd v Banskej Bystrici, ktorý je jediným exekučným súdom na Slovensku. Zvyšné súdy sa budú  venovať riešeniu sporov.

Nové pracovisko exekučného súdu s pôsobnosťou pre celé Slovensko bude sídliť v časti priestorov 13 – poschodovej výškovej administratívnej budovy v Banskej Bystrici – Radvani na Zvolenskej ceste (bývalý Drukos), ktoré si z poverenia štátu prenajal banskobystrický Okresný súd od spoločnosti Z. V. Rent. „Priestory sú zabezpečené, rovnako technické vybavenie. Výberovými konaniami sa už podarilo zabezpečiť aj väčšiu časť potrebných pracovníkov,“ informoval hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.

Náhodný výber exekútora

Zásadnou zmenou podľa novely Exekučného poriadku je, že exekútora si už nebudú vyberať oprávnené osoby, ktoré chcú vymáhať pohľadávku od dlžníka, ale vyberie ho počítač. Slovenská komora exekútorov víta toto opatrenie, pretože náhodný výber zaručí väčšiu nezávislosť exekútorov a výrazne zníži priestor pre korupciu, klientelizmus a neprípustné diktovanie podmienok veľkými veriteľmi. Výsledkom bude aj lacnejšie exekučné konanie.

Do náhodného výberu na súde budú môcť byť  zaradení iba tí exekútori, ktorí splnia predpísané podmienky. Napríklad v predošlých exekúciách budú musieť mať uhradené záväzky voči oprávneným, ich úrad bude musieť byť príslušne materiálno – technicky a personálne vybavený. Splnenie podmienok má garantovať Slovenská komora exekútorov, ktorá ich bude priebežne preverovať.

Výška odmeny exekútora pri vymáhaní peňažných nárokov sa určí ako percento z vymoženej sumy. Zároveň bude platiť, že táto odmena nesmie presiahnuť výšku vymáhaného nároku.

Informácia o aktuálnom stave vymáhania pohľadávky v exekúcii bude zverejnená v centrálnej evidencii exekúcií. Účastník exekučného konania si tak bude môcť jednoducho vyhľadať a skontrolovať stav exekúcie  či vymáhania pohľadávky. V systéme zverejňovania súdnych rozhodnutí budú aj vydané poverenia na vykonanie exekúcií v neanonymizovanej podobe. Ktokoľvek si bude môcť vyhľadať aj informáciu, voči komu je vedená exekúcia.


Kontakt

Harňák Pavel, Ing. - 048/2856 401, pavel.harnak@brezno.sk