Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Cena primátora

Emil Urban

ocenenie udelené 25. marca 1996 za literárnu tvorbu, za zachovávanie kultúrneho dedičstva

Ernest Svrček

ocenenie udelené 25. marca 1996 za reprezentáciu mesta Brezna a Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach karikaturistov

Angela Černáková

ocenenie udelené 25. marca 1996 pri príležitosti životného jubilea za rozvoja šírenie folklóru horehronského regiónu na Slovenku i v zahraničí

Milan Petrla

ocenenie udelené 25. augusta 1997 pri príležitosti životného jubilea za rozvoj spoločenského a kultúrneho života v Brezne a v horehronskom regióne, za propagáciu horehronského regiónu

Milutín Černák

ocenenie udelené 25. augusta 1997 za rozvoj športu a reprezentáciu mesta Brezna a Slovenska na športových súťažiach

Benjamín Leitner

ocenenie udelené 25. augusta 1997 za rozvoj športu a reprezentáciu mesta Brezna a Slovenska na športových súťažiach v biatlone

Mária Macuľová

ocenenie udelené 25. augusta 1997 za mimoriadne úsilie pri vytvorení Oblastného pracoviska Matice slovenskej v Brezne a rozvoj kultúrno-výchovnej práce členov matice

Emil Lukáč

ocenenie udelené 25. augusta 1997 za mimoriadne úsilie pri rekonštrukcii krytej plavárne na Mazorníkove a rozvoj športu v Brezne

Ivan Halama

ocenenie udelené 25. augusta 1997 pri príležitosti 30. výročia konania CHB za 30 ročné pôsobenie vo funkcii tajomníka organizačného výboru kultúrno-spoločenského podujatia Chalupkovo Brezno

Radko Dubéci

ocenenie udelené 23. februára 1998 za nezištnú pomoc človeku – držiteľ diamantovej Janského plakety za 80 násobné darcovstvo krvi

Dušan Kyzek

ocenenie udelené 23. februára 1998

Ladislav Fillo

*28.04.1931 † 16.12.2005

ocenenie udelené 23. februára 1998 za mimoriadne úsilie pri založení Dobrovoľného požiarneho zboru v Brezne, za dlhoročné pôsobenie v DVPZ a výchovu nastupujúcich generácií

Andrej Jursa

*20.12.1947 † 08.01.2000

ocenenie udelené 23. februára 1998 pri príležitosti životného jubilea za dlhoročné pôsobenie v divadelnom súbúre Jána Chalupku a za aktívny prístup k rozvoju spoločenského, politického a športového života mesta

Anton Jurša

ocenenie udelené 23. februára 1998 pri príležitosti životného jubilea za dlhoročné pôsobenie v divadelnom súbúre Jána Chalupku a za aktívny prístup k rozvoju spoločenského, politického a športového života mesta

Matej Kán

ocenenie udelené 8. marca 1999 za aktívny prístup pri zorganizovaní prvého ročníka celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno

Ladislav Šimon

ocenenie udelené 8. marca 1999 za aktívny prístup pri zorganizovaní prvého ročníka celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno

Ľubomír Pajtinka

ocenenie udelené 8. marca 1999 za aktívny prístup pri zorganizovaní prvého ročníka celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno

Ladislav Bartko

ocenenie udelené 8. marca 1999 za aktívny prístup pri zorganizovaní prvého ročníka celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno

Július Roško

ocenenie udelené 8. marca 1999 pri príležitosti životného jubilea za rozpoj športu a reprezentáciu mesta na športových súťažiach – Maratón - veteráni

Ján Zemko

ocenenie udelené 8. marca 1999 pri príležitosti životného jubilea za rozpoj športu a reprezentáciu mesta na športových súťažiach – Maratón - veteráni

Kolektív Hotelovej akadémie v Brezne

ocenenie udelené 8. marca 1999 za reprezentáciu mesta Brezna a horehronského regiónu doma i v zahraničí

Jozef Hoška - in memoriam

*26.09.1939 †24.09.1996

ocenenie udelené 8. marca 1999 za rozvoj kultúrneho, politického a spoločenského života mesta

Dezider Guľovič - in memoriam

*05.03.1939 †24.09.1996

ocenenie udelené 8. marca 1999 za rozvoj kultúrneho, politického a spoločenského života mesta

Alžbeta Prepletaná

ocenenie udelené 19. februára 2001 za dlhoročnú prácu odbornej knihovníčky

Jozef Kováč

ocenenie udelené 19. februára 2001 pri príležitosti životného jubilea za dlhoročné pôsobenie v divadelnom súbore Jána Chalupku

Milan Turňa

ocenenie udelené 19. februára 2001 pri príležitosti životného jubilea za prínos v rozvoji vysokoškolského vzdelávania a podiel na rozvoji horehronského regiónu

Ján Weiss

ocenenie udelené 19. februára 2001 za dlhoročnú prezentáciu histórie horehronského regiónu, za zachovávanie a šírenie kultúrneho dedičstva horehronského regiónu

Ján Zaťko

ocenenie udelené 19. februára 2001 dlhoročné pôsobenie vo funkcii poslanca a predsedu dopravnej komisie, za rozvoj v oblastiach kultúrneho a politického života mesta

Anna Stanislavová

ocenenie udelené 14. decembra 2001 za dlhoročnú prácu pre dôchodcov, za rozvíjanie spolupráce s organizáciami a klubmi poskytujúcimi služby seniorom

František Baka

ocenenie udelené 14. decembra 2001 a zodpovedný a aktívny prístup k plneniu povinností spojenými s funkciou predsedu dopravnej komisie pri mestskom zastupiteľstve mesta Brezna

Ján Vengrín

ocenenie udelené 14. decembra 2001 pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za dlhoročnú prácu v ochotníckom divadelnom súbore Jána Chalupku

Gabriel Obernauer

ocenenie udelené 14. decembra 2001 pri príležitosti životného jubilea 50 rokov za dlhoročnú prácu v ochotníckom divadelnom súbore Jána Chalupku

Eva Brucháčková

ocenenie udelené 14. decembra 2001 pri príležitosti životného jubilea 55 rokov za dlhoročnú a aktívnu činnosť v Zbore pre občianske záležitosti Človek – človeku

Mária Žilinková

ocenenie udelené 25. novembra 2002 za dlohoročné členstvo v Zbore pre občianske záležitosti Človek - človeku v Brezne a za jeho rozvoj

Jozef Sablik

ocenenie udelené 25. novembra 2002 za prínos v rozvoji vysokoškolského vzdelávania a podiel na rozvoji horehronského regiónu

Eduard Linder

ocenenie udelené 25. novembra 2002 za vzornú spoluprácu s predstaviteľmi mesta Brezna a za jeho rozvoj v oblasti politického, spoločenského a kultúrneho života

Ivan Faško

*11.09.1944 †28.01.2009

ocenenie udelené 25. novembra 2002 za vzornú spoluprácu s predstaviteľmi mesta a rozvoj regiónu Horehronia

Daniel Rakyta

ocenenie udelené 25. novembra 2002 za aktívny prístup k rozvoju kultúrneho života mesta, za rozvoj a propagáciu zborového spevu a aktívnu činnosť v prospech rozvoja Speváckeho zboru mesta Brezna

Jozef Smola

ocenenie udelené 25. novembra 2002 za nezištnú pomoc človeku – držiteľ diamantovej Janského plakety za 80 násobné darcovstvo krvi

Pavol Goštan

ocenenie udelené 25. novembra 2002 za nezištnú pomoc človeku – držiteľ diamantovej Janského plakety za 80 násobné darcovstvo krvi

Zdeno Medveď

ocenenie udelené 25. novembra 2002 za nezištnú pomoc človeku – držiteľ diamantovej Janského plakety za 80 násobné darcovstvo krvi

Kolektív členov folklórneho súboru Šťastné detstvo

ocenenie udelené 15. decembra 2003 pri príležitosti 25. výročia založenia za reprezentáciu mesta, zachovávanie a šírenie kultúrnych tradícií horehronského regiónu a celého Slovenska

Country supina VODOPÁD

ocenenie udelené 15. decembra 2003 pri príležitosti 20. výročia založenia za reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

Mária Kotočová

ocenenie udelené 15. decembra 2003 pri príležitosti - 80. výročia založenia súboru a životného jubilea za dlhoročnú aktívnu činnosť v ochotníckom DS Jána Chalupku v Brezne

Aldo Daxner

ocenenie udelené 15. decembra 2003 pri príležitosti - 80. výročia založenia súboru a životného jubilea za dlhoročnú aktívnu činnosť v ochotníckom DS Jána Chalupku v Brezno

Július Dunajský

ocenenie udelené 15. decembra 2003 za dlhoročnú aktívnu športovú činnosť v meste, organizovanie športových podujatí, trénerskú činnosť a propagáciu mesta v oblasti športu

Vladimír Tomčík

ocenenie udelené 14. decembra 2004 za rozvoj športu na území mesta Brezno, za dlhoročnú aktívnu účasť pri organizovaní športových podujatí, za dosiahnuté športové úspechy, ktoré prispeli k propagácii mesta, ale aj celého regiónu Horehronia

Dagmar Fedorová

ocenenie udelené 14. decembra 2004 za dlhoročnú aktívnu činnosť v ZPOZ-e, za jeho rozvoj a aktívny príseup pri vytváraní scenárov jednotlivých podujatí, ako aj skvalitnenie práce ZPOZ priamo účasťou na obradoch, za dlhoročné pôsobenie vo funkcii matrikárky

Soňa Lacková

ocenenie udelené 14. decembra 2004 za angažovanosť a tvorivý prístup, za spolupodieľanie sa na úspechoch DSJCH a tým i na propagácii nášho mesta a celého regiónu

Anna Bartová

*09.07.1954 †11.12.2009

ocenenie udelené 14. decembra 2004 pri príležitosti životného jubilea za aktívnu prácu v oblasti školstva a kultúry v OZ INAK, za kreatívny prístup k práci dlhoročného pedagóga (členstvo v projekte ZMENA, využívanie nových metód)

Ladislav Libica

ocenenie udelené 13. decembra 2005 Za zásluhy pri založení FS Mostár a úspešnú reprezentáciu mesta na vystúpeniach a rôznych súťažiach výrobcov ľudových nástrojov

- životné jubileum 65 rokov

Augustín Nikel

*22.01.1940 †17.09.2006

ocenenie udelené 13. decembra 2005 Za aktívnu činnosť vo FS Mostár, za výchovu členov súboru, za propagáciu mesta a ľudovej kultúry Horehronia doma i v zahraničí

Oto Baldovský

*17.04.1928, †28.12.2006

ocenenie udelené 13. decembra 2005 Za dlhoročnú aktívnu činnosť v Matici slovenskej v Brezne, za rozsiahlu publikačnú a dokumentárnu činnosť, za tvorbu publikácií

Štefan Horský

ocenenie udelené 13. decembra 2005 za dlhoročnú prácu v Spolku – DOMB, za dlhoročné pôsobenie vo funkcii umeleckého vedúceho malej dychovej hudby Mostárenka, za záslužnú činnosť pri organizovaní činnosti spolku na vystúpeniach a súťažiach doma i v zahraničí, ako aj za jeho skladateľskú tvorbu

Miroslav Grexa

ocenenie udelené 16. novembra 2006 za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti športu, za propagáciu a reprezentáciu mesta Brezna prostredníctvom športu doma i v zahraničí

Július Obernauer

ocenenie udelené 16. novembra 2006 za dosiahnuté úspechy v práci, za reprezentáciu mesta Brezna prostredníctvom hereckého umenia

Jozef Schulz

ocenenie udelené 16. novembra 2006 za aktívnu činnosť v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov, za publikačnú činnosť a zásluhy pri propagácii historického odkazu vojenskej histórie, ktorú spája s históriou mesta Brezno

Mária Parobeková

ocenenie udelené 16. novembra 2006 za vynikajúce pracovné výsledky, za dobrovoľnú charitatívnu činnosť v rôznych organizáciách, za zásluhy pri výchove z oblasti poskytovania prvej pomoci

Igor Gallo

ocenenie udelené 16. novembra 2006 za zásluhy v prospech mesta Brezna, jeho propagácie, spoločenského a kultúrneho rozvoja obyvateľov mesta Brezna

Štefan Krištof

*28.02.1931 †01.03.2009

ocenenie udelené 11. decembra 2007 za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti amatérskeho výtvarného umenia, za reprezentáciu a propagáciu mesta Brezna

Eva Dočekalová

ocenenie udelené 11. decembra 2007 za osobnú iniciatívu a výsledky dosiahnuté pri propagácii a reprezentácii mesta Brezna prostredníctvom Hotelovej akadémie Brezno a Obchodnej akadémie Brezno

Jarmila Obernauerová

ocenenie udelené 11. decembra 2007 za doterajšiu činorodú a angažovanú prácu, ktorú vykonáva pri prezentácii mesta Brezna cez herecké umenie

Milan Pazúrik

ocenenie udelené 4. apríla 2008 pri príležitosti 30 výročia SZMB v roku 2008 za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti zborového spevu, za dlhoročné vedenie Speváckeho zboru mesta Brezna a úspešnú reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí

Anna Zifčáková

ocenenie udelené 19. decembra 2008 za úspešnú reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí a za dosiahnuté vynikajúce výsledky v športovej oblasti

Marta Pavlusová

ocenenie udelené 19. decembra 2008 za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta, za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky, výchovu mladých ľudí a za dlhoročnú činnosť v Zbore pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri Mestskom úrade Brezno

Hana Peterajová

ocenenie udelené 19. decembra 2008 za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta, za rozvoj kultúry v meste Brezne a za jeho propagáciu v regióne Horehronia i v celej Slovenskej republike

Jaroslav Peťko

ocenenie udelené 14. decembra 2009 za jeho angažovanú prácu v prospech reprezentácie mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

Mária Pančíková

ocenenie udelené 14. decembra 2009 pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú činnosť v Zbore pre občianske záležitosti Človek – človeku pri Mestskom úrade Brezno

Viera Maková

za dlhoročné aktívne pôsobenie v Zbore pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsÚ Brezno, za jeho rozvoj a propagáciu, za záslužnú činnosť v prospech občanov mesta Brezna pri príležitosti životného jubilea 50 rokov

Ivan Ištván

za jeho angažovanú prácu v prospech reprezentácie mesta Brezna a za jeho rozvoj pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

Štefan Libič

za záslužnú prácu v prospech mesta Brezna

Monika Fašková

za spoločensky významnú a pre človeka prospešnú činnosť v podobe darcovstva krvy, plazmy a trombocitov a za reprezentáciu mesta Brezna, regiónu Horehronia a Slovenskej republiky v športovej disciplíne Bodyfitnes

2016

Ľubica Bacúšanová Vičanová

za aktívnu činnosť a výchovu mladých v oblasti športu

Lukáš Kučerák

za aktívnu činnosť a úspešnú reprezentáciu  mesta v oblasti športu

Jozef Medveď

za  úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta Brezno