Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Volebné obvody

Volebný obvod č. 1

Poslanci MsZ
Mgr. Pavel AMBROS, Ing. Miroslav BARAN, Mgr. Andrej BARANČOK, Ing. Milan HAŠAN, Mgr. Martin Juhaniak, Ing. arch. Ján Králik, Ing. arch.Pavol Kupec, Július ObernaueR

Ulice prislúchajúce Volebnému obvodu č. 1
Jarmočisko, Lesná, Predné Halny, Cintorínska, ČSA, Hradby, Chalupkova, Námestie gen. M. R. Štefánika, Stromová, Školská, Záhradná, Banisko, Kozmonautov, Moyzesova, Sekurisova, Vránskeho, Brezenská, Kiepka, Klepuš, Kukučínova, Kuzmányho, Lichardova, Nábrežie Jána Čipku, Pod Hôrkou, Staničná, Šrámkova, Štúrova, Boženy Němcovej, Fučíkova, Laskomerského, Malinovského, Krčulova, Dr. Clementisa, Ladislava Sáru, Židlovo, Tisovská cesta, bez ulice


Volebný obvod č. 2

Poslanci MsZ
PhDr. Petra DZURMANOVÁ, MUDr. Stefan Arin IANECSKO,  Ján MARUŠKIN, Milan PALOVČÍK, Ing. Vladimír STRMEŇ, Bc, Ľubica ŠTUGNEROVÁ, MA.

Ulice prislúchajúce Volebnému obvodu č. 2
Bottova, Eleny Maróthy Šoltésovej, Hronská, Hviezdoslavova, Jesenského, Jilemnického, Pionierska, Rázusova, Švermova, Nálepkova, Černákova, Fraňa Kráľa, NDH, Sládkovičova, Železničná, ŠLN, Dvoriská, Hliník, Kozlovo, Kôšikovo, Kriváň, Kubická, Podkoreňová, Rohozná, Zúbrik


Volebný obvod č. 3

Poslanci MsZ
Ing. Miroslav FAŠANG, Ing. Martin RIDZOŇ, PhD., Róbert Schmidt, Mgr. Eva SKAČANOVÁ ,Mgr. Daniel STRUHÁR, Jozef TOKÁR
Ulice prislúchajúce Volebnému obvodu č. 3
Dolná, Horná, Jelšová, Krátka, Lúčky, Martina Benku, Mládežnícka, Mliekárenská, Mostárenská, Nová, Pestovateľská, Potočná, Šiašovo, Vrbová, Cesta osloboditeľov, Hlboká, Lúčna, MPČĽ, Rovne, 9. mája, Budovateľská, Poľná


Volebný obvod č. 4

Poslanci MsZ
Martin MARCINEK
Ulice prislúchajúce Volebnému obvodu č. 4
Baštova, Glianska, Hlavina, Tehelňa, Vagnárska, Zadné Halny, Okružná, Padličkovo, SNP