Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Čestné občianstvo

Ladislav Ťažký

ocenenie udelené 25. augusta 1997 za celoživotné dielo, spisovateľ

Daniel Compagnon

Francúzska republika
ocenenie udelené 23. februára 1998 za rozvoj priateľských vťahov, šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska v zahraničí

Ivan Bella

ocenenie udelené 23. februára 1998 za rozvoj priateľských vťahov, šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska v zahraničí

Hervé Marseille

Francúzska republika
ocenenie udelené 23. februára 1998 za rozvoj priateľských vťahov, šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska v zahraničí

Henry Wolf

Francúzska republika
ocenenie udelené 10. mája 1999

Georges Koch

Francúzska republika
ocenenie udelené 23. februára 1998 za rozvoj priateľských vťahov, šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska v zahraničí

Vladimír Valach

*26.04.1937 †05.03.2006
ocenenie udelené 19. februára 2001 za rozvoj priateľských vťahov medzi Slovenskou republiku a Francúzskom, za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí

Ľudovít Petránsky

ocenenie udelené 15. decembra 2003 za celoživotnú tvorbu. Univerzitný profesor Petránsky je autorom významných publikácií a výstav z oblasti dejín dizajnu a umenia

Jaroslav Siman

*12.10.1933 †19.07.2008
ocenenie udelené 15.12.2003 za dlhoročnú spoluprácu s Hotelovou akadémiou v Brezne, Nemocnicou s poliklinikou v Brezne, za záchranu mnohých ľudských životov

Zlatica Balažovjech - Klincová

*13.11.1920 †05.02.2006
ocenenie udelené 13. decembra 2005 za reprezentáciu mesta Brezna a Slovenskej republiky prostredníctvom svojej celoživotnej umeleckej tvorby

Ladislav Bartko

ocenenie udelené 13. decembra 2005, za zásluhy pri založení Horehronského múzea v Brezne, za zásluhy pri založení celoslovenskej súťaže v prednese prózy a poézie pedagogických pracovníkov Chalupkovo Brezno

Pavol Datko

Windsor – Ontario, Kanada
ocenenie udelené 16. novembra 2006za zásluhy pri propagácii mesta Brezno, za pomoc pri zveľaďovaní mesta Brezno, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena mesta v zahraničí

Barbara NIVET, rod. Striešová in memoriam a Joseph NIVET

Francúzska republika

ocenenie udelené 11. decembra 2007 za rozvoj francúzsko-slovenských vzťahov v oblasti školstva, kultúry

nár. umelec Ladislav Chudík

ocenenie udelené 19. decembra 2008 za šírenie dobrého mena mesta Brezna doma i v zahraničí, za vysoko profesionálnu hereckú činnosť, šírenie slovenského jazyka doma i v zahraničí a za obohatenie ľudského poznania vynikajúcimi tvorivými umeleckými a hereckými výkonmi

Adriana Karembeu, rod. Skrenaříková

ocenenie udelené 19. decembra 2008 za šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska vo svete, za verejno-prospešnú činnosť a za činnosť spojenú s ochranou základných ľudských práv a slobôd

Samuel Brečka

ocenenie udelené 14. decembra 2009 za celoživotné dielo, ktorým sa významným spôsobom zaslúžil o obohatenie ľudského poznania a propagáciu mesta Brezna doma i v zahraničí

Ján GREXA

ocenenie udelené 14. decembra 2009 za šírenie dobrého mena mesta Brezna doma i v zahraničí a za obohatenie ľudského poznania v oblasti histórie športu a olympionizmu

Pavel Louda

Nový Bydžov - Česká republika
ocenenie udelené 14. decembra 2009 za šírenie dobrého mena mesta Brezna v zahraničí

2016

Majera Ľuboslav

Za významnú  prácu a spoluprácu s ochotníckym  divadelným  súborom  Jána Chalupku  mesta Brezno

Jozef Medveď

Za významnú  prácu v oblasti réžie slovenskej filmovej a televíznej tvorby