Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Komisia pre školstvo

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

 

Predseda:                   Mgr. Daniel Struhár

Podpredseda:            Mgr. Ivana Donovalová

Členovia:                   Mgr. Martin Baxa, Mgr. Eva Skačanová, Mgr. Mária Kvietková, Viera Mondlová, Mgr. Andrea Valašťanová

 

Sekretár:

Mgr. Marta Paučová
048 6306 290
marta.paucova@brezno.sk


Hlavná oblasť náplne činnosti komisie pre školstvo

  • vyjadruje sa k činnosti školských a predškolských zariadení na území mesta,
  • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia,
  • vyjadruje sa k verejným záujmom a záujmom rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách, alebo v školských zariadeniach.
  • spolupôsobí pri napĺňaní Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno do roku 2020,
  • vyjadruje sa k návrhom zápisov do kroniky mesta.