Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Mestská knižnica

  Tlačivá na stiahnutie

  Mestská knižnica Facebook

  Online kataógVážení čitatelia, 

okres Brezno sa podľa covid automatu nachádza v 3. stupni varovania. Z uvedeného dôvodu, bude Mestská knižnica od pondelka (08.02.2021) realizovať výdaj a vrátenie vypožičaných kníh cez okienko z priestorov dvora v nezmenenom výpožičnom čase.

 

Pri zápise za čitateľa do Mestskej knižnice v Brezne, je potrebné vypísať prihlášku za čitateľa, ktorú dostanete od knihovníčky na jednotlivých úsekoch. Po vypísaní prihlášky je potrebné predložiť občiansky preukaz na overenie vypísaných údajov. Pri zápise uhradíte členský poplatok, ktorý Vás oprávňuje si vypožičiavať knihy a iné dokumenty, ktoré mestská knižnica vlastní vo svojom fonde počas 350 dní od uhradenia členského poplatku.

Členský poplatok je:

Pre deti do 15 rokov 0,66 Eur
Pre mládež od 15 - 18 rokov, študentov 1,- Eur
Pre dospelých 1,66 Eur

Sadzobník poplatkov a Výpožičný poriadok nájdete v tlačivách na stiahnutie


Rešerš

Máte zadanú tému k vypracovaniu seminárnej, bakalárskej, diplomovej alebo inej práce a neviete v akej literatúre sú zdroje, ktoré môžete vo svojej práci použiť? Nepoznáte autorov kníh a ani názvy kníh, ktoré by Vám pomohli? Ak ste čitateľom Mestskej knižnice v Brezne vieme Vám pomôcť.
Sprostredkujeme Vám vypracovanie rešerše – zoznam literatúry na Vami zadanú tému. Uložte si tlačivo Žiadanka mvs rešerš (viď úvod stránky Tlačivá) do vášho počítača, vypíšte všetky potrebné údaje a žiadanku môžete poslať e-mailom na adresu: eva.stulajterova@brezno.sk
alebo si ju môžete vytlačiť a priniesť osobne do Mestskej knižnice na Úsek medziknižničnej výpožičnej služby.


Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

Potrebujete konkrétne knihy a zistili ste, že v Mestskej knižnici v Brezne také nemajú? Ak ste čitateľom Mestskej knižnice v Brezne, vieme Vám pomôcť tak, že Vám knihy objednáme prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby z inej knižnice.
Uložte si tlačivo Žiadanka mvs kniha (viď úvod stránky Tlačivá) do vášho počítača, vypíšte všetky potrebné údaje a žiadanku môžete poslať e-mailom na adresu: eva.stulajterova@brezno.sk
alebo si ju môžete vytlačiť a priniesť osobne do Mestskej knižnice na Úsek medziknižničnej výpožičnej služby. Na každú knihu je potrebné vypísať zvlášť žiadanku.


Kontakt

kniznica@brezno.sk

Pracovisko Mestská knižnica Rázusova 2

Knihovník úseku beletrie pre dospelých a spoločensko vednej literatúry
Margita Šádeková - 048/611 2291, margita.sadekova@brezno.sk
Svetlana Schwarzbacherová - 048/612 2291, svetlana.schwarzbacherova@brezno.sk

Knihovník úseku pre deti a mládež
Monika Bačová - 048/611 2291, monika.bacova@brezno.sk

Knihovník úseku spracovania fondov a medziknižničnej výpožičnej služby
Eva Štulajterová - 048/611 3153, 048/611 2291, eva.stulajterova@brezno.sk

 


 Mestská knižnica

Výpožičná doba Mestská knižnica Rázusova 2

PONDELOK 9.00 - 11.30  12.30 - 16.30
UTOROK 9.00 - 11.30  12.30 - 16.30
STREDA 9.00 - 11.30  12.30 - 16.30
ŠTVRTOK 9.00 - 11.30  12.30 - 16.30
PIATOK 9.00 - 11.30  12.30 - 16.30