Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Posudková činnosť

v zmysle § 48 až § 51 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení n. p.
Účel posudkovej činnosti:

 • zistenie odkázanosti občana na sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb
 • zistenie odkázanosti občana na opatrovateľskú službu

Časti posudkovej činnosti:

 1. zdravotná – spracúva posudkový zdravotnícky pracovník
 • hodnotenie a posúdenie zdravotného stavu občana posudkovým lekárom podľa spracovaného nálezu obvodného lekára a vypracovanie lekárskeho posudku
 • určenie stupňa odkázanosti občana na pomoc druhej fyzickej osoby
 1. sociálna – spracúva sociálny pracovník

  a) posúdenie:
 • rodinného prostredia
 • individuálnych predpokladov občana
 • prostredia ovplyvňujúceho začlenenie občana do spoločnosti

        b) vypracovanie sociálneho posudku v oblasti:

 • sebaobslužných úkonov
 • úkonov starostlivosti o domácnosť
 • úkonov základných sociálnych aktivít

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

 • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc druhej fyzickej osoby
 • zoznam úkonov OSL
 • návrh druhu sociálnej služby
 • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu