Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Telefónny zoznam

 

 Odbor služieb občanom a vnútornej správy (OSOVS)
 Odbor ekonomiky a správy majetku (OE a SM)
 Odbor životného prostredia a stavebného poriadku (OŽPSP)
 Odbor investičný (OI)
 Odbor právny (OP)
 Odbor riadenia projektov (ORP)
 Odbor starostlivosti o obyvateľa (OSO)
 Odbor zariadenia sociálnych služieb(OZSS)

 Architekt mesta (AM)


 Útvar primátora (ÚP)
 Útvar prednostu (ÚPr)

 

 

Ďalšie kontakty

Baran Miroslav, Ing. – 0950 734 568, miroslav.baran@tsbrezno.sk

Barančok Andrej, Mgr. – 0915 814 814, andrej.barancok@brezno.sk

Jeremiáš Lukáš, Ing. – 0905 404 562, lukas.jeremias@tsbrezno.sk

 

 

 
A B C D F G H CH I J K L M N O P R S TUVW Z

 

A
     

Abel Tomáš, JUDr., PhD. - 048/2856 100, 048/2856 111, mob. 0911 674 673, tomas.abel@brezno.sk
Auxtová Monika, Ing. - 048/2856 214, monika.auxtova@brezno.sk
Auxtová Ľubomíra - 048/2856 415, lubomira.auxtova@brezno.sk

B
     

Balogová Ingrid - 048/2856 410, ingrid.balogova@brezno.sk

Barančok Andrej Mgr. - 048/2856 102, andrej.barancok@brezno.sk 

Berkyová Barbora, Mgr. -  048/2856 805, mob. 0911789464, barbora.berkyova@brezno.sk
Biela Iveta, JUDr. - 048/2856 901, iveta.biela@brezno.sk

Bobáková Lucia, Ing. - 048/2856 505, lucia.bobakova@brezno.sk

Bošeľa Jozef - 048/2856 310, jozef.bosela@brezno.sk 

Botevová Zuzana, Mgr. - 048/2856 851, zuzana.botevova@brezno.sk

Brozman Michal - 048/2856 309, michal.brozman@brezno.sk

Brünn Martin, Mgr. - 048/2856 211, martin.brunn@brezno.sk 

Bubelínyová Silvia - 048/2856 601, silvia.bubelinyova@brezno.sk

Bučková Marta - 048/2856 806, marta.buckova@brezno.sk

C
     

 Černáková Barbora, Mgr. - 048/2856 305, barbora.cernakova@brezno.sk 

 Čižmárová Katarína, Ing. - 048/2856 407, katarina.cizmarova@brezno.sk 

D
     

Demová Mária, Mgr. -048/2856 805, mob. 0903 103 674 maria.demova@brezno.sk

Dekrétová Eva, Mgr. -048/2856 703, eva.dekretova@brezno.sk

Dolňanová Monika, Mgr. -048/2856 117, monika.dolnanova@brezno.sk 

Drbulová Jana - mob. 0911 996 025, jana.drbulova@brezno.sk

Dučiaková Andrea – 048/2856 412, andrea.duciakova@brezno.sk

Durajová Renáta – 048/611 22 91, renata.durajova@brezno.sk 
Ďuriančíková Kvetoslava, Mgr. - 048/2856 306, mob. 0904 529 319, kvetoslava.duriancikova@brezno.sk
Ďurišová Zuzana, Mgr. - 048/2856 200, mob. 0911 996 022, zuzana.durisova@brezno.sk
Dzubák Milan, Ing. - 048/2856 704, milan.dzubak@brezno.sk
Dzubáková Gabriela, Ing. – 048/2856 705, gabriela.dzubakova@brezno.sk

F
     

Fašang Miroslav Ing. - 048/2856 101, miroslav.fasang@brezno.sk 

Fellnerová Petra, Bc. - 048/2856 709, petra.fellnerova@brezno.sk 

G
     

Giertlová Lívia, Ing.  - 048/2856 409, livia.giertlova@brezno.sk 

H
     

Hagarová Anna, - 048/2856 904, anna.hagarova@brezno.sk

Havašová Janka, Ing. – 048/2856 414, janka.havasova@brezno.sk
Halásová Barbora, Ing. - 048/2856 750, mob 0903 582 531, barbora.halasova@brezno.sk
Harňák Pavel, Ing. - 048/2856 401, pavel.harnak@brezno.sk

CH
     

Chichová Iveta, Mgr. - 048/2856 903, iveta.chichova@brezno.sk 

K
     

Kamenská Alžbeta Mgr. art.,  048/2856 602, alzbeta.kamenska@brezno.sk

Kamenský Ivan, Ing. -  048/2856 600, mob. 0904 620 189, ivan.kamensky@brezno.sk

Klimanová Lenka, JUDr. - 048/2856 903, lenka.klimanova@brezno.sk
Knoško Peter, PhD., Ing. - 048/2856 210, peter.knosko@brezno.sk
Kokavcová Katarína - 048/611 40 56, katarina.kokavcova@brezno.sk
Konečná Veverková Ingrid, Ing. - 048/2856 115, mob. 0903564725 ingrid.konecnaveverkova@brezno.sk
Koštialová Viera, Ing. - 048/2856 403, viera.kostialova@brezno.sk
Kriška Michal, Mgr. - 048/2856 603, michal.kriska@brezno.sk

Kubaliaková Ľubica, Ing. - 048/2856 402, lubica.kubaliakova@brezno.sk

Kučera Peter - 048/2856 212, peter.kucera@brezno.sk 

Kukulová Elena - 048/2856 806, mob 0903 061 201, elena.kukulova@brezno.sk

L
     

Lemberková Janka, PhDr. - 048/2856 850, mob. 0911 996 020 janka.lemberkova@brezno.sk

Ličková Margaréta, - 048/2856 506, margareta.lickova@brezno.sk

Ličková Lucia, JUDr. - 048/2856 902, lucia.lickova@brezno.sk

Lukáčová Zuzana - 048/2856 111, zuzana.lukacova@brezno.sk

M
     

Machničová Lívia - 048/2856 112, mob. 0910 996 003 livia.machnicova@brezno.sk

Majer Ladislav Mgr. - 048/2856 150, ladislav.majer@brezno.sk 

Malčeková Ivana - 048/2856 114, ivana.malcekova@brezno.sk

Medveď Ján - 048/2856 702, jan.medved@brezno.sk

Medveďová Lucia – 048/2856 406, lucia.medvedova@brezno.sk
Medveďová Zuzana, Bc. - 048/2856 304, zuzana.medvedova@brezno.sk
Michálik Milan - 048/6122 489,    

Mokošová Lenka, Ing. - 048/2856 706, lenka.mokosova@brezno.sk

Muriňáková Zdenka - 048/2856 416, zdenka.murinakova@brezno.sk
Mikovínyová Dagmar, Ing. - 048/2856 707, dagmar.mikovinyova@brezno.sk

N
     

Nemčoková Monika, Ing. - 048/2856 411, monika.nemcokova@brezno.sk 

Nepšinská Petra, Mgr. - 048/2856 802, petra.nepsinska@brezno.sk

Nepšinský Marcel Ing. - 048/2856 708, marcel.nepsinsky@brezno.sk

Nosko Igor - 048/2856 417, igor.nosko@brezno.sk 

O
     

Oceľová Anna - 048/2856 413, anna.ocelova@brezno.sk

P
     

Paučová Marta, Mgr. – 048/2856 216, marta.paucova@brezno.sk

Petrík Iveta Mgr,  – 048/2856 803, mob. 0910 996 031 iveta.petrik@brezno.sk 

Poliak Ján - 048/6122 489,  

Poliaková Ingrid, PhDr. - tel.: 048/2856 502, ingrid.poliakova@brezno.sk
Pustaj Jozef - 048/2856 806, jozef.pustaj@brezno.sk

R
     

Ridzoňová Dana - 048/2856 213, dana.ridzonova@brezno.sk

Rosíková Kristína, - 048/2856 312, kristina.rosikova@brezno.sk 
Rozenberg Vladimír, Ing. - 048/2856 608, vladimir.rozenberg@brezno.sk

Rusnáková Frederika, Mgr. 048/2856 311, frederika.rusnakova@brezno.sk 

Rybianska Bronislava, Ing. -048/2856 604, bronislava.rybianska@brezno.sk

S
     

Schmidtová Janka - 048/2856 302, janka.schmidtova@brezno.sk
Schwarzbacherová Svetlana
- 048/611 22 91 , svetlana.schwarzbacherova@brezno.sk

Spišiaková Andrea, Ing. tel.:  048/2856 504, andrea.spisiakova@brezno.sk

Šefranková Ružena, Ing. - 048/2856 400, ruzena.sefrankova@brezno.sk

Šimkovičová Milada, Mgr. - 048/2856 500, mob. 0911 996 016, milada.simkovicova@brezno.sk

Šipošová Eva Bc. - 048/2856 116, eva.siposova@brezno.sk 

Šluchová Denisa, Mgr. - 048/2856 503, denisa.sluchova@brezno.sk 

Štulajterová Eva - 048/611 22 91, 048/611 31 53, eva.stulajterova@brezno.sk
Štulajterová Janka, Mgr. - 048/2856 201, janka.stulajterova@brezno.sk

Štulrajterová Barbora, Ing. - 048/2856 710, barbora.stulrajterova@brezno.sk 

Šuchaňová Janka, Mgr. - 048/612 24 89, janka.suchanova@brezno.sk

Šüli Anton - 048/2856 605, anton.suli@brezno.sk

T
     

Takácsová Veronika, Ing. - 048/2856 404, veronika.takacsova@brezno.sk 

Ťažká Miroslava - 048/2856 307, miroslava.tazka@brezno.sk
Tichý Peter, Ing. - 048/2856 700, peter.tichy@brezno.sk
Turňová Zuzana, Mgr. - 048/2856 417, zuzana.turnova@brezno.sk

U
     

Úradníková Mária - 048/2856 852

V
     

Vaculčiakova Lucia, Mgr. - 048/2856 301, lucia.vaculciakova@brezno.sk

Vašková Marcela, Ing. - 048/2856 215, marcela.vaskova@brezno.sk 

Votroubeková Karin Ing. - 048/2856 405, karin.votroubekova@brezno.sk

Vraniaková Michaela, Ing. - 048/2856 408, michaela.vraniakova@brezno.sk
Konečná Veverková Ingrid, Ing.
- 048/2856 214, mob. 0903564725, ingrid.konecnaveverkova@brezno.sk

Z
     

Zacharová Ľubomíra Mgr. - 048/2856 851, lubomira.zacharova@brezno.sk

Zaňáková Katarína, PhDr.. - 048/2856 151, katarina.zanakova@brezno.sk
Zifčáková Iveta Mgr. - 048/2856 804, mob. 0911 996 021, iveta.zifcakova@brezno.sk 
Zubáková Janka, Mgr. - 048/2856 801, mob. 0911 996 021, janka.zubakova@brezno.sk