Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Komisia pre školstvo

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

Predseda (poslanec) Mgr. Eva Skačanová
Členovia (poslanci) Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Členovia (neposlanci) Mgr. Zuzana Auxtová
  Mgr. Martin Baxa
  Ľuba Bamburová
  Mária Kvietková
  Melánia Ridzoňová
  Miroslava Potančoková
   
Sekretár Mgr. Jana Bočová
  048 6306 290
  jana.bocova@brezno.sk

Hlavná oblasť náplne činnosti komisie pre školstvo

  • vyjadruje sa k činnosti školských a predškolských zariadení na území mesta,
  • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia,
  • vyjadruje sa k verejným záujmom a záujmom rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách, alebo v školských zariadeniach.
  • spolupôsobí pri napĺňaní Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno do roku 2020,
  • vyjadruje sa k návrhom zápisov do kroniky mesta.