Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Horehronské múzeum

Námestie gen. M. R. Štefánika 55/47
977 01 Brezno
Telefón: 048/6112453
Email: muzeum@horehronskemuzeum.sk


Webová stránka

 www.horehronskemuzeum.sk

 

Otváracie hodiny:

ŽIVOT A KULTÚRA ĽUDU NA HOREHRONÍ - stála národopisná expozícia

UTOROK - NEDEĽA (1.10. - 31.5.): 9:00 - 17:00 hod.


Vstupy:

Individuálne každú celú hodinu okrem 12.00 hod.

Hromadné návštevy prosím nahláste vopred na t.č. 048/6112453

 

BREZNO V PREMENÁCH ČASU - stála historická expozícia, aktuálne výstavy

UTOROK - NEDEĽA (1.10. - 31.5.): 9:00 - 17:00 hod.


obedňajšia prestávka 12.00-12.30 hod.

Vstupy:

Hromadné návštevy prosím nahláste vopred na t.č. 048/6112283

 

LITERÁRNE BREZNO - stála literárna expozícia

Individuálne aj hromadné návštevy prosím ohláste minimálne 2 dni vopred na t.č. 048/6112453

posledný vstup 15:30 hod.

 

VSTUPNÉ (expozícia, výstava):

dospelý 1€

dôchodca / dieťa od 6 do 18 rokov / ZŤP  0,50€


Vznik a vývoj

Horehronské múzeum v Brezne patrí medzi mladšie múzeá na Slovensku. Za viac ako štyri desaťročia svojej pôsobnosti však zozbieralo množstvo hmotných, písomných a obrazových dokumentov z oblasti etnografie i histórie, charakterizujúcich dejiny a kultúru obyvateľstva horného Pohronia, t.j. územia medzi Banskou Bystricou a Telgártom. Múzeum vzniklo v roku 1960 ako vlastivedné múzeum breznianskeho okresu, v roku 1965 nadobudlo štatút regionálneho múzea so zameraním na históriu a národopis Horehronia. V 70. rokoch 20. storočia sa začala systematická tvorba zbierok národopisných a historických, so snahou o komplexný prístup k téme. V súčasnosti zbierkové fondy obsahujú viac ako 30 000 predmetov, významne ich dopĺňajú dokumentačné fondy. Od apríla 2002 patrí Horehronské múzeum pod správu Banskobystrického samosprávneho kraja. Múzeum sídli v budove starej mestskej radnice na breznianskom námestí. Svoju súčasnú podobu táto stavba nadobudla po neskorobarokových úpravách v rokoch 1779 – 1780.

Stále expozície

Národopisná expozícia Život a kultúra ľudu na Horehroní
Dnes radnica zastrešuje národopisnú expozíciu pod názvom „Život a kultúra ľudu na Horehroní“, približujúcu šesť oblastí tradičnej hmotnej kultúry: ľudový odev, pastierstvo, poľnohospodárstvo, drevorubačstvo a výrobu z dreva, tradičnú výrobu textilu, kožených odevných súčiastok a ľudovú architektúru. Samostatnou časťou expozície je dlhodobá výstava s názvom „Krása liatiny a smaltu“, ktorá predstavuje výber z úžitkových a dekoratívnych výrobkov železiarskych prevádzok v Hronci – zlievárne a smaltovne – z konca 19. a prvej polovice 20. storočia.

Historická expozícia Brezno v premenách času
Horehronské múzeum takisto ponúka aj náhľad do histórie mesta. Stála historická expozícia „Brezno v premenách času“ je umiestnená v Meštianskom dome, v jednom z najstarších domov na námestí, ktorého základy boli postavené v polovici 16. storočia. Táto expozícia je exkurziou do politického, hospodárskeho a spoločenského vývoja mesta od jeho začiatkov až do roku 1918.

Literárna expozícia Literárne Brezno
Expozícia Literárne Brezno sa nachádza v zrenovovaných priestoroch starej sypárne na evanjelickej fare a je rozdelená do troch častí. V úvode je stručná história literárneho života v meste. Druhá časť obsahuje materiály o živote a diele Martina Rázusa, popredného spisovateľa medzivojnového obdobia – ukážky jeho rukopisov, knižné vydania jeho prác a niektoré osobné veci spisovateľa. V tretej časti sú predstavené v chronologickom slede literárne osobnosti – od polovice 17. storočia až po súčasnosť (Izák Caban, Ján Milochovský, Ján Simonides, Ján Chalupka, Karol Kuzmány, Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, Adolf Peter Záturecký, Samuel Kupčok, Andrej Kachnič, Ján Pohronský, Ervín Holéczy, Elena Holéczyová, Matej Tasler a František Kreutz). Panely expozície obsahujú textový a obrazový materiál, dokumentujúci život a dielo týchto osobností, základné údaje vhodne dopĺňajú exponáty vo vitrínach.