Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Tlačivá na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

F 423/0 Príloha k zníženiu a oslobodeniu od dane PDF - dokument 169.53 kB

F 424/0 Priznanie k dani z bytov PDF - dokument 219.74 kB

F 425/0 Priznanie k dani z nevýherného hracieho prístroja PDF - dokument 225.10 kB

F 426/0 Priznanie k dani z pozemkov PDF - dokument 228.23 kB

F 427/0 Priznanie k dani za psa PDF - dokument 150.05 kB

F 428/0 Priznanie k dani zo stavby - jednoúčelová PDF - dokument 186.10 kB

F 429/0 Priznanie k dani zo stavby - viacúčelová PDF - dokument 231.71 kB

F 148/1 Žiadosť o vrátenie-zníženie-odpustenie poplatku za komunálny odpad doc - textový dokument 310.44 kB

F 148/2 Žiadosť o zníženie dane za zabratie verejného priestranstva - trvalé parkovanie motorového vozidla pre držiteľov preukazu ZŤP doc - textový dokument 57.22 kB

F 148/3 Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad doc - textový dokument 57.09 kB

F 153/0 Žiadosť o umiestnenie prenosného informačného zariadenia doc - textový dokument 174.33 kB

F 416/0 Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - FO doc - textový dokument 226.92 kB

F 417/0 Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - PO doc - textový dokument 183.89 kB

F 418/0 Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - podnikateľ doc - textový dokument 185.78 kB

F 419/0 Oznámenie spoluvlastníkov PDF - dokument 101.39 kB

F 420/0 Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie doc - textový dokument 61.84 kB

F 421/0 Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností PDF - dokument 152.16 kB

F 422/0 Potvrdenie o podaní priznania PDF - dokument 116.46 kB

F 450/0 Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, za psa a miestne dane PDF - dokument 1.05 MB

F 480/0 Registračný lístok k dani za psa doc - textový dokument 12.39 kB