Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Volebné obvody

Volebný obvod č. 1

Poslanci MsZ
Mgr. Pavel AMBROS, Ing. Miroslav BARAN, Mgr. Andrej BARANČOK, Mgr. Ivana DONOVALOVÁ, Mgr. Martin Juhaniak, Ing. arch. Ján Králik, Július Obernauer

 

Ulice prislúchajúce Volebnému obvodu č. 1
Jarmočisko, Lesná, Predné Halny, Cintorínska, ČSA, Hradby, Chalupkova, Námestie gen. M. R. Štefánika, Stromová, Školská, Záhradná, Banisko, Kozmonautov, Moyzesova, Sekurisova, Vránskeho, Brezenská, Kiepka, Klepuš, Kukučínova, Kuzmányho, Lichardova, Nábrežie Jána Čipku, Pod Hôrkou, Staničná, Šrámkova, Štúrova, Boženy Němcovej, Fučíkova, Laskomerského, Malinovského, Krčulova, Dr. Clementisa, Ladislava Sáru, Židlovo, Tisovská cesta, bez ulice

 


Volebný obvod č. 2

Poslanci MsZ
PhDr. Petra DZURMANOVÁ, Matej GARAJ, Milan PALOVČÍK, Bc. Ľubica ŠTUGNEROVÁ, MA., Mgr. Tomáš TURŇA

 

Ulice prislúchajúce Volebnému obvodu č. 2
Bottova, Eleny Maróthy Šoltésovej, Hronská, Hviezdoslavova, Jesenského, Jilemnického, Pionierska, Rázusova, Švermova, Nálepkova, Černákova, Fraňa Kráľa, NDH, Sládkovičova, Železničná, ŠLN, Dvoriská, Hliník, Kozlovo, Kôšikovo, Kriváň, Kubická, Podkoreňová, Rohozná, Zúbrik

 


Volebný obvod č. 3

Poslanci MsZ
Ing. Jozef Auxt, Ing. Miroslav FAŠANG, Ing. Martin RIDZOŇ, PhD., Mgr. Daniel STRUHÁR, Jozef TOKÁR


Ulice prislúchajúce Volebnému obvodu č. 3
Dolná, Horná, Jelšová, Krátka, Lúčky, Martina Benku, Mládežnícka, Mliekárenská, Mostárenská, Nová, Pestovateľská, Potočná, Šiašovo, Vrbová, Cesta osloboditeľov, Hlboká, Lúčna, MPČĽ, Rovne, 9. mája, Budovateľská, Poľná


Volebný obvod č. 4

Poslanci MsZ
Erik DUHAN


Ulice prislúchajúce Volebnému obvodu č. 4
Baštova, Glianska, Hlavina, Tehelňa, Vagnárska, Zadné Halny, Okružná, Padličkovo, SNP