Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zbor pre občianske záležitosti

Čo a kto je Zbor pre občianske záležitosti Človek – človeku pri Mestskom úrade Brezno?


V dnešnej uponáhľanej dobe, plnej rôznych informácií, káuz a intríg si ani neuvedomujeme, ako nám náš život rýchlo ubieha. Nikomu z nás určite nie je jedno, či si ho vo významných chvíľach jeho života niekto všimne, alebo nie. Očakávame pomocnú ruku, pohladenie, milé slovo, ale aj úctu a uznanie od ľudí v prostredí, kde žijeme?

Nuž čo a kto je ZPOZ Človek – človeku? Je to občianske združenie, ktorého práca je založená na humánnom cítení, ľudskosti, prirodzenej láske a úcte k človeku. Sú to ľudia, ktorí majú „srdce“, ktorých uspokojuje rozdávanie radosti a krásy, robí im radosť, ktorí v tejto práci vidia hlboký zmysel. Dominuje tu ochota a chuť pre druhého niečo urobiť bez ohľadu na odmenu a čas.

Teplé ľudské slovo a úprimný stisk ruky pri radostných i smutných životných udalostiach sú prejavom úcty, spoluúčasti a spolupatričnosti ľudí. Práve občianske obrady a slávnosti sú miestom, kde sa vyjadruje porozumenie a úcta, rozdáva láska, prehlbuje občianska spolupatričnosť, kde sa deň všedný mení na deň sviatočný. Obrady v akejkoľvek podobe vždy boli, sú aj budú ako forma úcty človeka k človeku, ako prirodzená potreba základnej ľudskej túžby, túžby po láske a blízkosti.

Osobne som veľmi rád, a je mi cťou byť v kolektíve 14 nadšencov, ktorých ušľachtilá práca vykonávaná s láskou k človeku a pre človeka vedie k spokojnosti tých, pre ktorých je vykonávaná. Patrí im poďakovanie. Veľká vďaka patrí aj malým školákom, ktorí svojim vystúpením sú neoddeliteľnou súčasťou vítania detí do života.

Pre túto prácu však potrebujeme získať nových mladých ľudí. Vzbudiť v nich záujem a ponúknuť im možnosť sebarealizácie.

Príďte medzi nás !

                                                                                                                            Ing. Ján Pampurík

                                                                                                                              predseda ZPOZ