Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Realizované projekty

Kultúrne pamiatky – dedičstvo minulosti

Ciele projektu:

Zvýšenie atraktivity mesta a celého regiónu,  zvýšenie národného povedomia nielen byvateľov mesta, okolia, ale aj návštevníkov a turistov, zvýšenie záujmu a informovanosti domácich aj zahraničných turistov, ale aj vzdelanostnej úrovne žiakov a študentov Brezna a okolia.

Hlavný cieľ projektu sa dosiahne dôstojným a viditeľným označením  hlavných kultúrnych pamiatok lokalizovaných na Námestí gen. M. R. Štefánika v Brezne. Použitie tzv. QR kódu prinieslo inovatívny, moderný a flexibilný prístup k informáciám.

Aktivity projektu:

 • Spracovanie textov informačných tabúľ v spolupráci s Horehronským múzeom Brezno
 • Preklad textov do anglického jazyka
 • Grafický návrh vzhľadu informačnej tabule v spolupráci s dodávateľom
 • Spracovanie textov „pod“ QR kód
 • Výroba tabúľ
 • Slávnostné osadenie tabúľ nasledovným kultúrnym pamiatkam:
 1. Mestská veža – zvonica
 2. Budova Horehronského múzea (Námestie gen. M. R. Štefánika 55) – bývalá radnica
 3. Budova Horehronského múzea (Námestie gen. M. R. Štefánika 13) – meštiansky dom
 4. Synagóga
 5. Mariánsky stĺp
 6. Evanjelický kostol
 7. Katolícky kostol
 8. Ľudová mangľovňa – technická pamiatka s mangľom (budova na ulici Rázusova 20)
 9. Pamätník gen. M. R. Štefánika

 

Dĺžka realizácie projektu:

máj 2018 – december 2018

Celkové výdavky:

4.900,00 EUR

Výška dotácie:

4.300,00EUR