Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

POLMARATÓN SNP 2024 pri príležitosti 80.výročia SNP

POLMARATÓN SNP 2024 pri príležitosti 80.výročia SNP

Mesto Brezno obnovuje tradíciu Maratónu/Polmaratónu v regióne. Pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania sa v tomto roku uskutoční Polmaratón SNP 2024, ktorý nadviaže na úspešné a bohate obsadené ročníky z 80. a 90. rokov minulého storočia. Na bežcov čaká 6 okruhov na nádhernej mestskej trati s minimálnym prevýšením. Na konci augusta si môžu športovci zmerať sily celkovo v troch disciplínach: polmaratón, beh na 10,5km a štafete 3x7km. Príďte aj vy bežať za hrdinov!

 

 

Organizátor: Mesto Brezno v spolupráci s Technickými službami Brezno, Atletický klub Brezno a Okresná organizácia cestovného ruchu Horehronie
Termín: 31.8.2024 (štart 10:00)
Trať: Mestský okruh (cca 3,5km), štart a cieľ na námestí gen. M. R. Štefánika, časť okruhu sa beží s obmedzenou automobilovou dopravou
Disciplíny: polmaratón (6 okruhov), beh na 10,5km (3 okruhy), štafeta 3x7km (každý 2 okruhy)


Kategórie:

  • mužské kategórie (polmaratón a desiatka) - absolútne poradie, muži do 39 rokov, muži do 54 rokov, muži nad 55 rokov
  • ženské kategórie (polmaratón a desiatka) – absolútne poradie, ženy do 34 rokov, ženy do 49 rokov, ženy nad 50rokov
  • štafeta (spoločná kategória mužov aj žien)

Prihlasovanie: prostredníctvom webového odkazu: REGISTRÁCIA
Vekový limit: od 16 rokov (rok narodenia 2008 a starší) Pri účastníkoch do 18 rokov vrátane je potrebnýpodpísaný súhlas zákonného zástupcu.
Štartovné:

  • do 30.6.2024 – 10 € (jednotlivci polmaratón)/ 8 € (jednotlivci desiatka)/ 15 € (štafeta)
  • do 28.8.2024 – 20 € (jednotlivci polmaratón)/ 15 € (jednotlivci desiatka)/ 30 € (štafeta)
  • v deň pretekov (31.8.2024) – 30 € (jednotlivci polmaratón aj desiatka)/50 € (štafeta)

 

Štartovné sa uhrádza kartou pri registrácii. Členovia registrovaný v Slovenskom atletickom zväze a obyvatelias trvalým pobytom v meste Brezno majú 3 € zľavu zo štartovného polmaratónu.


UPOZORNENIE:
Organizátor má právo skontrolovať pri prezentácii právoplatnosť zľavy, napríklad kontrolou adresy trvalého pobytu
z občianskeho preukazu.
Zaplatené štartovné sa späť nevracia. Štartovné je možné vrátiť iba z dôvodu zdravotných komplikácií popredložení lekárskej správy najneskôr do 21.8.2024! Po tomto termíne je možné v prípade zdravotnej komplikáciištartovné prenechať inej osobe. Mimo zdravotné komplikácie je registrácia na podujatie neprenosná! Registráciaje platná až momentom pripísania platby na účet organizátora!
Štartovný balíček: štartovné číslo s čipom, pamätnú medailu po dobehnutí, občerstvenie na trati a v cieli, meranie
času a medzičasov, mobilné šatne na prezlečenie, uschovanie osobných vecí v priestore prezentácie, zdravotná
služba na trati a v cieli, on-line výsledková listina, darčekový predmet s logom podujatia (pri registrácii a zaplatení
štartovného do 30.6.2024)
Prezentácia a vyzdvihnutie štartovných balíčkov: V deň preteku od 7:30, najneskôr 30 minút pred štartom.
Nachádzať sa bude na námestí gen. M. R. Štefánika v blízkosti cieľa.
Protesty: je možné podať v priestore cieľa najneskôr 30 min. po vyhlásení výsledkov hlavnému rozhodcovi s vkladom 20 €.

 

Kontakt

0905 068 320

polmaraton@tsbrezno.sk 

 

Ceny polmaratón:
Absolútne poradie muži – 1. miesto – 1000 €, 2. miesto – 700 €, 3. miesto – 500 €
Absolútne poradie ženy – 1. miesto – 1000 €, 2. miesto – 700 €, 3. miesto – 500 €
Prví traja v jednotlivých kategóriách – 1. miesto – 100 €, 2. miesto – 70 €, 3. miesto – 50 €
Ceny desiatka:
Absolútne poradie muži – 1. miesto – 100 €, 2. miesto – 70 €, 3. miesto – 50 €
Absolútne poradie ženy – 1. miesto – 100 €, 2. miesto – 70 €, 3. miesto – 50 €
Prví traja v ostatných kategóriách – vecné ceny
Ceny štafeta:
Prvé tri štafety v absolútnom poradí – vecné ceny
Časový limit: pri polmaratóne bude stanovený časový limit dobehnutia 3 hodiny.
Občerstvenie: bude zabezpečené na trati (približne na 4,2 km; 7,9 km; 11,6 km; 15,3 km; 19,0 km) a v cieli.
Vlastné občerstvenie je potrebné odovzdať najneskôr 45 minút pred štartom v priestore prezentácie (s označením
štartovného čísla). V priebehu pretekov sa vlastné občerstvenie bude nachádzať na prvom stolíku. Nasledovať
bude voda a iontový nápoj. V prípade prijatia občerstvenia na inom mieste ako je určené môže byť účastník
z preteku vylúčený.
Hygienické stanice s vodou na opláchnutie a mokrými hubkami sa budú nachádzať cca 800 m za občerstvovacou stanicou.
Zdravotná služba: Zdravotná služba sa bude nachádzať v priestore cieľa a taktiež pohyblivá na trati.
Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Každý účastník štartuje na
vlastnú zodpovednosť.
Toalety: Nachádzajú sa v parku za budovou Horehronského múzea. Pre bežcov budú k dispozícii zdarma.
Ubytovanie: V prípade záujmu o ubytovanie nájdete všetky možnosti na stránke horehronie.sk
Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel svetovej atletiky, SAZ a týchto propozícii. Všetci účastníci štartujú na vlastnú
zodpovednosť, sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Organizátor neručí za stratu osobných vecí pretekárov počas pretekov.