Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Telefónny zoznam

 Odbor služieb občanom a vnútornej správy (OSOVS)
 Odbor ekonomiky a financovania (OEF)
 Odbor životného prostredia a stavebného poriadku (OŽPSP)
 Odbor investičný (OI)
 Odbor právny a majetkový
 Odbor riadenia projektov (ORP)
 Odbor starostlivosti o obyvateľa (OSO)
 Architekt mesta (AM)
 Turisticko – informačné centrum (TIC)


 Útvar primátora (ÚP)
 Útvar prednostu (ÚPr)

 

 
A B C D F G H CH I J K L M N O P R S TUVW Z

 

A
     

Abel Tomáš, JUDr., PhD. - 048/6306 210, 048/6306 211, mob. 0911674673 tomas.abel@brezno.sk
Auxtová Monika, Ing. - 048/6306 223, monika.auxtova@brezno.sk
Auxtová Ľubomíra - 048/6306 263, lubomira.auxtova@brezno.sk

B
     

Balogová Ingrid - 048/6306 253, ingrid.balogova@brezno.sk
Bevilaquová Jarmila Mgr. - 048/6306242  , mob. 0910996037 jarmila.bevilaquova@brezno.sk
Biela Iveta, JUDr. - 048/6306 215, iveta.biela@brezno.sk
Birková Jana, Mgr. - 048/6306 271, jana.birkova@brezno.sk

Boháčiková Veronika, Ing., PhD. - 048/6306 285, veronika.bohacikova@brezno.sk

Botevová Zuzana, Mgr. - 048/2850 053, zuzana.botevova@brezno.sk

Bubelínyová Silvia, 048/2858 062, silvia.bubelinyova@brezno.sk

C
     

 Cerovská Iveta, Mgr. - 048/6306 241, mob. 0910996031 iveta.cerovska@brezno.sk
 Černáková Barbora, Mgr. - 048/63 06 237, barbora.cernakova@brezno.sk 

 Čižmárová Katarína, Ing. - 048/6306 255, katarina.cizmarova@brezno.sk 

D
     

Demová Mária, Mgr. -048/6306 242, mob. 0910996040 maria.demova@brezno.sk

Donoval Oliver, Ing. - 048/6306 287, oliver.donoval@brezno.sk
Drbulová Jana - mob. 0911996025, jana.drbulova@brezno.sk

Dučiaková Andrea – 048/6306 251 andrea.duciakova@brezno.sk
Ďuriančíková Kvetoslava, Mgr. - 048/6306 232, mob. 0904529319 kvetoslava.duriancikova@brezno.sk
Ďurišová Zuzana, Mgr. - 048/6306 220, mob. 0911996022 zuzana.durisova@brezno.sk
Dzubák Milan, Ing. - 048/6306 287, milan.dzubak@brezno.sk
Dzubáková Gabriela, Ing. – 048/6306 282, gabriela.dzubakova@brezno.sk

G
     

Giertl Gabriel, Ing., PhD. - 048/6306 216 gabriel.giertl@brezno.sk

H
     

Hagarová Anna, - 048/6306 215, anna.hagarova@brezno.sk

Havašová Janka, Ing. – 048/63 06 251, janka.havasova@brezno.sk
Halásová Barbora, Ing. - 048/6306 286, mob 0903582531 barbora.halasova@brezno.sk
Harňák Pavel, Ing. - 048/6306 270, mob. 0910996019 pavel.harnak@brezno.sk

Herichová Daniela – 048/6306 255,  daniela.herichova@brezno.sk
Herichová Emma, Mgr. - 048/2858 076, emmafrederika.herichova@brezno.sk
Holková Bibiana - 048/6306 253, bibiana.holkova@brezno.sk

J

     

Juhaniak Martin, Mgr. - mob. 0910996020 martin.juhaniak@brezno.sk

K
     

Kamenská Alžbeta Mgr. art.,  048/2858 065, alzbeta.kamenska@brezno.sk

Kamenský Ivan, Ing. -  048/2858061 mob. 0904 620 189, ivan.kamensky@brezno.sk
Karlíková Alena - 048/6306 281, alena.karlikova@brezno.sk

Klimanová Lenka, JUDr. - 048/6306 262, lenka.klimanova@brezno.sk
Knoško Peter, PhD., Ing. - 048/6306 222, peter.knosko@brezno.sk
Kokavcová Katarína - 048/6114056, katarina.kokavcova@brezno.sk
Konečná Veverková Ingrid, Ing. - 048/6306 214, mob. 0903564725 ingrid.konecnaveverkova@brezno.sk
Koštialová Viera, Ing. - 048/6306 271, viera.kostialova@brezno.sk
Kriška Michal, Mgr. - 048/2858 064, michal.kriska@brezno.sk

Križianová Katarína, PhDr.. - 048 285 80 51, katarina.krizianova@brezno.sk
Kubaliaková Ľubica, Ing. - 048/6306 272, lubica.kubaliakova@brezno.sk

Kukulova Elena - 048/6306 254, elena.kukulova@brezno.sk

L
     

Lemberková Janka, PhDr. - 048/2850 052, mob. 0911996020 janka.lemberkova@brezno.sk

Ličková Margaréta, - 048/2858 073, margareta.lickova@brezno.sk

Ličková Lucia, Mgr. - 048/6306 262, lucia.lickova@brezno.sk

M
     

Machničová Lívia - 048/6306 211, 210, mob. 0910996003 livia.machnicova@brezno.sk
Maková Viera - 048/6306 234, viera.makova@brezno.sk

Malčeková Ivana - 048/6306 290, ivana.malcekova@brezno.sk 

Malčeková Zuzana, Ing.  - 048/6306 286, zuzana.malcekova@brezno.sk 
Medveď Ján - 048/6306 282, jan.medved@brezno.sk

Medveďová Lucia – 048/6306 272, lucia.medvedova@brezno.sk
Medveďová Viera, Ing. - 048/6306 216, viera.medvedova@brezno.sk
Medveďová Zuzana - 048/6306 230, zuzana.medvedova@brezno.sk
Michálik Milan - 048/6122 489,    
Micháliková Marta - 048/6306 234, marta.michalikova@brezno.sk

Mokošová Lenka, Ing. - 048/6306 288, lenka.mokosova@brezno.sk

Molitoris Daxnerová Martina, Ing., PhD.  048/6306 216, martina.molitorisdaxnerova@brezno.sk

Mrvová Lucia - 048/6112 291, lucia.mrvova@brezno.sk
Muriňáková Zdenka - 048/6306 263, zdenka.murinakova@brezno.sk
Mikovínyová Dagmar, Ing. - 048/6306 289, dagmar.mikovinyova@brezno.sk

N
     

Nepšinská Petra, Mgr. - 048/6306 241, petra.nepsinska@brezno.sk

Nepšinský Marcel Ing. - 048/6306 285, marcel.nepsinsky@brezno.sk

Nosáľová Anna, Ing. - 048/6306 254, anna.nosalova@brezno.sk

O
     

Oceľová Anna - 048/6306 254, anna.ocelova@brezno.sk

Martina Oláhová - 048/6306242, martina.olahova@brezno.sk

P
     

Paučová Marta, Mgr. – 048/6306 290, marta.paucova@brezno.sk

Patschová  Zuzana Ing. - 048/6306 210, zuzana.patschova@brezno.sk
Poliak Ján - 048/6122 489,  

Poliaková Ingrid, PhDr. - tel.: 048/2858 075, ingrid.poliakova@brezno.sk
Potkány Ondrej, Ing. - 048/2858 063, ondrej.potkany@brezno.sk 
Potkányová Zuzana - 048/6306 211, 210, mob. 0911996312 zuzana.potkanyova@brezno.sk
Predajnianska Dominika - 048/6306 213, dominika.predajnianska@brezno.sk
Pustaj Jozef - 048/6306 242, jozef.pustaj@brezno.sk

R
     

Ridzoňová Dana - 048/6306 284, dana.ridzonova@brezno.sk
Rozenberg Vladimír, Ing. - 048/6306 283, vladimir.rozenberg@brezno.sk
Rybianska Bronislava, Ing. -048/2858 069, bronislava.rybianska@brezno.sk

S
     

Schmidtová Janka - 048/6306 231, janka.schmidtova@brezno.sk
Schwarzbacherová Svetlana
- 048/6112 291 , svetlana.schwarzbacherova@brezno.sk

Spišiaková Andrea, Ing. tel.:  048 2858 074, andrea.spisiakova@brezno.sk

Strigáč Miroslav - 048/6306 222, e-mail: miroslav.strigac@brezno.sk 

Šefranková Ružena, Ing. - 048/6306 250, ruzena.sefrankova@brezno.sk

Šimková Monika, Ing. - 048/6306 226, monika.simkova@brezno.sk

Šimkovičová Milada, Mgr. - 048/2858 071, mob. 0911996016 milada.simkovicova@brezno.sk
Štipák Krištof Bc. - 048/6306 285, kristof.stipak@brezno.sk 
Štulajter Július Mgr. - 048 285 80 50, julius.stulajter@brezno.sk
Štulajterová Eva - 048/6112 291, 048/6113 153, eva.stulajterova@brezno.sk
Štulajterová Janka, Mgr. - 048/6306 221, janka.stulajterova@brezno.sk

Štulrajterova Martina, Ing. - 048/6306 226, martina.stulrajterova@brezno.sk
Švantnerová Miroslava, Mgr. - 048/611 42 21, miroslava.svantnerova@brezno.sk
Šuchaňová Janka, Mgr. - 048/6122 489, janka.suchanova@brezno.sk

Šüli Anton - 048/2858 068, anton.suli@brezno.sk

T
     

Ťažká Miroslava - 048/6306 233, miroslava.tazka@brezno.sk
Tichý Peter, Ing. - 048/6306 281, peter.tichy@brezno.sk
Turňová Zuzana, Mgr. - 048/6306 261, zuzana.turnova@brezno.sk

U
     

Úradníková Mária - 048/2850 054

V
     

Vaculčiakova Lucia, Mgr. - 048/6306 231, lucia.vaculciakova@brezno.sk

Vojtasová Renáta, Mgr. - 048/6306 262, renata.vojtasova@brezno.sk
Votroubeková Karin Ing.
 - 048/6306 272, karin.votroubekova@brezno.sk
Vraniak Marcel
- 048/6306 235, marcel.vraniak@brezno.sk

Vraniaková Michaela, Ing. - 048/6306 255, michaela.vraniakova@brezno.sk
Konečná Veverková Ingrid, Ing.
- 048/6306 214, mob. 0903564725, ingrid.konecnaveverkova@brezno.sk

W
     

Wágnerová Eva Ing. - 048/2858 072, eva.wagnerova@brezno.sk 

Z
     

Zacharová Ľubomíra Mgr. - 048/2850 053, lubomira.zacharova@brezno.sk

Zaňáková Katarína, PhDr.. - 048 285 80 51, katarina.zanakova@brezno.sk
Zifčáková Iveta Mgr. - 048/6306 245, mob. 0911996021 iveta.zifcakova@brezno.sk 
Zubáková Janka, Mgr. - 048/6306 243, mob. 0911996021 janka.zubakova@brezno.sk
Zvarík Jakub - 048/6306 262, mob. 0907989946 jakub.zvarik@brezno.sk

Žilková Estera Ing. - 048/6306 213, estera.zilkova@brezno.sk