Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Denné centrum PRAMEŇ


Motto centra:
„Nepridávať roky k životu, ale život k rokom“

 


 

podporná sociálna služba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z v znení n.p.


Pre koho sa služba poskytuje?


- fyzickým osobám počas dňa, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, ŤZP občanom a s nepriaznivým zdravotným stavom, ale aj rodičom s deťmi, či starým rodičom s vnúčatami
- fyzickým osobám najmä s trvalým pobytom v meste Brezne

Aké služby poskytujeme?

sociálne poradenstvo (bezplatne)

Vytvárame podmienky na:

- záujmovú činnosť
- vzdelávacia činnosť
 
Seniori pracujú pravidelne v krúžkoch:

 • divadelnom Studnička
 • speváckom Senior
 • tanečnom - MažorTetky
 • počítačovom
 • šikovná gazdinka
 • výtvarnom Krajinka
 • turistickom

ŤZP stretnutia každý utorok od 9-13 hod

Ďalšie aktivity

 • branno-športové podujatia
 • aranžovanie a iné kreatívne činnosti
 • cvičenie s rehabilitačnou sestrou
 • odborná prednášková činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku
 • zdokonaľovanie vedomostí v spoločenskom protokole a komunikácii
 • odborná prednášková činnosť z rôznych oblastí
 • vedomostné súboje seniorov a juniorov
 • plávanie
 • zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch (anglický, nemecký)
 • vydávanie občasníka – Seniorský prameň
 • pamäťové cvičenia- učíme sa nezabúdať
 • stretnutia s odborníkmi v oblasti psychológie a práva

Spolupráca :

s materskými, základnými, strednými školami, mestskou knižnicou, Základnou umeleckou školou v Brezne a Polomke, ako aj inými organizáciami pôsobiacimi nielen v meste Brezne, ale v celom okrese.

 
Ako sa chcete stať pravidelným návštevníkom:

stačí prísť a vypísať prihlášku

Kedy nás nájdete v DC Prameň (Rázusova 2)

pondelok až piatok
od 8.00 – 16.00h