Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Komisia pre školstvo

 Zasadnutia komisie


Členovia komisie

 

Predseda:

Mgr. Eva Skačanová

Podpredseda:

Ing. Martin Ridzoň, PhD.

Členovia:       

Mgr. Martin Baxa            

Mgr. Daniel Struhár

Milan Palovčík

Mgr. Mária Kvietková

Viera Mondlová

 

Sekretár:

Mgr. Marta Paučová
048 6306 290
marta.paucova@brezno.sk

 


Hlavná oblasť náplne činnosti komisie pre školstvo

  • vyjadruje sa k činnosti školských a predškolských zariadení na území mesta,
  • prejednáva návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojho pôsobenia,
  • vyjadruje sa k verejným záujmom a záujmom rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • predkladá návrhy na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách, alebo v školských zariadeniach.
  • spolupôsobí pri napĺňaní Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno do roku 2020,
  • vyjadruje sa k návrhom zápisov do kroniky mesta.