Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Čestné občianstvo

Čestný občan mesta Brezna 2019

 

Pavol Habera

svojím účinkovaním v oblasti populárnej hudby sa zaradil medzi popredných protagonistov hudobnej scény, čo v roku 1991 potvrdil aj ziskom titulu Zlatý slávik

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2016

 

Majera Ľuboslav

Za významnú  prácu a spoluprácu s ochotníckym  divadelným  súborom  Jána Chalupku  mesta Brezno

 

IN MEMORIAM

Jozef Medveď

Za významnú  prácu v oblasti réžie slovenskej filmovej a televíznej tvorby

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2014

 

Andrej Černák

za šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenskej republiky vo svete, za vynikajúce tvorivé výkony v profesii očného lekárstva, ktoré obohatili ľudské poznanie, za úspešnú činnosť v prospech zdravia človeka

 

Ladislav Šimon                   

za rozvoj kultúry v meste Brezne, šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí, za založenie a dlhoročné aktívne pôsobenie v kultúrno – spoločenskom podujatí Chalupkovo Brezno a za vynikajúce tvorivé výkony, ktorými významne obohatil ľudské poznanie

 

Július Veselko

za vynikajúce tvorivé výkony a dosiahnuté výsledky v oblasti zvárania, ktoré obohatili ľudské poznanie, za úspešnú činnosť, šírenie dobrého mena mesta Brezna doma i v zahraničí, za športovú reprezentáciu Brezna a bývalého Československa

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2012

 

Juraj Sarvaš                            

Za dlhoročné zásluhy a kultúrny rozvoj v oblasti hovoreného umeleckého slova, za propagáciu mesta a regiónu v oblasti kultúry.

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2011

 

Milan Pazúrik                

Za zásluhy na rozvoji zborového spevu v Brezne a regióne Horehronia, za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna a za šírenie dobrého mena mesta Brezna doma i v zahraničí

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2010

 

Waldemar Wardzinsky, Ciechanów

Za rozvoj medzinárodných vzťahov medzi mestami Brezno a Ciechanów v Poľskej republike, za rozvoj spolupráce v oblasti kultúry a športu a za šírenie dobrého mena mesta mesta Brezna

 

Igor Gallo

Za celoživotnú literárnu tvorbu pre deti, mládež i pre dospelých a za zviditeľňovanie mesta Brezna a regiónu Horehronia vo svojej tvorbe

 

IN MEMORIAM

František  Kreutz

Za celoživotnú prozaickú tvorbu pre dospelých a pre deti pri príležitosti nedožitých 90 rokov

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2009

 

Ján GREXA

ocenenie udelené za šírenie dobrého mena mesta Brezna doma i v zahraničí a za obohatenie ľudského poznania v oblasti histórie športu a olympionizmu

 

Pavel Louda , Nový Bydžov - Česká republika

ocenenie udelené za šírenie dobrého mena mesta Brezna v zahraničí

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2008

 

Ladislav Chudík

ocenenie udelené za šírenie dobrého mena mesta Brezna doma i v zahraničí, za vysoko profesionálnu hereckú činnosť, šírenie slovenského jazyka doma i v zahraničí a za obohatenie ľudského poznania vynikajúcimi tvorivými umeleckými a hereckými výkonmi

 

Adriana Karembeu, rod. Skrenaříková

ocenenie udelené za šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska vo svete, za verejno-prospešnú činnosť a za činnosť spojenú s ochranou základných ľudských práv a slobôd

 

Samuel Brečka

ocenenie udelené za celoživotné dielo, ktorým sa významným spôsobom zaslúžil o obohatenie ľudského poznania a propagáciu mesta Brezna doma i v zahraničí

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2007

 

Barbara NIVET, rod. Striešová in memoriam a Joseph NIVET,  Francúzska republika

ocenenie udelené za rozvoj francúzsko-slovenských vzťahov v oblasti školstva, kultúry

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2006

 

Pavol Datko, Windsor – Ontario, Kanada

ocenenie udelené zásluhy pri propagácii mesta Brezno, za pomoc pri zveľaďovaní mesta Brezno, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena mesta v zahraničí

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2005

 

Zlatica Balažovjech - Klincová

ocenenie udelené za reprezentáciu mesta Brezna a Slovenskej republiky prostredníctvom svojej celoživotnej umeleckej tvorby

 

Ladislav Bartko

ocenenie udelené  za zásluhy pri založení Horehronského múzea v Brezne, za zásluhy pri založení celoslovenskej súťaže v prednese prózy a poézie pedagogických pracovníkov Chalupkovo Brezno

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2003

 

Ľudovít Petránsky

ocenenie udelené za celoživotnú tvorbu. Univerzitný profesor Petránsky je autorom významných publikácií a výstav z oblasti dejín dizajnu a umenia

 

Jaroslav Siman

ocenenie udelené za dlhoročnú spoluprácu s Hotelovou akadémiou v Brezne, Nemocnicou s poliklinikou v Brezne, za záchranu mnohých ľudských životov

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2000

 

Vladimír Valach

ocenenie udelené za rozvoj priateľských vzťahov medzi Slovenskou republiku a Francúzskom, za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí

 

 

Čestný občan mesta Brezna 1999

 

Hervé Marseille, Francúzska republika

ocenenie udelené za rozvoj priateľských vzťahov, šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska v zahraničí

 

Henry Wolf, Francúzska republika

ocenenie udelené za rozvoj priateľských vzťahov, šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska v zahraničí

 

Georges Koch, Francúzska republika

ocenenie udelené za rozvoj priateľských vzťahov, šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska v zahraničí

 

 

Čestný občan mesta Brezna 1998

 

Ivan Bella

ocenenie udelené za rozvoj priateľských vzťahov, šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska v zahraničí

 

 

Čestný občan mesta Brezna 1997

 

Daniel Compagnon, Francúzska republika

ocenenie udelené za rozvoj priateľských vzťahov s družobným mestom Meudon a  šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska v zahraničí

 

 

Čestný občan mesta Brezna 1996

 

Ladislav Ťažký

ocenenie udelené za celoživotné dielo, spisovateľ