Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Kronika mesta Brezno

Poslaním kroniky je ochrana kultúrno-spoločenského a historického dedičstva mesta zachovaním informácií celomestského významu pre potreby súčasných i budúcich generácií. Kronika prispieva k rozvoju spoločenského a historického povedomia obyvateľov mesta a k vhodnej prezentácii života mesta v rámci širšieho spoločenského kontextu.

Kronika mesta Brezna je vedená od roku 1933. Súčasná kronikárka PhDr. Anna Štulrajterová bola menovaná do funkcie v roku 1991. V roku 2009 získala kronika na 6. ročníku celoštátnej súťaže vyhlásenej Národným osvetovým centrom v kategórii okresných miest 1. miesto, toto ocenenie získala aj na druhom ročníku tejto súťaže. Originály kroník sú na základe dohody mesta a Horehronského múzea deponované v archíve múzea.

Návrh zápisu predkladá kronikárka na posúdenie komisiám mestského zastupiteľstva, po doplnení návrhov a pripomienok kroniku schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Zápisy za jednotlivé roky sú usporiadané do nasledovných tematických celkov:

  1. Verejný a politický život
  2. Mesto a jeho orgány a organizácie
  3. Hospodársky život
  4. Obyvateľstvo
  5. Školstvo
  6. Kultúra
  7. Cirkevný život
  8. Sociálno-ekonomická situácia
  9. Šport
  10. Počasie

Súbory na stiahnutie

Kronika mesta Brezno 2002 PDF - dokument 903.11 kB

Kronika mesta Brezno 2003 PDF - dokument 934.03 kB

Kronika mesta Brezno 2004 PDF - dokument 875.78 kB

Kronika mesta Brezno 2005 PDF - dokument 875.20 kB

Kronika mesta Brezno 2006 PDF - dokument 901.70 kB

Kronika mesta Brezno 2007 PDF - dokument 1.17 MB

Kronika mesta Brezno 2008 PDF - dokument 1.78 MB

Kronika mesta Brezno 2009 PDF - dokument 2.05 MB

Kronika mesta Brezno 2010 PDF - dokument 2.01 MB

Kronika mesta Brezno 2011 PDF - dokument 1.80 MB

Kronika mesta Brezno 2012 PDF - dokument 1.54 MB

Kronika mesta Brezno 2013 PDF - dokument 2.67 MB

Kronika mesta Brezno 2014 PDF - dokument 2.02 MB

Kronika mesta Brezno 2015 PDF - dokument 1.12 MB

Kronika mesta Brezno 2016 PDF - dokument 926.45 kB

Kronika mesta Brezno 2017 PDF - dokument 1.43 MB

Kronika mesta Brezno 2018 PDF - dokument 1.48 MB

Kronika mesta Brezno 2019 PDF - dokument 1.06 MB

Kronika mesta Brezno 2020 PDF - dokument 2.02 MB

Kronika mesta Brezno 2021 PDF - dokument 4.04 MB

Kronika mesta Brezno 2022 PDF - dokument 3.82 MB