Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mestský elektromobil

Mesto získalo dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 30.000 EUR v rámci činnosti J1 - oblasť ELEKTROMOBILITA na „Mestský elektromobil“, ktorý bude využívaný výlučne na nehospodársku činnosť vo verejnom záujme, na výkon samosprávnych funkcií.

Z pohľadu ochrany životného prostredia je elektromobil najvhodnejším dopravným prostriedkom, lebo neznečisťuje prehustené mestské prostredie, zaťaženie hlukom je minimálne, prevádzkové náklady sú nízke. Oproti benzínovým autám sa menej opotrebujú aj súčiastky.

Ušetrené finančné prostriedky môže mesto využiť na ďalšie zlepšenie životných podmienok obyvateľov.

Úspešný projekt napĺňa stratégiu, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky - ovzdušie je nevyhnutnou zložkou životného prostredia pre existenciu života na Zemi. Z tohto dôvodu je nesmierne dôležité mu venovať náležitú starostlivosť a ochranu. Právna ochrana zaručuje každému občanovi právo na dobrú kvalitu ovzdušia, ale ukladá aj povinnosti na predchádzanie a minimalizáciu znečisťovania ovzdušia

Dňa 6.12.2018 bol na Mestskom úrade v Brezne prevzatý do majetku mesta elektromobil eGolf Comfortline. Mesto sa podieľalo na spolufinancovaní elektromobilu vo výške cca 5.300 EUR.

 

Moderný päťmiestny automobil na elektrický pohon s automatickou prevodovkou a maximálnym výkonom 150 kW neprodukuje žiadne emisie a na jedno nabitie prejde približne 200 kilometrov.  Systém rekuperatívneho brzdenia zvýši dojazd automobilu.  Generátor mení kinetickú energiu pri brzdení a dobiehaní na elektrickú energiu a neskôr túto energiu využíva pre jazdu. Na voliacej páke je možné regulovať intenzitu rekuperácie v troch stupňoch. Viac rekuperácie znamená väčšie množstvo získanej energie a zároveň väčší brzdný účinok.

Mesto očakáva úsporu prevádzkových nákladov na výkon činností vo verejnom záujme a na výkon samosprávnych funkcií.