Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Wifi pre Teba II

logo  alt

 

Wifi pre Teba II

 

„Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

 

Cieľ projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je sprístupnenie verejného wifi pripojenia obyvateľom aj návštevníkom mesta.

 

Aktivity projektu

Aktivity projektu sú zamerané na zriadenie 10 externých prístupových bodov v meste Brezno a okolí.

Nainštaluje sa potrebná kabeláž, dodajú sa a osadia zariadenia, zapoja sa aktívne prvky do elektrickej siete, nakonfigurujú sa, zapoja na sieť internet, aby ju následne mohli využívať obyvatelia a návštevníci mesta.

  

Výsledky projektu

Realizáciou predkladaného projektu sa sprístupní 10 prístupových bodov verejného wifi v meste Brezno, ktoré budú môcť využívať obyvatelia a návštevníci mesta.

 

Dĺžka realizácie aktivít projektu

4 mesiace

 

Celkové oprávnené výdavky

15 000,00 €

 

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok

14 250,00 Eur

 

Operačný program

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

 

Prioritná os

7. Informačná spoločnosť

 

Investičná priorita

2a): Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo

 

Kód projektu ITMS2014+

NFP311070CFJ5

 

Poskytovateľ NFP

Sprostredkovateľský orgán:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

 

Riadiaci orgán:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 

 

Zmluva o poskytnutí NFP

 

Súbory na stiahnutie