Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Tlačivá na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

F 148/3 Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2022 doc - textový dokument 15.32 kB

F 148/2 Žiadosť o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním motorového vozidla na vyhradenom mieste, alebo umiestnením typizovanej prenosnej sklápacej garáže za rok 2022 doc - textový dokument 15.22 kB

192_0_f_ziadost-o-p-vratenie-preplatku doc - textový dokument 17.20 kB

F 202/0 Oznámenie vznik/zánik k dani za ubytovanie doc - textový dokument 18.14 kB

Odhlásenie prenosného informačného zariadenia PDF - dokument 233.65 kB

F 148/2 Žiadosť o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním motorového vozidla na vyhradenom mieste, alebo umiestnením typizovanej prenosnej sklápacej garáže za rok 2022 PDF - dokument 89.42 kB

F 148/3 Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2022 PDF - dokument 90.33 kB

POTVRDENIE MESTSKÉHO ÚRADU BREZNO PRE ÚČELY VYDANIA KARTY ZLIAV doc - textový dokument 14.31 kB

POTVRDENIE MESTSKÉHO ÚRADU BREZNO PRE ÚČELY VYDANIA KARTY ZLIAV PDF - dokument 189.00 kB

F 450/0 Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, za psa a miestne dane PDF - dokument 1.05 MB

F 423/0 Príloha k zníženiu a oslobodeniu od dane PDF - dokument 169.53 kB

F 419/0 Oznámenie spoluvlastníkov PDF - dokument 101.39 kB

F 421/0 Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností PDF - dokument 152.16 kB

F 422/0 Potvrdenie o podaní priznania PDF - dokument 116.46 kB

F 426/0 Priznanie k dani z pozemkov PDF - dokument 228.23 kB

F 428/0 Priznanie k dani zo stavby - jednoúčelová PDF - dokument 186.10 kB

F 429/0 Priznanie k dani zo stavby - viacúčelová PDF - dokument 231.71 kB

F 424/0 Priznanie k dani z bytov PDF - dokument 219.74 kB

F 427/0 Priznanie k dani za psa PDF - dokument 150.05 kB

F 480/0 Registračný lístok k dani za psa doc - textový dokument 12.39 kB

F 153/0 Žiadosť o umiestnenie prenosného informačného zariadenia doc - textový dokument 174.33 kB

F 420/0 Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie doc - textový dokument 61.84 kB

F 425/0 Priznanie k dani z nevýherného hracieho prístroja PDF - dokument 225.10 kB

F 417/0 Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálny odpad – PO – právnické osoby doc - textový dokument 183.89 kB

F 418/0 Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálny odpad –FO-PO-fyzická osoba podnikateľ doc - textový dokument 185.75 kB

F 184/0 Zmena zrušenie odvoz KO doc - textový dokument 188.04 kB

F 148/1 Žiadosť o vrátenie-zníženie-odpustenie poplatku za komunálny odpad doc - textový dokument 310.60 kB

F 416/0 Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálny odpad – FO – fyzické osoby doc - textový dokument 226.92 kB