Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Volebné obvody

Volebný obvod č.. 1

Poslanci MsZ
Bc. Andrej BARANČOK, Ing. Jaroslav DEMIAN, Ing. Milan HAŠAN, Ing. Milan KOVÁČIK, Ing. arch. Ján KRÁLIK, Ing. Vladimír KVAČKAJ, Mgr. Ján RAČÁK, MUDr. Eva WOLFRAMOVÁ
Ulice prislúchajúce Volebnému obvodu č. 1
Jarmočisko, Lesná, Predné Halny, Cintorínska, ČSA, Hradby, Chalupkova, Námestie gen. M. R. Štefánika, Stromová, Školská, Záhradná, Banisko, Kozmonautov, Moyzesova, Sekurisova, Vránskeho, Brezenská, Kiepka, Klepuš, Kukučínova, Kuzmányho, Lichardova, Nábrežie Jána Čipku, Pod Hôrkou, Staničná, Šrámkova, Štúrova, Boženy Němcovej, Fučíkova, Laskomerského, Malinovského, Krčulova, Dr. Clementisa, Ladislava Sáru


Volebný obvod č. 2

Poslanci MsZ
PhDr. Petra DZURMANOVÁ, Milan PALOVČÍK, Ján MARUŠKIN, Iveta LEDŇOVÁ, MUDr. Erik RICHTER, Ing. Milan MACUĽA
Ulice prislúchajúce Volebnému obvodu č. 2
Bottova, Eleny Maróthy Šoltésovej, Hronská, Hviezdoslavova, Jesenského, Jilemnického, Pionierska, Rázusova, Švermova, Nálepkova, Černákova, Fraňa Kráľa, NDH, Sládkovičova, Železničná, ŠLN, Dvoriská, Hliník, Kozlovo, Kôšikovo, Kriváň, Kubická, Podkoreňová, Rohozná, Zúbrik


Volebný obvod č. 3

Poslanci MsZ
Ing. Miroslav FAŠANG, Ing. Martin RIDZOŇ, PhD., Mgr. Eva SKAČANOVÁ, Ing. Vladimír STRMEŇ, Mgr. Daniel STRUHÁR, Jozef TOKÁR
Ulice prislúchajúce Volebnému obvodu č. 3
Dolná, Horná, Jelšová, Krátka, Lúčky, Martina Benku, Mládežnícka, Mliekárenská, Mostárenská, Nová, Pestovateľská, Potočná, Šiašovo, Vrbová, Cesta osloboditeľov, Hlboká, Lúčna, MPČĽ, Rovne, 9. mája, Budovateľská, Poľná


Volebný obvod č. 4

Poslanci MsZ
Ing. Mária MAJERČÍKOVÁ
Ulice prislúchajúce Volebnému obvodu č. 4
Baštova, Glianska, Hlavina, Tehelňa, Vagnárska, Zadné Halny, Okružná, Padličkovo, SNP