Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Súčasnosť ZPOZ-u

Činnosť Zborov pre občianske záležitosti

dokáže obsiahnuť celý život človeka – od jeho narodenia, cez všetky významné udalosti v jeho živote, ktoré si zasluhujú pozornosť spoločnosti, až po smrť. Svoje miesto v činnosti zboru majú podujatia pre deti a mládež (napr. rozlúčka so základnou školou, či strednou školou), rozšírené sú podujatia venované našim starším spoluobčanom (návštevy v rodinách pri príležitosti životných jubileí, akcie uskutočňované v rámci Mesiaca úcty k starším). Pozornosť a úctu našim občanom vyjadrujeme zasielaním blahoželaní k významným životným jubileám.

Väčšina obradov a slávností je realizovaná v obradnej sieni Mestského úradu Brezno.

Medzi základné obrady ZPOZ-u, ktoré vychádzajú z tradícií a požiadaviek spoluobčanov a z kultúrno spoločenských potrieb mesta sa vyprofilovali:
 
Občianske obrady

 • uzavretie manželstva,
 • vítanie dieťaťa do života, ktoré podľa rozhodnutia rodičov dieťatka môže byť individuálne alebo kolektívne,
 • životné jubileá,
 • jubilejné sobáše,
 • prijatie novomanželov po cirkevnom sobáši.

Spoločenské slávnosti

 • rozlúčka s materskou školou (Deň prvákov),
 • rozlúčka so základnou školou,
 • odovzdávanie maturitných stužiek,
 • odovzdávanie maturitných vysvedčení,
 • slávnosť ku Dňu matiek,
 • slávnosť ku Dňu otcov,
 • poďakovanie darcom krvi,
 • ocenenie učiteľov (Deň učiteľov),
 • prijatie a ocenenie športovcov – reprezentantov mesta,
 • slávnostné prijatie pri príležitosti významných životných jubileí,
 • podujatie ku Dňu detí,
 • podujatie pre seniorov (Mesiac úcty k starším),
 • stretnutia abiturientov,
 • podujatie k Svetovému dňu životného prostredia, ku Dňu Zeme,
  a mnohé ďalšie.   

Spomienkové slávnosti

 • k ukončeniu I. svetovej vojny,
 • k výročiu SNP,
 • k oslobodeniu mesta Brezna 31. januára 1945,
 • ku Dňu vzniku SR,
 • ku Dňu ústavy SR,
 • pietna spomienka pri príležitosti Pamiatky zosnulých,
  a iné slávnosti,

Slávnosti samospráv

 • prijatie významnej delegácie, osobnosti na pôde mesta Brezna,
 • slávnostné uzatvorenie družobnej (partnerskej) zmluvy na pôde mesta,
 • prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva,
 • odovzdávanie ocenení Cena primátora mesta, Cena mesta Brezna a Čestný občan mesta Brezna,
 • slávnostné ukončenie volebného obdobia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
  a iné.

Výročia sobáša podľa Valérie Poterovej v Guinnessovej knihe o manželstve

1. výročie bavlnenej svadby - manželia si darujú bavlnené vreckovky
2. výročie papierovej
3. výročie koženej
4. výročie kvetinovej či ovocnej
5. výročie drevenej - manželia sa majú obdarovať dreveným talizmanom
6. výročie železnej - 6,5 roka po sobáši pripomína, že aj sobáš sa musí občas vyleštiť, ako sa leští zinok. V ten deň majú byť manželia k sebe veľmi milí.
7. výročie medenej svadby - manželia si majú medzi sebou vymeniť medenú mincu alebo dar ako zálohu pre budúce šťastie
8. výročie bronzovej
9. výročie hlinenej
10. výročie cínovej
11. výročie oceľovej
12. výročie hodvábnej
13. výročie krajkovej
14. výročie slonovinovej
15. výročie krištáľovej svadby - vzťahy medzi manželmi musia byť jasné, priezračné ako sklo, preto sa navzájom venujú sklené predmety
20. výročie porcelánovej svadby -hosťom sa má podávať jedlo na novej porcelánovej súprave. Predpokladá sa, že zo starej už  nič nezostalo.
25. výročie striebornej svadby - má sa zísť celá rodina, príbuzenstvo a zelený veniec z asparágusu má byť nahradený strieborným. Nový svadobný prsteň má mať striebornú ozdobu.
30. výročie perlovej - symbolizuje, že spoločne prežité roky na seba nadväzujú ako perly na náhrdelníku. Žena môže dostať k tomuto výročiu dar s perlami alebo aspoň s jednou perlou, hoci umelou.
35. výročie korálovej
40. výročie rubínovej
45. výročie zafírovej
50. výročie zlatá svadba - zlaté prstene sa vymieňajú za nové pred oltárom, pretože ruky, ktoré ich nosili tie pôvodné, sa zmenili.
55. výročie smaragdovej
60. výročie diamantovej - je vyjadrením istoty, že nič už nemôže roztrhnúť pevný zväzok medzi manželmi.
70. výročie platinovej svadby.