Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Komisia pre školstvo

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

 

Predseda:

Mgr. Eva Skačanová

Podpredseda:

Ing. Martin Ridzoň, PhD.

Členovia:       

Július Obernauer               

Mgr. Daniel Struhár

Milan Palovčík

 

Sekretár:

Mgr. Jana Bočová

048 6306 290

jana.bocova@brezno.sk

 

Hlavná oblasť náplne činnosti komisie pre školstvo

  • vyjadruje sa k činnosti školských a predškolských zariadení na území mesta,
  • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia,
  • vyjadruje sa k verejným záujmom a záujmom rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách, alebo v školských zariadeniach.
  • spolupôsobí pri napĺňaní Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno do roku 2020,
  • vyjadruje sa k návrhom zápisov do kroniky mesta.