Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Podpora športovej infraštruktúry v Brezne

 

„Tento projekt bol podporený z Fondu na podporu športu.“

 

Názov projektu: Podpora športovej infraštruktúry v Brezne

 

Miesto realizácie:     mesto Brezno

 

Účel projektu:

Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia športového areálu ZŠ s MŠ na ulici MPČĽ v Brezne. Rekonštrukciou vznikol športový areál vhodný pre účely telovýchovy ZŠ, tréningové behy na atletickom ovále a rekreačné športové aktivity.

 

Cieľ projektu: Účelom projektu bola rekonštrukcia areálu, ktorá umožní pravidelnú pohybovú aktivitu, rozvoj a upevňovanie návykov na šport a starostlivosť o zdravie občanov mesta Brezna, ale aj jeho návštevníkov.

 

Doba realizácie projektu:

September 2021 – september 2022

 

Celkové oprávnené výdavky:

369.268,08 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

184,634,04 EUR

 

Rozdelenie nenávratného finančného príspevku do tranží:

1.    Tranža: 55.390,21 EUR

2.    Tranža: 55.390,21 EUR

3.    Tranža: 55.390,21 EUR

4.    Tranža: 18.463,41 EUR

 

Riadiaci orgán

Fond na podporu športu

 

Dodávateľ: Športfinal s. r. o., IČO: 44149671

                    Faktúra č.06436025, uhradená dňa 21.11.2022

 

Zmluva o poskytnutí NFP č. Z-2020/001-3

rozhodnutie_o_schvaleni_ziadosti_sportova_infrastruktura  PDF - dokument  285.79 kB