Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Telefónny zoznam

 Odbor služieb občanom a vnútornej správy (OSOVS)
 Odbor ekonomiky a financovania (OEF)
 Odbor životného prostredia a stavebného poriadku (OŽPSP)
 Odbor investičný (OI)
 Odbor právny a majetkový
 Odbor riadenia projektov (ORP)
 Odbor starostlivosti o obyvateľa (OSO)
 Architekt mesta (AM)
 Turisticko – informačné centrum (TIC)


 Útvar primátora (ÚP)
 Útvar prednostu (ÚPr)

 

Ďalšie kontakty

Baran Miroslav, Ing. – 0950 734 568, miroslav.baran@tsbrezno.sk

Barančok Andrej, Mgr. – 0915 814 814, andrej.barancok@brezno.sk

Jeremiáš Lukáš, Ing. – 0905 404 562, lukas.jeremias@tsbrezno.sk

 

 

 
A B C D F G H CH I J K L M N O P R S TUVW Z

 

A
     

Abel Tomáš, JUDr., PhD. - 048/6306 210, 048/6306 211, mob. 0911674673 tomas.abel@brezno.sk
Auxtová Monika, Ing. - 048/6306 223, monika.auxtova@brezno.sk
Auxtová Ľubomíra - 048/6306 263, lubomira.auxtova@brezno.sk

B
     

Balogová Ingrid - 048/6306 253, ingrid.balogova@brezno.sk
Biela Iveta, JUDr. - 048/6306 215, iveta.biela@brezno.sk

Bobáková Lucia, Ing. - 048/2850 077, lucia.bobakova@brezno.sk 

Botevová Zuzana, Mgr. - 048/2850 053, zuzana.botevova@brezno.sk

Brozman Michal - 048/6306 235, michal.brozman@brezno.sk 

Bubelínyová Silvia, 048/2858 062, silvia.bubelinyova@brezno.sk

C
     

 Černáková Barbora, Mgr. - 048/63 06 237, barbora.cernakova@brezno.sk 

 Čižmárová Katarína, Ing. - 048/6306 255, katarina.cizmarova@brezno.sk 

D
     

Demová Mária, Mgr. -048/6306 242, mob. 0910996040 maria.demova@brezno.sk

Dekrétová Eva, Mgr. -048/6306 281, eva.dekretova@brezno.sk 

Drbulová Jana - mob. 0911996025, jana.drbulova@brezno.sk

Dučiaková Andrea – 048/6306 251 andrea.duciakova@brezno.sk

Durajová Renáta – 048/6112 291 renata.durajova@brezno.sk 
Ďuriančíková Kvetoslava, Mgr. - 048/6306 232, mob. 0904529319 kvetoslava.duriancikova@brezno.sk
Ďurišová Zuzana, Mgr. - 048/6306 220, mob. 0911996022 zuzana.durisova@brezno.sk
Dzubák Milan, Ing. - 048/6306 287, milan.dzubak@brezno.sk
Dzubáková Gabriela, Ing. – 048/6306 288, gabriela.dzubakova@brezno.sk

F
     

Fellnerová Petra, Bc. - 048/6306 287 petra.fellnerova@brezno.sk 

G
     

Giertl Gabriel, Ing., PhD. - 048/2852 078, gabriel.giertl@brezno.sk

Giertlová Lívia, Ing.  - 048/6306 254, livia.giertlova@brezno.sk 

H
     

Hagarová Anna, - 048/6306 215, anna.hagarova@brezno.sk

Havašová Janka, Ing. – 048/63 06 251, janka.havasova@brezno.sk
Halásová Barbora, Ing. - 048/6306 286, mob 0903582531 barbora.halasova@brezno.sk
Harňák Pavel, Ing. - 048/6306 270, pavel.harnak@brezno.sk

Herichová Emma, Mgr. - 048/2858 076, emmafrederika.herichova@brezno.sk
Holková Bibiana - 048/6306 253, bibiana.holkova@brezno.sk

CH
     

Chichová Iveta, Mgr. - 048/6306 262, iveta.chichova@brezno.sk 

K
     

Kamenská Alžbeta Mgr. art.,  048/2858 065, alzbeta.kamenska@brezno.sk

Kamenský Ivan, Ing. -  048/2858061 mob. 0904 620 189, ivan.kamensky@brezno.sk

Klimanová Lenka, JUDr. - 048/6306 262, lenka.klimanova@brezno.sk
Knoško Peter, PhD., Ing. - 048/6306 222, peter.knosko@brezno.sk
Kokavcová Katarína - 048/6114 056, katarina.kokavcova@brezno.sk
Konečná Veverková Ingrid, Ing. - 048/6306 214, mob. 0903564725 ingrid.konecnaveverkova@brezno.sk
Koštialová Viera, Ing. - 048/6306 271, viera.kostialova@brezno.sk
Kriška Michal, Mgr. - 048/2858 064, michal.kriska@brezno.sk

Kubaliaková Ľubica, Ing. - 048/6306 272, lubica.kubaliakova@brezno.sk

Kukulová Elena - 048/6306 254, elena.kukulova@brezno.sk

L
     

Lemberková Janka, PhDr. - 048/2850 052, mob. 0911996020 janka.lemberkova@brezno.sk

Ličková Margaréta, - 048/2858 073, margareta.lickova@brezno.sk

Ličková Lucia, JUDr. - 048/6306 262, lucia.lickova@brezno.sk

Lukáčová Zuzana - 048/6306 211, zuzana.lukacova@brezno.sk

M
     

Machničová Lívia - 048/6306 211, 210, mob. 0910996003 livia.machnicova@brezno.sk
Maková Viera - 048/6306 234, viera.makova@brezno.sk

Majer Ladislav Mgr. - 048 2858 050, ladislav.majer@brezno.sk 

Malčeková Ivana - 048/6306 216, ivana.malcekova@brezno.sk

Medveď Ján - 048/6306 281, jan.medved@brezno.sk

Medveďová Lucia – 048/6306 272, lucia.medvedova@brezno.sk
Medveďová Zuzana, Bc. - 048/6306 230, zuzana.medvedova@brezno.sk
Michálik Milan - 048/6122 489,    

Mokošová Lenka, Ing. - 048/6306 288, lenka.mokosova@brezno.sk

Molitoris Daxnerová Martina, Ing., PhD.  048/2858 078, martina.molitorisdaxnerova@brezno.sk

Muriňáková Zdenka - 048/6306 263, zdenka.murinakova@brezno.sk
Mikovínyová Dagmar, Ing. - 048/6306 289, dagmar.mikovinyova@brezno.sk

N
     

Nepšinská Petra, Mgr. - 048/6306 241, petra.nepsinska@brezno.sk

Nepšinský Marcel Ing. - 048/6306 285, marcel.nepsinsky@brezno.sk

O
     

Oceľová Anna - 048/6306 254, anna.ocelova@brezno.sk

Oláhová Martina - 048/6306 242, martina.olahova@brezno.sk

P
     

Paučová Marta, Mgr. – 048/6306 290, marta.paucova@brezno.sk

Petrík Iveta Mgr,  – 048/6306 240, mob. 0910996031 iveta.petrik@brezno.sk 

Poliak Ján - 048/6122 489,  

Poliaková Ingrid, PhDr. - tel.: 048/2858 075, ingrid.poliakova@brezno.sk
Pustaj Jozef - 048/6306 242, jozef.pustaj@brezno.sk

R
     

Ridzoňová Dana - 048/6306 284, dana.ridzonova@brezno.sk

Rosíková Kristína, - 048/6306 234, kristina.rosikova@brezno.sk 
Rozenberg Vladimír, Ing. - 048/6306 283, vladimir.rozenberg@brezno.sk

Rusnáková Frederika, Mgr. 048/6306 234, frederika.rusnakova@brezno.sk 

Rybianska Bronislava, Ing. -048/2858 069, bronislava.rybianska@brezno.sk

S
     

Schmidtová Janka - 048/6306 231, janka.schmidtova@brezno.sk
Schwarzbacherová Svetlana
- 048/6112 291 , svetlana.schwarzbacherova@brezno.sk

Spišiaková Andrea, Ing. tel.:  048 2858 074, andrea.spisiakova@brezno.sk

Strigáč Miroslav, Mgr. - 048/6306 222, e-mail: miroslav.strigac@brezno.sk 

Šefranková Ružena, Ing. - 048/6306 250, ruzena.sefrankova@brezno.sk

Šimkovičová Milada, Mgr. - 048/2858 071, mob. 0911996016 milada.simkovicova@brezno.sk

Šluchová Denisa, Mgr. - 048/2858 072, denisa.sluchova@brezno.sk 

Štulajterová Eva - 048/6112 291, 048/6113 153, eva.stulajterova@brezno.sk
Štulajterová Janka, Mgr. - 048/6306 221, janka.stulajterova@brezno.sk

Štulrajterova Martina, Ing. - 048/6306 226, martina.stulrajterova@brezno.sk
Šuchaňová Janka, Mgr. - 048/6122 489, janka.suchanova@brezno.sk

Šüli Anton - 048/2858 068, anton.suli@brezno.sk

T
     

Ťažká Miroslava - 048/6306 233, miroslava.tazka@brezno.sk
Tichý Peter, Ing. - 048/6306 280, peter.tichy@brezno.sk
Turňová Zuzana, Mgr. - 048/6306 261, zuzana.turnova@brezno.sk

U
     

Úradníková Mária - 048/2850 054

V
     

Vaculčiakova Lucia, Mgr. - 048/6306 231, lucia.vaculciakova@brezno.sk

Votroubeková Karin Ing. - 048/6306 272, karin.votroubekova@brezno.sk

Vraniaková Michaela, Ing. - 048/6306 255, michaela.vraniakova@brezno.sk
Konečná Veverková Ingrid, Ing.
- 048/6306 214, mob. 0903564725, ingrid.konecnaveverkova@brezno.sk

W
    
Z
     

Zacharová Ľubomíra Mgr. - 048/2850 053, lubomira.zacharova@brezno.sk

Zaňáková Katarína, PhDr.. - 048 2858 051, katarina.zanakova@brezno.sk
Zifčáková Iveta Mgr. - 048/6306 245, mob. 0911996021 iveta.zifcakova@brezno.sk 
Zubáková Janka, Mgr. - 048/6306 243, mob. 0911996021 janka.zubakova@brezno.sk