Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Sociálna pomoc

 Stravovacie služby
- Donáška stravy do domácností
- Príspevok na stravovanie dôchodcov
 Opatrovateľská služba
 Odľahčovacia služba
 Mesto - osobitný príjemca
- Mesto-osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi
- Mesto-osobitný príjemca prídavku na dieťa
 Jednorazová dávka v hmotnej núdzy
 Výkon opatrovníckych práv a povinností
 Požičovňa pomôcok
 Posudková činnosť
 Sociálny taxík
 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
 Umiestnenie do zariadení
 Denné centrum PRAMEŇ
 Nízkoprahové denné centrum LÚČ
 Zariadenie núdzového bývania NÁRUČ
 Nocľaháreň NÁDEJ
 Sezónna ohrevovňa

 Tlačivá na stiahnutie


Kontakty

Námestie gen. M.R.Štefánika 2, Brezno

 • Donáška obedov do domácností
 • Príspevok na stravovanie dôchodcov a ŤZP občanov
 • Opatrovateľská služba
 • Odľahčovacia služba
 • Požičovňa pomôcok
 • Zabezpečenie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, alebo nepriaznivého zdravotného stavu, či dovŕšenia dôchodkového veku

Kontakt: Zubáková Janka, Mgr. - 048/6306 243, janka.zubakova@brezno.sk


 • Posudková činnosť

Kontakt: Zubáková Janka, Mgr. - 048/6306 243, janka.zubakova@brezno.sk
MUDr. Čtvrtlíková - 048/6007039


 • Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
 • Osobitný príjemca prídavku n a dieťa a dávky v hmotnej núdzi
 • Príspevok pri narodení dieťaťa

Kontakt: Nepšinská Petra, Mgr. - 048/6306 241, petra.nepsinska@brezno.sk


 • Sociálnoprávna ochrana detí a kuratela
 • Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Kontakt: Zifčáková Iveta, Mgr. - 048/6306 245, iveta.zifcakova@brezno.sk
Zacharová Ľubomíra, Mgr.- 048/6306 242, lubomira.zacharova@brezno.sk


 • Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
 • Sociálny taxík

Kontakt: Lemberková Janka, PhDr. - 048/6306 240, janka.lemberkova@brezno.sk


Pracovisko: Denné centrum PRAMEŇ

Rázusova 2, Brezno

 • Príspevok na stravovanie dôchodcov a ŤZP občanaov

Kontakt: Kokavcová Katarína - 048/611 4056, katarina.kokavcova@brezno.sk


Pracovisko: Nocľaháreň NÁDEJ, Nízkoprahové denné centrum LÚČ

Mládežnícka 4, Brezno

Sociálny pracovník
Šuchaňová Janka, Mgr. - 048/612 2489, utulok.nadej@slovanet.sk

Domovník
Trnková Nadežda - 048/612 2489, utulok.nadej@slovanet.sk
Michálik Milan - 048/612 2489, utulok.nadej@slovanet.sk
Poliak Ján - 048/612 2489, utulok.nadej@slovanet.sk


Terénna sociálna práca

Námestie gen. M.R.Štefánika 2, Brezno

Terénni sociálni pracovníci
Mgr Bevilaquová Jarmila,. - 048/6306242, 0910 996 037, jarmila.bevilaquova@brezno.sk

Bc. Iveta Cerovská - 048/6306242, 0910 996 031, iveta.cerovska@brezno.sk 
Mgr. Mária Demová - 048/6306242, 910 996 040, maria.demova@brezno.sk     
Mgr. Andrea Demeterová - 048/6306242, 911 996 024, andrea.demeterova@brezno.sk   


Pracovisko: Zariadenie núdzového bývania NÁRUČ

Němcovej 25, Brezno

Sociálny pracovník
Ľubomíra Zacharová  Mgr. - 048/618 70 09, lubomira.zacharova@brezno.sk

Domovník
Trnková Nadežda - 048/618 74 09, znb@brnet.sk