Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Centrum právnej pomoci

Vážení spoluobčania,

potrebujete právnu pomoc a nemáte prostriedky na jej zabezpečenie ?

Mesto Brezno v spolupráci s Centrom právnej pomoci v Banskej Bystrici otvorilo v Brezne Konzultačné pracovisko pre všetkých, ktorí v dôsledku zlej finančnej a sociálnej situácie nemôžu využívať komerčné právne služby na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov.

 

Čo konzultačné stredisko CPP ponúka

právne poradenstvo vo forme predbežných konzultácií, pomoc pri mimosúdnych konaniach vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súd, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených za poplatok

 

Poplatok

4,50 € v trvaní najviac jednej hodiny

 

Kedy ?

Každý  párny piatok v čase  od 8.00 h do 13.00 h

 

Kde ?

Mestský úrad Brezno (od 14.4.2023)

Odbor starostlivosti o obyvateľa, 1. posch. zasadačka č.2

Nám. M.R.Štefánika 2

Brezno

 

Kontakt

Call centrum: 0650 105 100       

Email: info.bb@centrumpravnejpomoci.sk

http: www.centrumpravnejpomoci.sk

 

Na konzultácie je potrebné objednať sa vopred na uvedenom kontakte