Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mestský úrad

 

MESTSKÝ ÚRAD BREZNO


Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

 

Adresa

MESTSKÝ ÚRAD BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
977 01  Brezno

Bankové spojenie

Banková inštitúcia: Prima banka Slovensko a.s.
Č.Ú. : 2002791001/5600,
IBAN: SK97 5600 0000 0020 0279 1001,
SWIFT: KOMASK2X
 
IČO

00313319

DIČ

2020398391