Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

SMS parkovanie

SMS parkovanie - Informácie o službe

Cieľom služby je poskytnúť vodičom parkujúcim v danej zóne s plateným státím možnosť jednoducho zakúpiť si parkovné cez mobilný telefón zaslaním SMS na krátke číslo 2200.

Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné slovenských mobilných operátorov.
Spôsob úhrady parkovného cez SMS


•    Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare:

 • BRA (medzera) EČV (medzera) H                                        
 • BRB(medzera) EČV (medzera) H                                                 
 • BRC(medzera) EČV (medzera) H

(použiť samozrejme lokálne podľa zóny aj text pre SMS parking ...BRB ...)


Vysvetlenie:     

BRA - zóna A- Námestie gen. M. R. Štefánika, severná a južná strana platia parkovacie karty Abonentské parkovanie aj Rezidentské parkovanie 
BRB - zóna B- centrálne parkovisko na ul. Hradby platia parkovacie karty Abonentské parkovanie aj Rezidentské parkovanie 
BRC - zóna C- ostatné ulice, platia parkovacie karty alebo možnosť úhrady poplatku

EČV - je evidenčné číslo parkujúceho vozidla, napríklad PK123CB
H - je doba parkovania až do 5 hodín vopred v prípade potreby. Použitím celých čísiel 1,2,3 až 5. Pokiaľ nebude číslovka napr.  2, 3, 4, v obsahu SMS uvedená podľa Vašej potreby doby parkovania v spoplatnenej zóne, automaticky sa uplatní základná doba spoplatnenia a to 1 hodina.

Príklad 1:     BRA PK123CB  ....  na číslo: 2200

Zaplatíte parkovanie prostredníctvom SMS na jednu hodinu v zóne A od momentu doručenia potvrdzujúcej SMS na Váš mobil. V prípade úhrady na jednu hodinu číslovku 1 nie je nutné vpisovať do odosielanej SMS.

Príklad 2:     ak text SMS bude: BRB  PK123CB  2  ...  na číslo: 2200

Zaplatíte parkovanie prostredníctvom SMS v zóne B na dve hodiny vopred od momentu doručenia potvrdzujúcej SMS na Váš mobil.
•    Doba spoplatnenia je v dňoch  Po-Pi v čase 7:00 až 18:00 hod.  a So: 6:00-13:00 hod.
•    Zaplatiť cez SMS je možné bežne už hodinu pred (teda napríklad od 6:00 hod. v dni Po – Pi),, pričom sa tým uhradí čas plateného parkovania v čase od 07:00 hod. v zmysle pravidiel služby.
•    Do cca 30 sekúnd od odoslania SMS bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o  uhradenom parkovnom. POZOR! Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené!! Vo vlastnom záujme si preto prosím prečítajte obsah doručenej SMS po zaslaní požiadavky na úhradu cez SMS.
•    10 minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná upozorňujúca SMS, ktorá upozorní   na blížiaci sa koniec platnosti zaplateného parkovného.
•    Predĺženie parkovacieho času je možné opätovným odoslaním SMS,
•    Úhrada, ako aj predĺženie parkovného cez SMS je možná spolu najviac na 5 hodín vopred.
•    Služba umožňuje i úhradu na ďalší pracovný deň, respektíve nasledujúci deň spoplatnenia vopred mimo prevádzkových hodín, hlavne v nočných hodinách. Vtedy je potrebné po prijatí SMS informácie požiadavku na SMS platbu len zopakovať.
•    Všetky odchádzajúce a prichádzajúce SMS zahŕňa cena parkovného.


Cenník pre službu SMS parking:

ZÓNA  BRA  0,60€ / každá začatá hodina
ZÓNA  BRB   0,40€ / každá začatá hodina
ZÓNA  BRC   0,50€ pre 1. hodinu  a 1,00€ pre každú ďalšiu začatú hodinu.

Podmienky pre možnosť úhrady parkovného cez SMS:

•    Záujemca o využitie platby parkovného cez SMS (ďalej len užívateľ), musí byť zákazníkom    mobilného telekomunikačného operátora Slovenskej republiky a na základe zmluvy s operátorom  využíva alebo môže využívať systém SMS platba.
•    Užívateľ sa nesmie nachádzať na black liste telekomunikačného operátora, v stave suspend,    deactiv, soft suspend, pričom o zaradení  užívateľa do tej ktorej skupiny rozhoduje operátor podľa svojich interných pravidiel.
•    Na úhradu SMS parkovného nie je možné použiť tzv. Bonusový kredit operátora.
•    Konečnú cenu uhradí užívateľ prostredníctvom telekomunikačného operátora, ktorý celkový  súčet konečných cien SMS platieb užívateľa uvedie vo faktúre, ktorou vyúčtováva svoje služby ako osobitnú  službu za nemobilný obsah.
•    Daňový doklad za predané  elektronické parkovanie si vodič môže vytlačiť na web stránke mesta  Brezno  www.brezno.sk. alebo na www.tsbrezno.sk  kliknutím na aktívny odkaz.


Potvrdenie o zaplatení  SMS parkovného si môžete vytlačiť TU!  http://parking.mediatex.sk/br/)
Daňový doklad za úhradu parkovného zaslaním SMS
V priloženom odkaze si môžete vyžiadať daňový doklad k zakúpenému parkovaciemu lístku formou SMS.
Pri vyžiadaní daňového dokladu stačí zadať:
1. telefónne číslo, z ktorého bola zaslaná SMS na úhradu parkovného v meste Brezno,
2. overovací kód, ktorý je uvedený v každej potvrdzujúcej SMS o úhrade parkovného.
                                                                                                                

Základným pravidlom služby SMS parkovného je:

Parkovanie v zóne spoplatneného státia je možné len s platným parkovacím lístkom bez ohľadu na jeho formu. Ak nemáte potvrdenú úhradu prostredníctvo SMS v mobile cez doručenú SMS správu potvrdzujúcu úhradu na zadefinovaný čas trvania parkovania v spoplatnenej zóne/okruhu, NEPARKUJTE TAM! Vyhnete sa pokutám a nepríjemnostiam pri vysvetľovaní príslušníkom mestskej polície.
V prípade nefunkčnosti SMS platobného systému je alternatívne možné použiť pre úhradu parkovného napríklad parkovací automat.

 


 

Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové potvrdenia parkujúcim v meste Brezno o uhradenom parkovaní prostredníctvom SMS

 1. Po kliknutí na aktívny odkaz http://parking.mediatex.sk/br/ na stránke www.brezno.sk alebo www.tsbrezno.sk v informačnej zóne venovanej SMS parkingu, sa parkujúci dostáva do sekcie, prostredníctvom ktorej je schopný sledovať svoje úhrady státia/parkovania cez SMS a zároveň si vytlačiť potvrdenie o ich úhrade.
 2. V prvom kroku je potrebné sa prihlásiť a to zadaním mobilného čísla v stanovenom tvare a zároveň vložením overovacieho kódu, ktorý má každý parkujúci v obsahu SMS potvrdenia vo svojom mobile.
 3. Po úspešnom prihlásení sa zobrazí chronologicky usporiadaný prehľad úhrad v tabuľke s uvedením ich jednotlivých detailov a statusom.
 4. V prípade potreby si záujemca môže potvrdenie vytlačiť jednoduchým kliknutím na príkaz „Vytlačiť“ v pravom stĺpci tabuľky pri zvolenej úhrade.
 5. Zadaním príkazu na vytlačenie sa zobrazí potvrdenie a výzva na samotné uskutočnenie tlače potvrdenia.
 6. Po vytlačení sa kliknutím na tlačidlo „Naspäť“ vráti do predchádzajúceho zoznamu úhrad, kde môže opäť zvoliť potrebnú úhradu pre vytlačenie jej potvrdenia.
 7. Následne sa zmení i status úhrady – SMS parkovacieho lístka na „vytlačený“ s aktuálnym dátumom.
 8. V prípade potreby prehľadu daňových dokladov o parkovnom, ktorých tlač už bola realizovaná, vodič môže zvoliť zoznam „Daňové doklady“, čím sa dostane do ich prehľadu. Ten zodpovedá stavu vytlačených SMS úhrad parkovného, respektíve SMS parkovacích lístkov.
 9. Opäť je možné zadať vytlačenie potvrdenia.
 10. Po skončení práce je potrebné sa odhlásiť zadaním príslušného príkazu priamo na stránke, čím sa užívateľ dostane opäť do sekcie prihlasovania sa.