Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mestská knižnica

  Tlačivá na stiahnutie

  Mestská knižnica Facebook

  Online kataógVážení čitatelia, 

Pri zápise za čitateľa do Mestskej knižnice v Brezne, je potrebné aby čitateľ, alebo jeho právny zástupca predložil občiansky preukaz. Na základe dokladu o totožnosti budú osobné údaje spracovné v evidencii čitateľov. Knihovníčka príhlášku vytlačí, ktorú čitateľ skontroluje a následne podpíše. Pri zápise uhradí členský poplatok, ktorý oprávňuje čitateľa vypožičiavať si knihy a využívať ostatné služby, počas 350 dní od uhradenia členského poplatku.
 
Aktulálny členský poplatok nájdete v Sadzobníku úhrad a poplatkov

Rešerš

Máte zadanú tému k vypracovaniu seminárnej, bakalárskej, diplomovej alebo inej práce a neviete v akej literatúre sú zdroje, ktoré môžete vo svojej práci použiť? Nepoznáte autorov kníh a ani názvy kníh, ktoré by Vám pomohli? Ak ste čitateľom Mestskej knižnice v Brezne vieme Vám pomôcť.
Sprostredkujeme Vám vypracovanie rešerše – zoznam literatúry na Vami zadanú tému. Uložte si tlačivo Žiadanka mvs rešerš (viď úvod stránky Tlačivá) do vášho počítača, vypíšte všetky potrebné údaje a žiadanku môžete poslať e-mailom na adresu: eva.stulajterova@brezno.sk


Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

Potrebujete konkrétne knihy a zistili ste, že v Mestskej knižnici v Brezne také nemajú? Ak ste čitateľom Mestskej knižnice v Brezne, vieme Vám pomôcť tak, že Vám knihy objednáme prostredníctvom Medziknižničnej výpožičnej služby z inej knižnice.
Uložte si tlačivo Žiadanka mvs kniha (viď úvod stránky Tlačivá) do vášho počítača, vypíšte všetky potrebné údaje a žiadanku môžete poslať e-mailom na adresu: eva.stulajterova@brezno.sk
alebo si ju môžete vytlačiť a priniesť osobne do Mestskej knižnice na Úsek medziknižničnej výpožičnej služby. Na každú knihu je potrebné vypísať zvlášť žiadanku.


Kontakt

kniznica@brezno.sk

Pracovisko Mestská knižnica Rázusova 2

Knihovník úseku beletrie pre dospelých a spoločensko vednej literatúry
Svetlana Schwarzbacherová -  048/6112 291, svetlana.schwarzbacherova@brezno.sk

Knihovník úseku pre deti a mládež
Durajová Renáta -  048/6112 291, renata.durajova@brezno.sk 

Knihovník úseku spracovania fondov a medziknižničnej výpožičnej služby
Eva Štulajterová - 048/611 3153,  048/6112 291, eva.stulajterova@brezno.sk

 


 Mestská knižnica

Výpožičná doba Mestská knižnica Rázusova 2

PONDELOK 9.00 - 11.30  12.30 - 16.30
UTOROK 9.00 - 11.30  12.30 - 16.30
STREDA 9.00 - 11.30  12.30 - 16.30
ŠTVRTOK 9.00 - 11.30  12.30 - 16.30
PIATOK 9.00 - 11.30  12.30 - 16.30