Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Telefónny zoznam

 Odbor služieb občanom a vnútornej správy (OSOVS)
 Odbor ekonomiky a financovania (OEF)
 Odbor životného prostredia a stavebného poriadku (OŽPSP)
 Odbor investičný (OI)
 Odbor právny a majetkový
 Odbor riadenia projektov (ORP)
 Odbor starostlivosti o obyvateľa (OSO)
 Architekt mesta (AM)
 Turisticko – informačné centrum (TIC)


 Útvar primátora (ÚP)
 Útvar prednostu (ÚPr)

 

 
A B C D F G H CH I J K L M N O P R S T VW Z

 

A
     

Abel Tomáš, JUDr., PhD. - 048/6306 210, 048/6306 211, mob. 0911674673 tomas.abel@brezno.sk
Andrišek Miroslav - 048/6306 288, miroslav.andrisek@brezno.sk
Auxtová Monika, Ing. - 048/6306 223, monika.auxtova@brezno.sk
Auxtová Ľubomíra - 048/6306 263, lubomira.auxtova@brezno.sk

B
     

Bačová Monika - 048/6112 291, monika.bacova@brezno.sk
Bánik Peter, Ing. - 048/6306 222, mob. 0910996004 peter.banik@brezno.sk
Betková Janka Mgr. - 048/6306272, janka.betkova@brezno.sk 
Bevilaquová Jarmila Mgr. - 048/6306242  , mob. 0910996037 jarmila.bevilaquova@brezno.sk
Biela Iveta, JUDr. - 048/6306 215, iveta.biela@brezno.sk
Birková Jana, Mgr. - 048/6306 271, jana.birkova@brezno.sk

Boháčiková Veronika, Ing., PhD. - 048/6306 285, veronika.bohacikova@brezno.sk 

C
     

 Cerovská Iveta, Mgr. - 048/6306 242, mob. 0910996031 iveta.cerovska@brezno.sk
 Čižmárová Katarína, Ing. - 048/6306 254, katarina.cizmarova@brezno.sk 

D
     

Demová Mária, Mgr. -048/6306 242, mob. 0910996040 maria.demova@brezno.sk

Donoval Oliver, Ing. - 048/6306 287, oliver.donoval@brezno.sk
Drbulová Jana - mob. 0911996025, jana.drbulova@brezno.sk  
Ďuriančíková Kvetoslava, Mgr. - 048/6306 232, mob. 0904529319 kvetoslava.duriancikova@brezno.sk
Ďurišová Zuzana, Mgr. - 048/6306 220, mob. 0911996022 zuzana.durisova@brezno.sk
Dzubák Milan, Ing. - 048/6306 287, milan.dzubak@brezno.sk
Dzubáková Gabriela, Ing. – 048/6306 282, gabriela.dzubakova@brezno.sk

H
     

Havašová Janka, Ing. – 048/63 06 251, janka.havasova@brezno.sk
Halásová Barbora, Ing. - 048/6306 286, mob 0903582531 barbora.halasova@brezno.sk
Harňák Pavel, Ing. - 048/6306 270, mob. 0910996019 pavel.harnak@brezno.sk
Herichová Emma, Mgr. - 048/6306 225 emmafrederika.herichova@brezno.sk
Holková Bibiana - 048/6306 253, bibiana.holkova@brezno.sk
Horváthová Veronika - 048/6306 215, veronika.horvathova@brezno.sk

J

     

Jozefková Viera, Mgr. - 048/6306 237, viera.jozefkova@brezno.sk
Juhaniak Martin, Mgr. - 048/6306     , mob. 0910996020 martin.juhaniak@brezno.sk

K
     

Kamenský Ivan, Ing. -  048/6306 280 mob. 0904 620 189, ivan.kamensky@brezno.sk
Karlíková Alena - 048/6306 281, alena.karlikova@brezno.sk
Knoško Peter, PhD., Ing. - 048/6306 222, peter.knosko@brezno.sk
Kokavcová Katarína - 048/6114056, katarina.kokavcova@brezno.sk
Konečná Veverková Ingrid, Ing. - 048/6306 214, mob. 0903564725 ingrid.konecnaveverkova@brezno.sk
Koštialová Viera, Ing. - 048/6306 271, viera.kostialova@brezno.sk
Králiková Barbora, Mgr. - 048/63 06 263, barbora.kralikova@brezno.sk 
Kriška Michal, Mgr. - 048/63 06 285, michal.kriska@brezno.sk
Kubaliaková Ľubica, Ing. - 048/6306 272, lubica.kubaliakova@brezno.sk

L
     

Lemberková Janka, PhDr. - 048/6306 240, mob. 0911996020 janka.lemberkova@brezno.sk

M
     

Machničová Lívia - 048/6306 211, 210, mob. 0910996003 livia.machnicova@brezno.sk
Maková Viera - 048/6306 234, viera.makova@brezno.sk      
Medveď Ján - 048/6306 282, jan.medved@brezno.sk
Medveďová Milada, Mgr. - 048/6306 218, mob. 0911996016 milada.medvedova@brezno.sk
Medveďová Viera, Ing. - 048/6306 219, viera.medvedova@brezno.sk
Medveďová Zuzana - 048/6306 230, zuzana.medvedova@brezno.sk
Michálik Milan - 048/6122 489,    
Micháliková Marta - 048/6306 234, marta.michalikova@brezno.sk

Mokošová Lenka, Ing. - 048/6306 288, lenka.mokosova@brezno.sk
Muriňáková Zdenka - 048/6306 263, zdenka.murinakova@brezno.sk
Mikovínyová Dagmar, Ing. - 048/6306 289, dagmar.mikovinyova@brezno.sk 
Murínová Iveta, Ing. - 048/6306 255 iveta.murinova@brezno.sk 

N
     

Nepšinská Petra, Mgr. - 048/6306 241, petra.nepsinska@brezno.sk

Niklová Barbora - 048/6306 253, barbora.niklova@brezno.sk

O
     

Oceľová Anna - 048/6306 254, anna.ocelova@brezno.sk

Martina Oláhová - 048/6306242, martina.olahova@brezno.sk

P
     

Pániková Andrea, Mgr. – 048/6306 242, mob. 0911996024 andrea.pániková@brezno.sk

Paučová Marta, Mgr. – 048/6306 290, marta.paucova@brezno.sk
Poliak Ján - 048/6122 489,  
Potkány Ondrej, Ing. - 048/63 06 285, ondrej.potkany@brezno.sk 
Potkányová Zuzana - 048/6306 211, 210, mob. 0911996312 zuzana.potkanyova@brezno.sk
Predajnianska Dominika - 048/6306 213, dominika.predajnianska@brezno.sk
Pustaj Jozef - 048/6306 242, jozef.pustaj@brezno.sk

R
     

Ridzoňová Dana - 048/6306 284, dana.ridzonova@brezno.sk
Rozenberg Vladimír, Ing. - 048/6306 283, vladimir.rozenberg@brezno.sk
Rybianska Bronislava, Ing. -048/6306 285, bronislava.rybianska@brezno.sk

S
     

Schmidtová Janka - 048/6306 231, janka.schmidtova@brezno.sk
Schwarzbacherová Svetlana
- 048/6112 291 , svetlana.schwarzbacherova@brezno.sk
Shtulrayter Danyila – 048/6306 252,  danyila.shtulrayter@brezno.sk

Sitárčiková Monika, Ing. - 048/6306 226, monika.sitarcikova@brezno.sk 

Šefranková Ružena, Ing. - 048/6306 250, ruzena.sefrankova@brezno.sk
Šiška Vladimír, Mgr. - 048/6306 262, vladimir.siska@brezno.sk
Štipák Krištof Bc. - 048/6306 285, kristof.stipak@brezno.sk 
Štulajter Július Mgr. - 048/6306 296, julius.stulajter@brezno.sk
Štulajterová Eva - 048/6112 291, 048/6113 153, eva.stulajterova@brezno.sk
Štulajterová Janka, Mgr. - 048/6306 221, janka.stulajterova@brezno.sk
Švantnerová Miroslava, Mgr. - 048/611 42 21, miroslava.svantnerova@brezno.sk
Šuchaňová Janka, Mgr. - 048/6122 489, janka.suchanova@brezno.sk

T
     

Ťažká Miroslava - 048/6306 233, miroslava.tazka@brezno.sk
Tichý Peter, Ing. - 048/6306 281, peter.tichy@brezno.sk
Turňová Zuzana, Mgr. - 048/6306 261, zuzana.turnova@brezno.sk

V
     

Vaculčiakova Lucia, Mgr. - 048/6306 231, lucia.vaculciakova@brezno.sk
Vetrák Michal, Mgr. - 048/6306 262, michal.vetrak@brezno.sk
Votroubeková Karin Ing.
 - 048/6306 272, karin.votroubekova@brezno.sk
Vraniak Marcel
- 048/6306 235, marcel.vraniak@brezno.sk
Konečná Veverková Ingrid, Ing.
- 048/6306 214, mob. 0903564725, ingrid.konecnaveverkova@brezno.sk

W
     

Wágnerová Eva Ing. - 048/6306 219, eva.wagnerova@brezno.sk 

Z
     

Zacharová Ľubomíra Mgr. - 048/6306 241, lubomira.zacharova@brezno.sk

Zaňáková Katarína, Mgr. - 048/6306 296, katarina.zanakova@brezno.sk
Zifčáková Iveta Mgr. - 048/6306 245, mob. 0911996021 iveta.zifcakova@brezno.sk 
Zubáková Janka, Mgr. - 048/6306 243, mob. 0911996021 janka.zubakova@brezno.sk
Zvarík Jakub - 048/6306 262, mob. 0907989946 jakub.zvarik@brezno.sk