Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Čestné občianstvo

Čestny občan mesta Brezna 2022 

 

Milan Fiľo - podnikateľ a filantrop

Za rozvoj zamestnanosti, investícií a filantropie.

 

Čestný občan mesta Brezna 2021

Doc. RNDr. Vavrinec Böhm, CSc.

Za významnú činnosť v oblasti hydrogeológie a vzdelávania mládeže, za šírenie dobrého mena mesta Brezna a rozvoj poznatkov o území, v ktorom žijeme.

 

Čestný občan mesta Brezna 2019

 

Ing. Pavol Habera - slovenský spevák, hudobník, skladateľ a muzikálový herec

Svojím účinkovaním v oblasti populárnej hudby sa zaradil medzi popredných protagonistov hudobnej scény, čo v roku 1991 potvrdil aj ziskom titulu Zlatý slávik. 

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2016

 

Prof. Mgr. Majera Ľuboslav - dramaturg, režisér a teatralóg

Za významnú  prácu a spoluprácu s ochotníckym  divadelným  súborom  Jána Chalupku  mesta Brezno

 

IN MEMORIAM

 

Jozef Medveď - filmový a televízny režisér

Za významnú  prácu v oblasti réžie slovenskej filmovej a televíznej tvorby

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2014

 

Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. - lekár Očnej kliniky SZO a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB

Za šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenskej republiky vo svete, za vynikajúce tvorivé výkony v profesii očného lekárstva, ktoré obohatili ľudské poznanie, za úspešnú činnosť v prospech zdravia človeka

 

Prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc. - literárny vedec, prekladateľ a básnik             

Za rozvoj kultúry v meste Brezne, šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí, za založenie a dlhoročné aktívne pôsobenie v kultúrno – spoločenskom podujatí Chalupkovo Brezno a za vynikajúce tvorivé výkony, ktorými významne obohatil ľudské poznanie

 

Doc. Ing. Július Veselko, CSc. - 

Za vynikajúce tvorivé výkony a dosiahnuté výsledky v oblasti zvárania, ktoré obohatili ľudské poznanie, za úspešnú činnosť, šírenie dobrého mena mesta Brezna doma i v zahraničí, za športovú reprezentáciu Brezna a bývalého Československa

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2012

 

Doc. Mgr. Art. Juraj Sarvaš - slovenský herec, scenárista a režisér                           

Za dlhoročné zásluhy a kultúrny rozvoj v oblasti hovoreného umeleckého slova, za propagáciu mesta a regiónu v oblasti kultúry.

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2011

 

Prof. PaeDr. Milan Pazúrik, CSc. - dirigent                 

Za zásluhy na rozvoji zborového spevu v Brezne a regióne Horehronia, za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna a za šírenie dobrého mena mesta Brezna doma i v zahraničí

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2010

 

Waldemar Wardzinsky, Ciechanów - starosta parnerského mesta Ciechanów 

Za rozvoj medzinárodných vzťahov medzi mestami Brezno a Ciechanów v Poľskej republike, za rozvoj spolupráce v oblasti kultúry a športu a za šírenie dobrého mena mesta mesta Brezna

 

Igor Gallo - básnik a prozaik, kultúrny publicista

Za celoživotnú literárnu tvorbu pre deti, mládež i pre dospelých a za zviditeľňovanie mesta Brezna a regiónu Horehronia vo svojej tvorbe

 

IN MEMORIAM

 

František  Kreutz - slovenský spisovateľ pre deti a mládež, prozaik, regionálny historik

Za celoživotnú prozaickú tvorbu pre dospelých a pre deti pri príležitosti nedožitých 90 rokov

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2009

 

PhDr. Ján GREXA, PhD. - pedagóg, humorista

Ocenenie udelené za šírenie dobrého mena mesta Brezna doma i v zahraničí a za obohatenie ľudského poznania v oblasti histórie športu a olympionizmu

 

Ing. Pavel Louda , Nový Bydžov - Česká republika - starosta

Ocenenie udelené za šírenie dobrého mena mesta Brezna v zahraničí

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2008

 

Doc. Ladislav Chudík - slovenský herec a divadelný pedagóg 

Ocenenie udelené za šírenie dobrého mena mesta Brezna doma i v zahraničí, za vysoko profesionálnu hereckú činnosť, šírenie slovenského jazyka doma i v zahraničí a za obohatenie ľudského poznania vynikajúcimi tvorivými umeleckými a hereckými výkonmi

 

Adriana Karembeu, rod. Skrenaříková - slovenská modelka 

Ocenenie udelené za šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska vo svete, za verejno-prospešnú činnosť a za činnosť spojenú s ochranou základných ľudských práv a slobôd

 

PhDr. Samuel Brečka, PhD. - slovenský publicista, komunikológ a mediálny odborník

Ocenenie udelené za celoživotné dielo, ktorým sa významným spôsobom zaslúžil o obohatenie ľudského poznania a propagáciu mesta Brezna doma i v zahraničí

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2007

 

Barbara NIVET, rod. Striešová in memoriam a Joseph NIVET,  Francúzska republika

Ocenenie udelené za rozvoj francúzsko-slovenských vzťahov v oblasti školstva, kultúry

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2006

 

Pavol Datko, Windsor – Ontario, Kanada

Ocenenie udelené zásluhy pri propagácii mesta Brezno, za pomoc pri zveľaďovaní mesta Brezno, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena mesta v zahraničí

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2005

 

Zlatica Balažovjech - Klincová - slovenská akademická maliarka

Ocenenie udelené za reprezentáciu mesta Brezna a Slovenskej republiky prostredníctvom svojej celoživotnej umeleckej tvorby

 

Doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc. 

Ocenenie udelené  za zásluhy pri založení Horehronského múzea v Brezne, za zásluhy pri založení celoslovenskej súťaže v prednese prózy a poézie pedagogických pracovníkov Chalupkovo Brezno

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2003

 

Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc. - teoretik a historik výtvarného umenia

Ocenenie udelené za celoživotnú tvorbu. Univerzitný profesor Petránsky je autorom významných publikácií a výstav z oblasti dejín dizajnu a umenia

 

Prof. MUDr. Jaroslav Siman, PhD. - slovenský chirurg a univerzitný profesor

Ocenenie udelené za dlhoročnú spoluprácu s Hotelovou akadémiou v Brezne, Nemocnicou s poliklinikou v Brezne, za záchranu mnohých ľudských životov

 

 

Čestný občan mesta Brezna 2000

 

Ing. Vladimír Valach, CFA, MBA, PhD. - slovenský diplomat, ekonóm a spisovateľ

Ocenenie udelené za rozvoj priateľských vzťahov medzi Slovenskou republiku a Francúzskom, za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí

 

 

Čestný občan mesta Brezna 1999

 

Hervé Marseille, Francúzska republika - predstaviteľ partnerského mesta Meudon

Ocenenie udelené za rozvoj priateľských vzťahov, šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska v zahraničí

 

Henry Wolf, Francúzska republika 

Ocenenie udelené za rozvoj priateľských vzťahov, šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska v zahraničí

 

Georges Koch, Francúzska republika

ocenenie udelené za rozvoj priateľských vzťahov, šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska v zahraničí

 

 

Čestný občan mesta Brezna 1998

 

Plukovník Ing. Ivan Bella-  bývalý slovenský stíhací pilot a prvý slovenský kozmonaut

Ocenenie udelené za rozvoj priateľských vzťahov, šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska v zahraničí

 

 

Čestný občan mesta Brezna 1997

 

Daniel Compagnon, Francúzska republika

Ocenenie udelené za rozvoj priateľských vzťahov s družobným mestom Meudon a  šírenie dobrého mena mesta Brezna a Slovenska v zahraničí

 

 

Čestný občan mesta Brezna 1996

 

Dr.h.c.Dr. Ladislav Ťažký, CSc. - významný slovenský prozaik, publicista, dramatik a scenárista

Ocenenie udelené za celoživotné dielo, spisovateľ