Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Telefónny zoznam

 Útvar primátora (ÚP)
 Odbor služieb občanom a vnútornej správy (OSOVS)
 Odbor ekonomiky a financovania (OEF)
 Odbor životného prostredia a stavebného poriadku (OŽPSP)
 Odbor investičný (OI)
 Odbor kultúry a športu (OKaŠ)
 Odbor starostlivosti o obyvateľa (OSO)

 

 
A B C D F G H CH I J K L M N O P R S T V Z

 

A
     

Abel Tomáš, JUDr., PhD. - 048/6306 210, 048/6306211, tomas.abel@brezno.sk
Auxtová Monika, Ing. - 048/6306 223, monika.auxtova@brezno.sk
Auxtová Ľubomíra - 048/6306 263, lubomira.auxtova@brezno.sk

B
     

Bačová Monika - 048/612 22 91, monika.bacova@brezno.sk
Bánik Peter, Ing. - 048/6306 222, peter.banik@brezno.sk
Bániková Ivana - tel. 0911 982 270, ivana.banikova@brezno.sk
Baran Miroslav - 0903 996 040, miroslav.baran@brezno.sk
Bevilaquová Jarmila Mgr. - 0910 996 037, jarmila.bevilaquova@brezno.sk
Biela Iveta, JUDr. - 048/6306 215, iveta.biela@brezno.sk
Birková Jana, Mgr. - 048/6306 271, jana.birkova@brezno.sk
Bukovinová Zita - 048/612 24 89

C
     

Cabanová Alena - 048/611 42 21, 0911 410 555,  alena.cabanova@brezno.sk
Cerovská Veronika - 048/611 42 21, 0911 410 555, veronika.cerovska@brezno.sk
Cerovská Iveta, Bc. - 048/6306242, 0910996 031, cerovská iveta@brezno.sk

D
     

Daxnerová Mariana, Ing. - 048/6306 233, mariana.daxnerova@brezno.sk
Demeterová Andrea, Mgr. – 048/6306242, 0911 996024, andrea.demeterová@brezno.sk
Demová Mária, Mgr. -048/6306242, 0910 996040, maria.demova@brezno.sk
Dolňanová Monika, Mgr. - 048/6306 217, monika.dolnanova@brezno.sk
Drbulová Jana - 0911 996 025, jana.drbulova@brezno.sk  
Dršťák Richard - 048/6306 272, richard.drstak@brezno.sk
Ďuriančíková Kvetoslava, Mgr. - 048/6306232, kvetoslava.duriancikova@brezno.sk
Ďurišová Zuzana, Mgr. - 048/6306 280, zuzana.durisova@brezno.sk
Dzurmanová Petra Mgr. - 048/6306 213, petra.dzurmanova@brezno.sk
Dzubak Milan - 048/6306 287, milan.dzubak@brezno.sk

F
     

Fedor Ján, Ing. - 048/6306 296, jan.fedor@brezno.sk

G
     

Gáborová Slavka - 048/6306 226, slavka.gaborova@brezno.sk
Grlický Vladimír, Ing. - 048/6306 250, vladimir.grlicky@brezno.sk

H
     

Halásová Barbora, Ing. - 048/6306 286, barbora.halasova@brezno.sk
Harňák Pavel, Ing. - 048/6306270, pavel.harnak@brezno.sk
Hlaváčiková Ivana, Mgr. - 048/6306 231, ivana.hlavacikova@brezno.sk
Holková Bibiana - 048/6306 253, bibiana.holkova@brezno.sk

CH
     

Chudíková Viera, Mgr. - 048/6306 290, viera.chudikova@brezno.sk

I
     

Iľanovský Peter, Ing. arch. - 048/6306 285, peter.ilanovsky@brezno.sk

J

     

Juhaniak Martin, Mgr. - 048/6306 221, martin.juhaniak@brezno.sk

K
     

Kamenská Daniela - 048/6306 253, daniela.kamenska@brezno.sk
Karlíková Alena - 048/6306 281, alena.karlikova@brezno.sk
Kánová Alena - 048/6306 251, alena.kanova@brezno.sk
Knoško Peter, PhD., Ing. - 048/6306 222, peter.knosko@brezno.sk
Kokavcová Katarína - 048/611 40 56, katarina.kokavcova@brezno.sk
Konečná Veverková Ingrid, Ing. - 048/6306 214, ingrid.konecna.veverkova@brezno.sk
Krišteková Zuzana, Ing. - 048/6306 287, zuzana.kristekova@brezno.sk
Križianová Katarína - 048/6306 296, katarina.krizianova@brezno.sk
Kureková Michaela, Mgr. - 048/6306 260, michaela.kurekova@brezno.sk
Kubaliaková Ľubica, Ing. - 048/6306 272, lubica.kubaliakova@brezno.sk
Kvietková Martina - 048/6306 211, 210, martina.kvietkova@brezno.sk

L
     

Lemberková Janka, Mgr. - 048/6306 240, janka.lemberkova@brezno.sk
Ličko Karol, Ing. arch. - 048/6306 285, karol.licko@brezno.sk

M
     

Machničová Lívia - 048/6306 211, 210, livia.machnicova@brezno.sk
Maková Viera - 048/6306 234, viera.makova@brezno.sk      
Medveď Ján - 048/6306 282, jan.medved@brezno.sk
Medveďová Milada, Mgr. - 048/6306 218, 0911 996 016, milada.medvedova@brezno.sk
Medveďová Viera, Ing. - 048/6306 219, viera.medvedova@brezno.sk
Michálik Milan- 048/612 24 89    
Micháliková Marta - 048/6306 234, marta.michalikova@brezno.sk
Mikovínyova Dagmar, Ing. - 048/6306 282, dagmar.mikovinyova@brezno.sk
Muránska Antónia - 048/6306 271, antonia.muranska@brezno.sk
Muriňáková Zdenka - 048/6306 263, zdenka.murinakova@brezno.sk

N
     

Nepšinská Petra, Mgr. - 048/6306 241, petra.nepsinska@brezno.sk
Nomilnerová Adriana. - 048/6306 252, adriana.nomilnerova@brezno.sk

O
     

Oceľová Anna - 048/6306 254, anna.ocelova@brezno.sk
Obernauer Július- 0911 429 189, julius.obernauer@brezno.sk

P
     

Páleníková Ľubica - 048/6306 217, lubica.palenikova@brezno.sk
Pohorelská Alena, Ing. - 048/6306 288, alena.pohorelska@brezno.sk
Poliak Ján - 048/612 24 89    
Prč Marián, Ing. - 048/6306 285, marian.prc@brezno.sk
Pôbiš Slavomír, Mgr. - 048/6306 260, slavomir.pobis@brezno.sk

R
     

Ridzoňová Dana - 048/6306 284, dana.ridzonova@brezno.sk
Rozenberg Vladimír, Ing. - 048/6306 283, vladimir.rozenberg@brezno.sk

S
     

Schwarzbacherová Svetlana - 048/612 24 97, svetlana.schwarzbacherova@brezno.sk
Šádeková Margita - 611 22 91, margita.sadekova@brezno.sk
Šefranková Ružena, Ing. - 048/6306 255, ruzena.sefrankova@brezno.sk
Šipošová Eva - 048/6306 217, eva.siposova@brezno.sk
Šimkovič Karol - 048/6306 235    
Šiška Vladimír, Mgr. - 048/6306 262, vladimir.siska@brezno.sk
Štulajterová Eva - 048/611 22 91, 048/611 31 53, eva.stulajterova@brezno.sk
Štulajterová Janka, Bc. - 048/6306 221, janka.stulajterova@brezno.sk
Štulajterová Helena - 048/6306 231, helena.stulajterova@brezno.sk
Šuchaňová Janka, Mgr. - 048/612 24 89, janka.suchanova@brezno.sk

T
     

Tichý Peter, Ing. - 048/6306 281, peter.tichy@brezno.sk
Trnkova Nadežda, - 048/ 6187409, 048/ 612 24 89, nadezda.trnkova@brezno.sk

V
     

Vaculčiakova Lucia - 048/6306 261, lucia.vaculciakova@brezno.sk
Vetrák Michal, Mgr. - 048/6306 262, michal.vetrak@brezno.sk
Veverka Juraj - 048/6306 225, juraj.veverka@brezno.sk
Vonderčíková Frederika, Mgr. - 048/6306 231, frederika.vondercikova@brezno.sk

Z
     

Zifčáková Iveta Mgr. - 048/6306 245, iveta.zifcakova@brezno.sk 
Zubáková Janka, Mgr. - 048/6306 243, janka.zubakova@brezno.sk