Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Orgány dotknuté v konaní

Orgány dotknuté v konaní (územnom, stavebnom, kolaudačnom)

 

Slovak Telekom:

 dokumenty:

Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P.O.Box 4, 97408  Banská Bystrica 8

 

Slovenský Plynárenský Priemysel - Distribúcia:

 dokumenty

Pobočka: Havranské 1,Banská Bystrica 974 03

Poštová adresa: Mlynské nivy 44/b,Bratislava 825 11

 

StredoSlovenská Energetika - Distribúcia:

 dokumenty:(Žiadosť pre zákazníkov spoločnosti SSE-D a.s. - VVN/VN, NN)

 Elektronická žiadosť:

Ul. Františka Švantnera 9, 974 01 Banská Bystrica

 

Stredoslovenská Vodárenská a Prevádzková Spoločnosť:

 dokumenty:  (Žiadosť zákazníka)

ZC Brezno, Sekurisova 4, 977 01 Brezno

 

OÚ Brezno:

Nám. gen. M.R. Štefánika 40, Brezno

 Kontakty

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru - Brezno:

Rázusova 18, 97701 Brezno

 Kontakty

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva :

so sídlom v Banskej Bystrici

Cesta k nemocnici 1

975 56 Banská Bystrica

 Kontakty

 

Inšpektorát práce Banská Bystrica:

Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica

 Kontakty :